Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde 9. maj 2017

Kære alternativist

Onsdag, den 29. marts 2017 mødtes storkredsbestyrelsen til et længe planlagt ordinært bestyrelsesmøde. Men lørdagen inden, den 25. marts, lagde vores for- person Stine Holmgaard en besked op til os andre på vores fælles Face- bookgruppe.

Stine fortalte os, at hun af personlige arbejdsmæssige grunde desværre så sig nødsaget til både at træde ned som forperson og ud af bestyrelsen med øje- blikkelig virkning.

Bestyrelsesmødet, onsdag den 29. marts blev derfor alt andet end ordinært.

Fra vi modtog Stines besked lørdag fik vi travlt med at genlæse vore vedtægter, tale med hinanden og med gode alternativister, som kunne give gode råd. Onsdag eftermiddag kunne vi derfor konkludere, at da vore vedtægter ubetinget har fastsat at:

Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af 7 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet. (§10 stk. 1)

er opgaven at supplere bestyrelsen op fra 6 til de foreskrevne 7 personer. Før vi er 7 personer har vi ikke mandat til at fungere som storkredsbestyrelse

Vi har den særlige udfordring at der er ingen suppleanter at invitere ind. Vi er kun os seks tilbage: Jens, Julie, Katinka, Kim, Palle og Tove. (På årsmødet i september 2016 kandiderede 7 personer om 7 bestyrelsesposter. Alle 7 blev valgt. Ingen havde på forhånd meldt sig som suppleanter. Under årsmødet efterlyste dirigenten om der blandt de fremmødte var nogen, der ville melde sig. Tove og Poul meldte sig og blev valg med akklamation).

Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Kathrine som forperson og med Stine som næstforperson.
Den 25. november 2016 trådte Kathrine ned fra posten som forperson og fra bestyrelsen. Tove indtrådte i bestyrelsen fra sin post som suppleant. Den 28. no- vember 2016 trådte Poul tilbage fra posten som suppleant. Bestyrelsen om- konstituerede sig med Stine som forperson og Palle som næstforperson.

På denne baggrund, og på grundlag af vedtægternes § 9 stk. 2 indkaldes til ekstraordinært årsmøde:

###Dato: 9. maj 2017
###Tidspunkt: kl. 19.00
###Sted: Alternativet, Åbenrå 33, København K - i Store Å

med det primære formål at få valgt et medlem til bestyrelsen og få valgt op til 4 suppleanter.

Bestyrelsen finder imidlertid at vedtægtens bestemmelse om at storkreds- bestyrelsen skal være på syv medlemmer kan blødes op ved at overveje den alternative mere flexible formulering som står som ‘kan-bestemmelse’ i ‘Mimimumsvedtægter for storkredse’ som Landsmødet i maj sidste år vedtog.

Denne ‘kan-bestemmelse’ lyder således: “Storkredsforeningen ledes af storkreds- bestyrelsen bestående af mindst 5 og op til (indsæt selv) (7) personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet…”

Bestyrelsen foreslår det ekstraordinære årsmøde, at § 9 stk. 2 ændres til at følge minimumsvedtægten og at denne vedtægtsændring træder i kraft med omgående virkning.

Link til Storkreds Københavns vedtægter
Link til Minimumsvedtægter for Storkredse

Det ekstraordinære årsmøde er lagt op som ‘Event’ på AlleOs og som begivenhed på Storkreds Københavns facebookside. Vi beder om at man tilmelder sig, Men ikke tilmelding begge steder, please. Ved at bruge tilmelding får vi en indikation, om vi skal finde et større lokale end ‘Store Å’.

#####Vi håber du vil tilmelde dig årsmødet og at du har lyst til at kandidere til den ledige bestyrelsespost eller en af de fire poster som suppleant. Hvis du vil vide mere kan du har læse ansøgningsformularen med den tilhørende beskrivelse, hvor vi forsøger at gå lidt i dybden med hvad det vil sige at arbejde i storkreds- bestyrelsen.


:green_heart: INVITATION :green_heart:
Vi holder åbent bestyrelsesmøde den 11. april fra kl. 17.00 til 18.00.
Vi holder bestyrelsesmøderne i vort lokale ‘Gennemsigtighed’ i Alternativet, Åbenrå 33, 1451 København K.

Du er meget velkommen. Under besøget kan du stille os alle de spørgsmål du ønsker om bestyrelsesarbejdet.


:green_heart: Vigtige milepæle og tidsfrister :green_heart:


Frem til det konstituerende bestyrelsesmøde efter årsmødet fortsætter vi 6 besty- relsesmedlemmer som forretningsbestyrelse med Palle som fungerende forperson.

Vi håber rigtig mange af jer har lyst til at kandidere til bestyrelsen eller som suppleant. Vi glæder os til at se jer den 9. maj kl. 19.00

Kærlig hilsen
Jens, Julie, Katinka, Kim, Palle og Tove