Udviste tidligere kriminelle på Øen Lindholm


#141

… det ændre ikke ved at grønlænderne ikke ønsker flere imperialistisk tiltag fra dansk side.

Grønlands problemer skal løses på Grønland, af grønlændere ud fra deres behov og fremtid, og ikke fra Kalvehave for at eksportere problemerne.


(Arne Thomsen) #142

Om Grønland er interesseret i afviste asylansøgere i forladte bygder eller ikke - det må vist være grønlændernes afgørelse :wink:


#143

Der er intet så ødelæggende for en god debat som fakta: :thinking:

Jeg skrev faktisk klart og tydeligt for dem der kan læse, at det er grønlændernes suveræne afgørelse og ikke tågehorn i betryggende afstand, men Arne Thomsen respekterer åbenbart ikke hvad grønlænderne tidligere har vedtaget om dumpning af udviste på deres territorie.

Den 21. juni 2009 overtog Grønland ansvaret for en række nye områder. Samtidig blev grønlænderne anerkendt som et selvstændigt folk i henhold til folkeretten med deraf rettigheder og pligter.

Bemærk at folkeretten er horisontal, hvilket betyder nogle stater ikke kan bestemme over andre. De nærmere bestemmelser i rigsfællesskabets retsprincipper der i denne debat har relevans, kan findes i Grundlovens §19 og §20.

De udviste kriminelle er ubetinget Danmarks problem. Arne Thomsen er de facto i sin argumentation fortaler for at udnytte Grønlands vanskelige situation ved at tilbyde dårlig whisky og billige glasperler for derved at undgå selv at tage ansvar.

De udviste kriminelle har stadig et frit valg der ikke er i strid med de europæiske menneskerettigheder da de stadig er kriminelle: Rejs hjem eller bliv interneret.

Jeg forstår stadig ikke hvorfor Arne Thomsen og Annegerd er så håndsky ved at afgøre spørgsmålet om tolkning af de europæiske menneskerettigheder i en retssal.

Jeg har en grum mistanke om at deres demokratiske sindelag kun omfatter dem selv - så til helvede med grønlændere og andre - herunder indbyggerne i Kalvehave - der skal døje med de kriminelle røvhuller.


(Arne Thomsen) #144

Som jeg ser det, er spørgsmålet vel, om forladte grønlandske bygder kunne være attraktive for nogle af de afviste asylsøgere i Danmark - og om de også kunne være attraktive for Grønland at genbefolke med “nybyggere”.
Afviste flygtninge/migranter skal vel ikke ende deres liv i lejre?


#145

Som Arne Thomsen ser det, skal de udviste kriminelle placeres efter hans diktat. Hvad grønlænderne mener er aldeles ligegyldigt.

Det er stærkt bekymrende at Arne Thomsen stadig ikke fatter at der er forskel på afviste asylsøgere og udviste kriminelle. Der er en verden til forskel. Man er først kriminel ved dom - så fat det dog!

Det er for Arne Thomsen vigtigere at tage hensyn til hvad der kan være attraktivt for de udviste kriminelle, end hvad der er attraktivt for det grønlandske samfund.

Når de kriminelle er udvist ved dom fordi deres meritter ikke er foreneligt med det danske samfunds retsopfattelse, kræver det en forældet imperialistisk opfattelse at negligere, at samme beskyttende love gælder for det grønlandske samfund da vi er i samme rigsfællesskab.

Kan Arne Thomsen - uden at krænke menneskerettighedernes principper om beskyttelse at landenes egne borgere - forklare hvorfor grønlænderne ikke skal nyde samme retsbeskyttelse der er redegjort for i dommenes præmisser som danskerne?

Arne Thomsen dalrer hovedløst rundt i sin argumentation, og botaniserer efter forgodtbefindende i lov og ret der ligger milevidt fra de demokratiske principper om lighed for loven.


(Arne Thomsen) #146

Mon ikke enhver kan se, at Klemp forvrider, hvad jeg skriver.
Kloden rundt ser det ud til, at antallet af flygtninge - og ligeså antallet af migranter - er stigende.
Mange af dem afvises og kan eller vil ikke tilbage til, hvor de kom fra.
Så hvad stiller vi op med dem? Skal et stigende antal anbringes i lejre, eller er der steder, hvor de kan integreres?
Det er så her, jeg fik øje på, at grønlandske bygder affolkes, hvorfor man kunne spørge, om Grønland kunne være interesseret i genbefolkning af de tomme bygder med flygtninge - og måske også migranter, der har mod på dette.
Klart, at dette i første omgang er Grønlands suveræne afgørelse.
Er der mon andre steder rundt om på kloden, der affolkes og har behov for nybyggere?
Hvis ikke, hvad gør vi så?
Hvad stiller vi op - her og nu - med klodens overbefolkning?
Og hvad gør vi på længere sigt?


#147

Lindholm er ikke kloden.

