Vedtægter og håndbog 2022

Gældende vedtægter

Opdateret i henhold til de (i maj 2021) landsmødevedtagne ændringer i minimumsvedtægterne
Vedtægter Alternativet Aarhus 2021.pdf (648.5 KB)

Gældende håndbog
Håndbog Alternativet Aarhus 2022.pdf (480.1 KB)