Kandidatur Rasmus Foged

Kære alle

Skal jeg være den næste politiske leder af Alternativet? Det bliver en kæmpe opgave, at løfte arven efter Uffe, og den er jeg klar til at tage på mig - selvfølglig forudsat medlemmerne synes, jeg er den rette til det.

Jeg genlæste for nyligt Alternativets manifest. Jeg synes stadig, det på virkelig rammende vis beskriver, hvad det er vi arbejder for, og det er med det som grundlag, jeg melder mig som kandidat. I Alternativet skal den politiske leder ikke bestemme retningen. Den har vi allerede besluttet. Den politiske leder skal hjælpe os alle med at holde kursen og få realiseret vores fælles visioner.

Som politisk leder vil jeg derfor være den, der samler os om vores politiske projekt. Det gælder både i Folketinget og lokalpolitik, men også i alle mulige andre dele af vores liv og vores samfund. Den bæredygtige omstilling kommer kun, hvis vi arbejder for den overalt, og vi er kun lige startet på den venlige revolution!

Jeg håber, I vil stille mig alle de spørgsmål, I kan finde på - enten her i tråden, på e-mail rasmus.foged@alternativet.dk eller på telefon 23701870.

8 Synes om

Hej Hanne

Jeg har lige været koblet lidt fra her i julen - derfor lidt sent svar.

Mht. atomkraft, så er situationen pt., at vindenergi koster det halve af atomkraft og har ikke problemet med affaldsstofferne. Derfor mener jeg ikke, vi skal bruge atomkraft til at skaffe os den grønne energi, vi har brug for. Hvis vi kommer i en situation, hvor atomkraft eller en anden teknologi er mere hensigtsmæssig, så vil jeg bestemt gå ind for det. Mig bekendt er der dog ikke tegn på, at det skulle være på vej.

Hvis et flertal af medlemmerne i Alternativet synes, vi skal boycotte Facebook, så har jeg det helt fint med det. Som med alle andre beslutninger, vil de have fordele og ulemper, og hvis medlemmerne synes ulemperne ved at bruge Facebook er større end fordelene, står jeg med glæde på mål for det. (Jeg vil dog formentlig vælge at beholde min personlige profil, da jeg Messenger til en stor del af min privat kommunikation med venner og familie.)

Mvh Rasmus

3 Synes om

Hanne påstår, at atomkraft er en 90% CO2 neutral energiform.

Jeg mangler regnestykket for CO2 omkostningerne:
• Til at bygge og drifte værkerne
• Til at udvinde, transportere, opbevare, beskytte (mod misbrug / tyveri / våbenbrug) det radioaktive materiale inden brug
• Til at transportere radioaktivt affald til depoter
• Til at bygge, vedligeholde, drifte og beskytte depoter for radioaktivt affald tusindvis af år

Og så er der også lige atomkraft risiciene, når det går galt:
Genetiske skader på alt levende, der udsættes for radioaktiv stråling.

Det er disrespekt for natur og mennesker.

5 Synes om

Hanne: Foreløbig har vi kun fissionsenergi - med alle dets uhyggelige risici.

Fusionsenergi lyder fantastisk. Men foreløbig fungerer det kun i brintbomber.

Der har været forsket massivt i fusionsenergi i mange år, men skeptikere vurderer, at der kan gå 30 år, før der kan bygges anvendelige anlæg, der leverer mere energi ud, end der skal bruges for at sætte fusionsprocessen igang - ifølge artiklen her:

Artiklen fra videnskab.dk var fra 2015.

I andre artikler påpeger kritikere, at fortaler for fusionsenergi har givet tidsfristen “om 30 år” siden 1950’erne

Men den mulige gevinst “forureningsfri energi” er så kæmpestor, at der postes milliarder i forskning – så måske …

Her er en nyere fra World Economic Forum fra 2019.

Ny muligheder, massive investeringer, optimisterne håber, at der MÅSKE kan skabes et anvendeligt anlæg i løbet af 15 år.

Vi kan godt være enige i, at fusionsenergi kunne være godt. Men det koster milliarder at forske i.
Jeg tror, det er urealistisk, hvis Danmark vil forske alene. Men måske kan vi deltage i fælles forskning på EU-niveau???
Det må være en prioritering i forhold til hvad vi i øvrigt skal have financiering til

1 Synes om

Jeg har i en anden tråd skrevet lidt om mine tanker om mine egne kompetencer i forhold til de roller, jeg synes er vigtigst for Alternativets politiske leder.

