Ekstraordinært Årsmøde - Alternativet Storkreds København

Ekstraordinært Årsmøde - Alternativet Storkreds København

Kære alle

Der er nu to uger til at vi skal mødes til vores ekstraordinære årsmøde.

Mødet finder sted torsdag den 1. februar kl. 19:00 i Alternativets lokaler, Åbenrå 33 København.

Vores dagsorden er som følger:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere og referent
  4. Forslag til ændring af vedtægt §10 stk. 1, §10 stk. 2, §17 stk. 2 og §13 stk. 4
  5. Præsentation af kandidater til bestyrelsen
  6. Valg af supplering til bestyrelsen

Vedrørende punkt 4

Den nuværende vedtægt §10 stk. 1 lyder således:
“Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 5 og op til 7, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.”

Bestyrelsen foreslår at formuleringen ændres således:
“Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 5 og op til 9, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.”


Den nuværende vedtægt §10 stk. 2 lyder således:
“Der skal vælges minimum 3 kvinder og 3 mænd.”

Bestyrelsen foreslår at formuleringen ændres således:
“Der efterstræbes mangfoldighed i bestyrelsen.” (køn, etnicitet, alder etc.)


Den nuværende vedtægt §17 stk. 2 lyder således:
“Alle valgbare medlemmer kan frit stille op som kandidater ved indsendelse af opstillingsgrundlag.”

Bestyrelsen foreslår at formuleringen ændres således:
“Alle valgbare medlemmer kan frit stille op som kandidater ved indsendelse af opstillingsgrundlag samt en stillerliste med minimum 25 navne på medlemmer af storkredsen, som har indvilliget i at være stillere for kandidaten.”


Den nuværende vedtægt §13 stk. 4 lyder således:
“Opstillingsmødet skal varsles med mindst seks ugers frist. Opstillingsgrundlaget for kandidaterne skal være afleveret til kandidatudvalget fire uger før opstillingsmødet afholdes, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet. Opstillingsmøder kan afholdes med kortere varsel i tilfælde af Folketingsvalg, dog med mindst to dages indkaldelsesfrist. I tilfælde af Folketingsvalg er fristen for aflevering af opstillingsgrundlag atten timer.”

Bestyrelsen foreslår at formuleringen ændres således:
“Opstillingsmødet skal varsles med mindst seks ugers frist. Kandidatens opstillingsgrundlag samt stillerliste skal være afleveret til kandidatudvalget fire uger før opstillingsmødet afholdes, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet. Opstillingsmøder kan afholdes med kortere varsel i tilfælde af Folketingsvalg, dog med mindst to dages indkaldelsesfrist. I tilfælde af Folketingsvalg er fristen for aflevering af opstillingsgrundlag atten timer.”


Bestyrelsen foreslår at disse ændringer træder i kraft med omgående virkning.

Link til storkredsens samlede vedtægter.

Vedrørende punkt 5

Vi har modtaget fem ansøgninger:
Thorbjørn Eriksen
Claus Lee
Christian Melsen
Vilhelm Møller
Jame Sbaih

Vi glæder os og ser frem til en god oplevelse i et fyldt “Store Å” :green_heart:

Kærlig hilsen
Alternativet Storkreds Københavns bestyrelse
Katinka, Tove, Dorte, Mette, Leyla, Christian / Lia Sofia