Vedtægter

Københavns Storkredsforening Alternativets vedtægter

Opdaterede vedtægter
Vedtaget på ekstraordinært årsmøde 9. maj 2017
Opdateret med vedtægt §10 stk. 1
Samlede vedtægter.pdf (419.6 KB)

Forældede vedtægter
Vedtaget på Årsmødet 18.09.16
De sammenskrevne godkendte vedtægter.pdf (420.3 KB)