Jeg deler også lige tankerne i denne tråd - og svarer naturligvis meget gerne på spørgsmål til dem :slight_smile:

Ekstern kommunikation
Alternativets politiske leder vil være et af vores vigtigste ansigter udadtil - sammen med folketingsgruppens politiske ordfører. Hvis vi skal skaffe opbakning til vores politik fra befolkningen, skal vi kunne trænge tydeligt og forståeligt igennem i mediebilledet.

Her er jeg relativt svag, både fordi jeg ikke er kendt i forvejen, fordi jeg har relativt lidt erfaring og træning i det, og min personlighed er meget rolig og afdæmpet. Det trækker dog op, at jeg er rimelig god til at forklare tingene på en forståelig måde.

Internt lederskab
I min optik har Alternativets politiske leder en vigtig rolle i forhold til at være leder for alt det politiske i Alternativet. Der foregår en masse politik uden for Folketinget. Der er blandt andet alt det lokalpolitiske, der foregår i kommuner og regioner. Men der er også en vigtig opgave i at være leder for alle de politisk engagerede medlemmer, der ikke er valgt - eller er valgt til noget andet end Folketinget, byråd og regionsråd. Det gælder blandt andet alle kandidaterne, men det kan også være medlemmer, der er valgt til repræsentantskaber eller bestyrelser i forsyningsvirksomheder, pensionskasser, andelsvirksomheder, ect.

Her mener jeg selv, at jeg har meget stærke kompetencer. Jeg har arbejdet som leder siden 2008 og har derudover været frivillig leder i mange forskellige sammenhænge. Jeg har et stort overblik og er god til at sikre fokus på helheden og sammenhæng på tværs, og jeg er meget opmærksom på at sikre inddragelse og involvering. Jeg er desuden (blevet) god til at fornemme, hvor der er behov for opmærksomhed eller støtte. Det kræver også meget tid, at løfte det interne lederskab, og derfor er det min intention af opsige min stilling ved Retten i Aarhus, hvis jeg bliver politisk leder, så jeg vil kunne dedikere mig fuldt ud til det politiske.

Politisk håndværker
Den politiske leder har en vigtig opgave i at sikre et godt samarbejde med de andre partier. Det er ikke altid nok at have den rigtige politik - ofte er det lige så vigtigt (eller vigtigere), hvad man gør, for at få den gennemført. Det er naturligvis noget, der udføres i samarbejde med de folkevalgte på alle niveauer.

På baggrund af mine to år i regionsrådet i Region Midtjylland er det min egen vurdering, at jeg har særdeles stærke kompetencer som politisk håndværker. Jeg opbyggede på meget kort tid rigtig gode relationer til de andre partier i regionsrådet, og jeg har fået rigtig gode resultater af det.

Inspirator
Vi har alle oplevet Uffe på landsmøder, medlemsmøder, folkemøder, osv, hvor han har holdt den ene inspirerende tale efter den anden. Det er også en vigtig rolle for den politiske leder, at kunne inspirere og motivere hele organisationen.

Dette er en rolle, jeg har meget lidt erfaring med, og som der dermed er en risiko for, at jeg vil have brug for en del støtte for at mestre. Jeg overvejer blandt andet, om det vil være en rolle, det vil give mening at inddrage flere i at løfte.

Det gode eksempel
Alle politikere bliver målt på, om man lever op til det, man arbejder for politisk. I Alternativet bliver vi det måske lidt mere, end de andre (og det synes jeg er fair nok). Som politisk leder af Alternativet, er man en af de politikere, der er mest forpligtet til at gå foran som et godt eksempel. Det gælder både vores politiske visioner og vores værdier.

Det er min egen vurdering, at jeg udlever vores værdier og vores politik på en meget god måde. Der er helt sikkert nogle, der er gået meget længere end mig i deres individuelle grønne omstilling, men jeg synes, jeg har valgt nogle relevante indsatser og jeg fortsætter med at udfordre mig selv. Jeg synes også, jeg gør det godt med efterleve vores værdier og debatdogmer.