Arne Thomsen: Hold dig venligst til emnet som omhandler hvordan de udviste kriminelle, inden for lovens rammer, skal separeres fra det danske samfund som bestemt i dommenes præmisser.

Det eneste du har fået øje på er dig selv og dine forvrængninger af lov og ret. Regeringen er kommet med et udspil angående udviste kriminelle som ikke har et flertal imod sig. Vi som samfund gør ikke mere på længere sigt - planen med Lindholm er vedtaget og nu er forberedelserne iværksat.

Jeg forstår din rådvildhed siden du så konsekvens ikke forstår at skille skidt fra kanel, hvilket du ikke bibringer klarhed med ved at gentage sammenblandingen af begreberne.


(Arne Thomsen) #148

Klemps seneste to indlæg her viser mig - nu igen - at han ikke er en dialog værdig.
For mig er Lindholm-projektet en lille brik i en meget stor sammenhæng, der handler om arten Homo sapiens på denne klode :face_with_raised_eyebrow:


#149

Arne Thomsen er ikke interesseret i dialog - han vil have ret for enhver pris uanset omkostningerne.Til det anvender han bevidst usandheder.

Personfarlig røveri bagatellisere han som simpel tyveri.

Udviste kriminelle omskriver han til sagesløse asylansøgere.

… og national selvbestemmelse forveksler han med håndsoprækning i et debatforum som fuldgyldig parlamentarisk fremgangmåde.

På intet tidspunkt har Arne Thomsen forholdt sig ædrueligt til de faktiske kendsgerninger jeg i ovenstående har redegjort for.

Fortsæt endelig Arne Thomsen. Jo mere du fortsætter, jo mere tydelig bliver din verdensfjerne virkelighedsopfattelse for selv Alternativets partimedlemmer.


(Arne Thomsen) #150

Dagblader Information bringer i dag dette indlæg:

Regeringens og DF’s argumenter for Udrejsecenter Lindholm holder ikke

En ø, som i praksis på ingen måde vil have den ønskede isolerende effekt. Men som til gengæld koster væsentligt mere end at lade de udvisningsdømte blive på Kærshovedgård

Nu er der gået noget tid, siden finansloven blev fremlagt og senere godkendt. Og der er siden kommet mange sandheder frem i lyset om de forhold, som de udvisningsdømte reelt vil få på Udrejsecenter Lindholm.

Til at begynde med var Lindholm ifølge regeringen og Dansk Folkeparti en øde ø, der var langt fra befolkningen, hvor man ville have styr på de udvisningsdømte, og hvor færgen skulle sejle så sjældent som muligt.

Men nu ved vi, at det ikke er en øde ø. Det er en ø placeret i centrum af en kommune, der lever af turisme og har mange sejlende turister. Beboerne på Lindholm vil komme tættere på lokalbefolkningen, end de er på Kærshovedgård. De vil ikke være isolerede på Lindholm, da de ikke må frihedsberøves. Færgen vil i stedet få flere daglige afgange, fordi det ellers vil blive betragtet som netop frihedsberøvelse. Selv dem, der ikke har råd til at tage færgen, vil have mulighed for at tage med, fordi de vil få statsstøttet økonomisk hjælp til det.

Så er der udsagnet om, at man vil have mere styr på beboerne på Lindholm end på Kærshovedgård. Men man vil ikke få spor mere styr på dem ved at give dem en ny adresse. Der er allerede personlig kontrol af alle, der bor på Kærshovedgård, så Kriminalforsorgen, der står for centeret, på alle tidspunkter af døgnet ved, hvem der opholder sig der, og hvem der ikke gør.

Det vil sige, at mange af de argumenter, som er lagt frem af regeringen og Dansk Folkeparti for at lave et udrejsecenter på Lindholm, ikke holder i virkeligheden.

Giver dette anledning til at gentænke ideen om at vælge en ø? En ø, som i praksis på ingen måde vil have den ønskede isolerende effekt. Men som til gengæld koster væsentligt mere end at lade de udvisningsdømte blive på Kærshovedgård. Så kunne man lade de afviste enlige asylansøgere flytte ind i nogle af de mange andre statsejede ejendomme, der alligevel står tomme. Det kunne være Helsingør Hospital, Middelfarts politigård, Gigtsanatoriet i Gråsten, Haderslev Sygehus eller måske Give Sygehus?

Kan regeringen og Dansk Folkeparti stadig med ærlighed i stemmen sige, at Lindholm er den optimale placering for denne gruppe?

Et rimeligt spørgsmål at stille, synes jeg :smirk:


#151

Det er altid fornuftigt at stille spørgsmål til magthaverne, og det er der bestemt også gjort i projekt Lindholm.

Alt for længe har fokus været på de udviste kriminelles rettigheder. Det nye er, at der er kommet tiltrængt fokus på resten af samfundets medlemmer der har det beskedne ønske om at leve i fred uden at generes af de udviste kriminelle, da også de er omfattet af de europæiske menneskerettigheder som regeringen har erkendt.

