Årsmøde og og politikmøde - endelig dagsorden og bilag

Kære Alternativist

Lørdag den 19. marts holder Alternativet Aarhus Årsmøde og Politikmøde.

Her følger endelige dagsordener samt bilag til de to møder.

Husk at tilmelde dig mødet her

Dagsorden

 • 14.00: Ankomst
 • 14.30: Årsmøde - velkomst
  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af opdaterede vedtægter i henhold til de landsmødevedtagne ændringer
  • Præsentation af bestyrelseskandidater
  • Valg til bestyrelsen
  • Beretning fra valgsekretariatet
  • Valgresultat
  • Valg af revisorer
  • Eventuelt
 • 16.00: Politikmøde
  • Forslag til handicappolitik for Alternativet Aarhus præsenteres
  • Afstemning
  • Valgresultat
  • Præsentation af arbejde med at gøre vores lokalpolitik tilgængelig
 • 17.00: Lørdagsbar til den lyse morgen

Bilag

Til bestyrelsen opstiller:

 • Rasmus Rydahl
 • Martin Chemnitz Frederiksen
 • Lissi Bagge
 • Karsten Fyhn
 • Thor Clasen Jonasen

Du finder alle opstillingsgrundlag her

Politikforslag: Du finder forslaget til en lokal handicappolitik her

Vedtægter og håndbog for Alternativet Aarhus finder du her

Valghandlingerne - formalia

Valghandlingerne på dagen foretages digitalt. Det er derfor en god ide at have en opladet telefon, tablet eller lignende med.

Der sendes mail og SMS, når afstemningen går i gang til dem, der har tilmeldt sig mødet.

Da der er færre opstillede, end det maksimale antal medlemmer af bestyrelsen, vil der kun blive tale om et tillidsvalg. Her kan man give sin stemme (sin tillid) til en, flere, eller alle de opstillede kandidater til bestyrelsen. Kun de opstillede der har 50% opbakning eller mere, vil være valgt til bestyrelsen.

Afstemningen til politikmødet sker ved simpelt flertal.

For at have stemmeret til møderne skal man have været medlem af Alternativet i mindst 90 dage ved mødets afholdelse.

Vi håber at se mange af jer til en vigtig og spændende dag!

Alternative forårshilsner :seedling: :sunny: :umbrella:
Bestyrelsen