En samlende og demokratisk leder
I alle organisationer sker det, at nogle bliver uenige med hinanden. Hvis uenigheder håndteres godt, kan det gøre os alle klogere på, hvad vi selv mener, men hvis de håndteres dårligt, kan de blive til konflikter, der skader alle. I min optik er det vigtigt, at den politiske leder kan samarbejde med alle, giver plads til alle og sørger for, at beslutninger træffes de rigtige steder.

Jeg synes selv, jeg har rigtig gode relationer med alle, jeg har været i kontakt med i Alternativet. Jeg har været aktivt medlem i 5 år og kender derfor virkelig mange i organisationen - både folkevalgte, tillidsvalgte og medlemmer i hele landet. Naturligvis har også jeg været uenige med nogle af og til, men det er har været sjældent, og det har altid kunnet håndteres gennem dialogen - som jeg gerne tager initiativet til.

Noget helt andet er, at jeg synes, det vil være rigtigt interessant at arbejde med et delt lederskab i stedet for kun at have én politisk leder. Det kunne gøres på mange forskellige måder, og der er ikke tid til at drøfte det inden vi skal vælge denne gang. Men jeg synes, vi skal tage drøftelsen i tiden efter den 1. februar, uanset hvem der bliver valgt - og hvis jeg bliver valgt til politisk leder, vil jeg selv tage ansvar for, at vi får diskussionen.

Mvh Rasmus

8 Synes om

Poul Schulter gik foran i 1986 og sagde stop for alt snak om atomkraft i Danmark, det kommer ikke tilbage igen. Bare tanken om hvor et anlæg skulle ligge, gør at ansvarlige politiker i Danmark udover LA ikke tør åbne denne debat igen.

Jeg har brugt hele mit voksenliv på at udbrede kendskab til VE og energibesparelser, det er den vej vi skal forsat og vise vejen for hele verden.

Hvis vi skal til at bruge en masse unødvendig tid på atomkraftdebat internt, gør AL det umuligt at vise den rigtige vej for danskerne, det ville være tåbelig og opslidende for vores fælles projekt.

4 Synes om

Hvorfor skulle vi dog bruge en energiform der kan være til fare for mennesker og efterlader affald til vores kommende generationer, det er tid til at forske og tænke anderledes? Danmark er også alt for lille og tætbygget land til dette hvis der sker et udslip som ødelægger alt omkring et værk, det er no go. Utroligt at man kan tænke den vej igen, en vej som befolkningen tidligere har sagt fra til og utroligt at vi ikke er kommet længere. Jeg går gerne march igen imod dette.

4 Synes om

Kære Hanne,

Jeg synes du leder diskussionen i en helt anden retning end Alternativets ståsted. Fusionsenergi har der som også anført af andre været forsket i 50-60 år, og der er mindst 30 år endnu til at det fungerer rent teknisk. Selv superoptimisterne i World Economic Forum mener det tager 15 år. Dertil kommer at alle erfaringer med atomkraft er, at det er en meget dyr teknologi, der lægger beslag på enorme ressourcer. Se til England, se til Finland. Desuden skal værkerne først opføres, det tager nemt yderligere 20-30 år derefter. Det er jo ikke et par bambushytter, der lige skal opføres. Altså en tidshorisont på 50-60 år med stort ressourceforbrug. MEN, både klimaforskerne og vi som parti er jo helt enige om, at der skal ske en allerhelvedes masse inden for de næste 10 år - er du ikke enig i en 70 % reduktion i 2030 ?? Vi skal bruge pengene klogt og fornuftigt. Vi har allerede en teknologi, vindkraft, som vi ved virker. Vi har en teknologi, solenergi, som bliver billigere og billigere og kan gøre stor gavn netop i de egne af verden, som har meget sol og stort behov. Vi mangler investeringer i lagring, MEN VI MANGLER IKKE TEKNOLOGI, både vindenergi og solenergi kan lagres, i batterier og i vandkraft (se Kraunas værket i Litauen: Kruonis Pumped Storage Plant - Wikipedia). vi mangler kun investeringer. Der bruges milliarder og atter milliarder i forskning på fusionsenergi. Brugte man disse midler til at opføre vandkraftværker til energilagring og til produktion af energilagrings batterier, kunne 70 % målet opfyldes, og vi kunne formentlig være CO2 neutrale i 2040. Husk, at vindenergi allerede i dag er den billigste måde at producere elektricitet på.
Iøvrigt er den - uudsagte - baggrund for talen om fusionsenergi et evigt voksende forbrug - som jeg forstår Alternativets politik skal vi nedsætte vores forbrug til fordel for andre værdier. Vi går ikke ind for et samfund med flere biler og ny mobiltelefon hvert år, eller ?
Jeg mener, at forslaget om fusionsenergi på alle punkter er en afsporing af Alternativets politik. Jeg stemmer derfor kun på en ny leder, der tager afstand fra fusionsenergi.

