Valg af folketingskandidater på Bornholm

Til alle medlemmer af Alternativet på Bornholm

Torsdag d. 3 november afholder vi vores opstillingsmøde. Det er her vi vælger hvem vi ønsker skal være folketingskandidater på Bornholm ved næste folketingsvalg. Ifølge vedtægterne må vi indstille 2 kandidater - een kandidat pr. valgkreds på Bornholm.

Vi har ved indkaldelsen til opstillingsmødet bedt de, der ønsker at stille op om at komme med et såkaldt opstillingsgrundlag hvor de fortæller lidt om deres baggrund og ønsker om opstilling.

Ifølge vedtægterne skal aspiranterne meddele deres ønske om opstilling samt opstillingsgrundlag 14 dage før opstillingsmødet, så I som medlemmer har mulighed for at tage stilling inden der stemmes om hvem der endeligt skal være Folketingskandidat. Aspiranterne vil også på selve mødet få mulighed for en kort præsentation inden afstemningen.

Vi skal som medlemmer tage stilling til hvem af de tre kandidater vi tror kan bidrage til det bedste valg for Alternativet. Sandsynligheden for at en af dem kommer i folketinget er måske ikke særlig stor! (fordi der ikke er nogen tillægsmandater på Bornholm) Og nettop derfor er det flot at vi kan finde 3 medlemmer iblandt os, der ønsker at tale Alternativets politik for de bornholmske vælgere.

Vi bør derfor som medlemmer også støtte op ved at engagere os i hvem vi synes der bør vælges og prioritere at møde op til denne anledning som finder sted på den nu nedlagte skole i Østerlars.

Opstillingsgrundlagene

Søren Wilhjelm kender mange af os fra den seneste tids debat om ledelsen på Campus Bornholm. Søren er gymnasielærer i kemi og har i debatten sat begrebet ytringsfrihed på dagsordenen. Søren har herunder svaret på nogle spørgsmål fra Alternativets spørgeskema til kandidater.
Søren Wilhjelms opstillingsgrundlag.odt (14.6 KB)

Anne Thomas var kandidat ved sidste valg og har også udfyldt et spørgeskema. Anne har været med fra partiets start og er derfor godt inde i hvad det hele drejer sig om.
Anne Thomas opstillingsgrundlag.docx (28.9 KB)

Jens Fisker er først for nylig flyttet til Bornholm, men har gennem et langt liv beskæftiget sig med økologisk landbrug og besidder en stor viden om dette som han nu ønsker at dele ud af med Alternativet. Læs mere om Jens herunder
Jens Fiskers opstillingsgrundlag.docx (37.3 KB)

PRAKTISK
Selve aftenen bliver også anledningen til at vi mødes med hinanden. Derfor tænker vi i bestyrelsen at vi starter med fællesspisning fra kl. 17.30. præsentation af kandidater og selve afstemningen starter kl 18.30.

Derefter ser vi gerne at man bliver hængende til kaffe og kage og uformelt netværk. Der har været ønske om mere aktivitet generelt, og vi tager derfor hul på opstart af en aktivgruppe for de der har lyst til det. Hvad der kommer ud af det afhænger helt af medlemmerne og hvad man har overskud og lyst til -

Vi vil meget gerne vide hvor mange der kommer denne aften. Så skriv lige om du har tænkt dig at komme til enten spisning, kandidatvalg eller begge dele ved at svare på denne mail.

Denne mail kan kommenteres offentligt på dialog.alternativet.dk under Bornholm - benyt dig gerne af det.

tak for din opmærksomhed

Hilsen
Anders Klausen
Forperson i Storkreds Bornholm