Mvh

John Gade

6 Synes om

Jeg er helt enig i dine betragtninger om fusionsenergien… Det er vigtigt for mig at understrege at jeg ser fusionsenergien som et step mod et stigende forbrug, som ikke er noget der har groet i Alternativets baghave, og som sådan primært ville blive en udsættelse af klodens reelle udvikling mod en naturlig bæredygtighed på alle niveauer.

4 Synes om

Kære alle

I går aftes nåede jeg over 100 indsendte stillererklæringer, så jeg er nu klar til at stille op - selvfølgelig forudsat vedtægterne bliver ændret på mandag :slight_smile:

Det er lidt crazy, og jeg er enormt taknemlig for den store tillid og opbakning!

‪Jeg glæder mig til de kommende uger, hvor vi skal mødes ‬til landsmøder, medlemsmøder og online :green_heart:

Mvh Rasmus

4 Synes om

I morges blev jeg interviewet af P4 Midtvest - klik her for at høre det :slight_smile:

https://www.dr.dk/radio/p4vest/p4vest-morgen/p4-morgen-2020-01-14-06-05#!02:13:33

2 Synes om

Lidt konkrete spørgsmål stillet i en anden tråd:

 1. Hvordan vil du medvirke til at revitalisere politikudviklingen i Å

Vi skal gøre det nemmere at gennemskue, hvordan man kan få vedtaget politiske forslag, som ikke er visioner. Idékataloget forpligter ikke de folkevalgte, og hvis man ikke ved, om de folkevalgte vil arbejde aktivt for et forslag, er det ikke motiverende at bruge tid på at udarbejde dem.

Jeg synes også, vi skal i gang med at “efterspørge” politik fra POFO og folkevalgte. Ikke i stedet for at politik udvikles nedefra, men som supplement. Hvis man ved, at eksempelvis folketingsgruppen ønsker få udviklet politik på et område, kan det give større motivation for at gøre det.

Desuden skal vi også videre med at udvikle visioner for det samfund, vi ønsker at skabe. Der er allerede gang i planlægningen af en række politiske laboratorier om det, og dem glæder jeg mig meget til.

 1. Hvad ser du som de væsentligste politiske udfordringer for Å pt

Overordnet set mener jeg den største udfordring handler om at få mange flere til at engagere sig mere i samfundet og demokratiet - og det må selvfølgelig meget gerne være i regi af Alternativet.

Hvis du tænker på det rent parlamentariske i Folketinget er det nok dilemmaet mellem at indgå kompromisser for at få konkret indflydelse og at stå uden for og sige nej, når de andre ikke er ambitiøse nok. Jeg mener, vi skal gøre begge dele, afhængig af situationen, men det er bliver svært at finde den helt rigtige linje.

 1. Hvordan vil du arbejde for at Å’s politiske ståsted igen bliver nærværende og så relevant at den igen bliver væsentlig for vælgere, presse og ngo` er

Vi skal vende mere tilbage til at være alternative i vores måde at være politiske på. Vi er ikke “bare” et parti med en anden politik end de andre. Det handler om også at se ud over arbejdet i Folketinget, byråd og regionsråd. Jeg tror, det kan ske blandt andet ved at opbygge mange flere handlingsfællesskaber i regi af Alternativet.

 1. Hvordan vil du vægte dit lederskab, så du også bliver tydelig på Christiansborg og blandt dem der bliver dine kommende politiske lederkollger.

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg starte med at tage en åben drøftelse med folketingsgruppen om, hvordan de synes, vi kan få et godt samarbejde - for det er meget vigtet for mig at få et godt samarbejde med dem. Heldigvis kender jeg dem alle fem, og jeg er ikke i tvivl om, at vi kan samarbejde rigtig godt.

Jeg vil indtil videre blive boende i Aarhus. Jeg vil som udgangspunkt være til stede på Christiansborg ca. 3 dage om ugen, så jeg kan deltage i folketingsgruppens gruppemøder mv. og være tæt på sekretariatet. Resten af tiden vil jeg bruge på komme så meget som muligt rundt i landet - og nogle uger vil jeg måske også være mere ude i landet end i København.

Jeg vil også fortsætte i regionsrådet i Region Midtjylland, så de dage, der er møde i regionen, vil jeg være i Jylland. Når jeg taler om at komme rundt i landet, tænker jeg både på vores lokalpolitikere, hvoraf mange sidder meget alene, og på at komme rundt til lokalforeninger og storkredse - og selvfølgelig politiske laboratorier.

 1. Hvad er dine vigtigste politiske mærkesager

Det vigtigste for mig er den grønne omstilling. Derudover mener jeg, den stigende ulighed er et stort problem, og jeg ser blandt borgerløn som et middel til at skabe et mere lige, frit og trygt samfund. Det er også vigtigt for mig, at Danmark tager et større global ansvar. Endelig har jeg også en stor interesse for sundhedsområdet, hvor særlig mental sundhed er et vigtigt område at sætte fokus på.

5 Synes om

8 SPØRGSMÅL FRA RITZAU

 1. Var det en rigtig beslutning, at Alternativet stemte ja til klimaloven?
 •  Ja eller nej: Ja
  
 •  Uddyb: 
  

Det er altid en afvejning, om man har fået indflydelse nok, når man ikke få alle sine ønsker opfyldt. Vi fik påvirket klimaloven positivt og ved at være en del af aftalen får vi også lettere ved at få indflydelse på de konkrete initiativer, der skal realisere målene.

 1. Var den rigtig beslutning, at Alternativet stemte ja til finansloven?
 •  Ja eller nej: Ja
  
 •  Uddyb:
  

Vi fik sat en række fingeraftryk på finansloven, og dermed får vi flyttet Danmark et lille stykke i den retning, vi mener er den rigtige. Hvis vi havde sagt nej, er det ikke sikkert, der var blevet investeret i cyklisme, mere vild skov, grønne obligationer. Finansloven indeholder også en række vigtige forbedringer inden for det sociale område, psykiatrien, daginstitutioner, kulturen, osv.

 1. Var det en fejl, da Uffe Elbæk pegede på sig selv som statsminister?
 •  Ja eller nej: Nej
  
 •  Uddyb:
  

Hvis målet havde været at få flest muligt stemmer, så var det en fejl. Men målet var at gøre op med blokpolitikken og sætte fokus på, hvor lille forskellen på Socialdemokratiet og Venstre var blevet. Vi skulle dog fra starten have gjort det helt klart, at vi ikke ville lade den borgerlige regering fortsætte.

 1. Vil du pege på Mette Frederiksen som statsminister?
 •  Ja eller nej: Ikke besvaret
  
 •  Uddyb:
  

Jeg mener, at Alternativet skal gå til valg på, at Danmark skal have en regering med en statsminister fra S, SF, EL, RV eller Å. Jeg mener først, vi skal tale navne, når vi kender mandatfordelingen. Med den nuværende mandatfordeling er det oplagt, at Mette Frederiksen er den rigtige statsminister, og det er da også sandsynligt efter næste valg. Men vi ved det først, når stemmerne er talt op.

 1. Vil du pege på dig selv som statsminister?
 •  Ja eller nej: Nej
  
 •  Uddyb:
  

Jeg mener, at Alternativet skal gå til valg på, at Danmark skal have en regering med en statsminister fra S, SF, EL, RV eller Å. Alternativet skal have en helt anden størrelse end i dag, før det eventuelt vil kunne komme på tale at pege på os selv igen.

 1. Skal Alternativet fortsat være i egen grøn blok?
 •  Ja eller nej: Ja
  
 •  Uddyb:
  

Opdelingen i rød blok og blå blok er i høj grad skabt af medierne, og det er en forsimpling af dansk politik. Det vigtigt at vise forskellene mellem partierne, og det mener jeg placeringen i grøn blok er med det. Det er også en måde at understrege, at vi altid vil samarbejde med alle, der vil gennemføre den politik vi står for.

 1. Er partiet i krise?
 •  Ja eller nej: Nej
  
 •  Uddyb:
  

Alternativet er absolut ikke i krise. Vi er stadig et meget ungt parti, og vi har de sidste år brugt mange kræfter på vores interne organisering med lokalforeninger osv. Der har også været konflikter, som har været hårde for at komme igennem som organisation. Men vi er kommet igennem begge dele, og jeg oplever stort engagement og motivation blandt medlemmerne. Vi har stadig lysten og viljen til at forandre samfundet.

 1. Burde Alternativet have været en del af forståelsespapiret?
 •  Ja eller nej: Nej
  
 •  Uddyb:
  

Før valget havde vi sagt, vi ikke ville pege på Mette Frederiksen. Så skal vi ikke ombestemme os på valgnatten. Vælgerne har jo netop stemt på os med en forventning om, at vi ville have en fri rolle i Folketinget og ikke binde os til Socialdemokratiet.

4 Synes om

Hej. Kunne godt tænke mig at høre, om der er noget fra de andre kandidater, hvor du tænker , bare jeg også havde tænkt på det. Og tage med vidre hvis, du bliver valgt som leder?
Mvh. Jeanette Dahl

1 Synes om

Hej Rasmus,

Tak fordi du stiller op.

Jeg har tre spørgsmål, jeg gerne vil høre dine mening om.

Carbon fee and dividend er en model med C02-afgift der betales tilbage til borgerne med samme beløb til alle. Hvad tænker du om denne model?

Alternativet ønsker radikale forandringer af vores samfund, herunder en forandring af rammerne for vores finansielle system. Kan de radikale forandringer rummes indenfor rammerne af EU’s bankunion?

Albanien og Nordmakedonien fik et foreløbigt nej til at indlede optagelsesforhandlinger med EU sidste år. Danmark støttede det nej. Hvad tænker du om den holdning?

Håber spørgsmålene giver mening.

Bedste hilsner,
Jan K

Hej Jeanette

Noget af det dejlige ved at debattere med de andre kandidater til posten er, at vi grundlæggende er stort set enige. Det er den samme politik, vi står for, og det er den samme forandring af vores samfund, vi gerne vil arbejde for. Der er også mange områder, hvor vi er meget enige om, hvordan vi gerne vil gøre det.

Jeg kan med andre ord ikke lige pege på noget specifikt, jeg vil tage med, men hvis nogen kommer med en ny, god idé, vil jeg naturligvis gerne arbejde videre med den. Faktisk er der mange af de idéer, jeg selv arbejder for, som ikke er noget, jeg selv har fundet på.

Eksempelvis tanken om et delt lederskab, som nok er et af de punkter, hvor vi kandidater ikke er helt enige. Det var nogle andre medlemmer, der første gang præsenterede mig for idéen :slight_smile:

Mvh Rasmus

Hej Jan

Tak for dine spørgsmål!

Jeg synes, det er en rigtig interessant model. Som du har skrevet lidt om i en anden tråd, kan man se spørgsmålet både i en omfordelingssammenhæng eller isoleret - og det kan have betydning for muligheden for at få indført afgift på CO2-udledning. Jeg synes, det er vigtigt, at vi både kæmper for den grønne omstilling og for mere social retfærdighed. Jeg vil dog også være tilfreds, hvis vi kan forbedre den ene af de to bundlinjer uden at skade den anden. Ud fra mit nuværende kendskab til modellen er den tilstrækkelig socialt afbalanceret til, at jeg godt kan gå ind for den.

Hmm, jeg er lidt i tvivl om, hvor meget dette er et jura-spørgsmål eller et holdningsspørgsmål. Det juridiske svar er, at jeg ikke har sat mig specielt meget ind i rammerne for EU’s bankunion, men jeg tvivler da meget på det.

Det holdningsmæssige spørgsmål må være, om vi skal lave store forandringer af vores finansielle systemet i Danmark, hvis resten af EU kører videre som hidtil. Det synes jeg umiddelbart, vi skal være modige nok til at gøre, så vi forhåbentlig kan blive forgangsland.

Jeg mener, EU er et af de bedte redskaber vi har til at sikre fred og en mere retfærdig fordeling af vores ressourcer i Europa, ligesom EU også er den bedste sted at bekæmpe grænseoverskridende problemer som klimakrisen. Jeg synes ikke, EU skal være en lukket klub men et åbent fællesskab. Jeg er derfor ikke enig i at sige nej.

Mvh Rasmus

1 Synes om

Supertak for svar, Rasmus - med hensyn til bankunion var det et holdningsspørgsmål :slight_smile:

2 Synes om