Der tydeliggør for den opmærksomme, at den egentlige øvelse består i at fjerne de udviste kriminelle fra resten af samfundet øvrige medlemmer. Det er hvad regeringens har taget fat på med dommenes præmisser som retsgrundlag.

Det er bare ikke gået op for sædvanlige medier der messer de sædvanlige rituelle indvendinger.

Bemærk at medierne - også Information - udelukkende omtaler de kriminelle udvistes fremtidsudsigter, men er aldeles blanke når retssikkerheden for resten af samfundets fremføres. Medierne er i denne sag ikke en del af løsningen - de er en del af problemet.

Om de kriminelle udviste også faktisk placeres på Lindholm er langtfra sikkert, men det er helt sikkert at hidtil praksis ikke fortsætter.

Regeringen har som nævnt ikke har et flertal i mod sig. Det betyder også at tidspunktet hvor de europæiske menneskerettigheder bliver taget op til nødvendig revision er rykket betydeligt nærmere, hvor resultatet med garanti ikke bliver flere belønninger til de udviste kriminelle som højbede, fælles køer eller havørne.


(Arne Thomsen) #152

En af dem, der i Information på nettet kommenterede:

Regeringens og DF’s argumenter for Udrejsecenter Lindholm holder ikke

Anna Albunus, havde samlet artikler om Lindholm på egen hjemmeside:
https://sites.google.com/site/artikleromlindholmoe/


#153

Anna Albinus hjemmeside er et partsindlæg som udelukkende varetager de udviste kriminelles interesser.

”Regeringen lægger flere steder op til, at Danmark skal gå tæt på menneskeretten (angående placering af udviste kriminelle på Lindholm), men anvisningerne til myndighederne er uklare, og det er et retssikkerhedsmæssigt problem" udtaler Jonas Christoffersen direktør for Institut for Menneskerettigheder.

Institut for Menneskerettigheder efterlyser større klarhed der indeholder ændringer af både udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og flere andre love.

Status er, at lovudkastet fra regeringen lægger op til at udlændinge der er udvist i medfør af §25 i udlændingeloven, fremover skal pålægges opholdspligt mv. på et udrejsecenter hvor de juridiske detaljer stadig diskuteres.

Samtidig skal afviste asylansøgere, som begår kriminalitet på eller i nærheden af et indkvarteringssted, fremover også pålægges opholdspligt på et udrejsecenter. Bemærk forskellen på afviste asylansøgere og kriminelle der allerede er udvist ved dom der ikke er afklaret som Jonas Christoffersen påpeger.

Polemikken angående retssikkerheden viser med al tydelighed problemstillingen. Er det de kriminelle udviste eller landets borgeres retssikkerhed der skal prioriteres i fortolkningen af de europæiske menneskerettigheder?

Jura er som bekendt ikke en eksakt videnskab. Love kan ændres med et pennestrøg. Det kræver kun at man kan tælle til 90 i folketingssalen.


(Arne Thomsen) #154

Måske er det alligevel ikke helt umuligt at finde steder rundt om på kloden, hvor afviste asylsøgere - måske efter en vis opkvalificering - kunne tilbydes en fremtid, som f.eks. TV2 fortæller om her:


#155

Som ikke EU borger med en plettet straffeattest, får man ikke opholds- og arbejdstilladelse i Italien eller andre EU lande.

Det er imponerende så ihærdigt du forsøger at negligere fakta for at tørre problemerne af på andre.

For at slå det fast med syvtommersøm: Man er først kriminel ved dom. Det er ikke tilfældet med afviste asylsøgere.


(Arne Thomsen) #156

Mig bekendt er man ikke længere kriminel, når man, efter at have begået en kriminel handling, har sonet sin straf.
Der er et voksende antal flygtninge i verden, og samtidig er der steder, der mangler indbyggere.
Måske lidt smidighed her kunne mindske flygtningeproblemet en smule.


#157

Det er efterhånden tydeligt at Arne Thomsen ikke forstår de juridiske principper og moral i samfundsinteresser som lægger begrænsninger for de kriminelles videre ageren efter strafudståelse.

Bedst kendte en nok pædofilisager, hvor den dømte kan fradømmes kontakt med børn og unge for livstid efter strafudståelse.

Disse retsprincipper justeres løbende i takt med samfundsudviklingen efter demokratiske procedurer i folketingssalen uanset den siddende regerings partifarve.

Det er samme samfundsinteresser der har sat fokus på de udviste kriminelle. Regeringen har modigt, men ikke særligt elegant, sat fingeren på det ømme punkt som resten af Europa følger med stor opmærksomhed.

Det er efterhånden også tydeligt at Arne Thomsens viden, erfaring og erkendelse af behovet for nødvendige tiltag er begrænset af Kalvehaves byskilt som spærrer for andre holdningers opståen.

Arne Thomsen: Du har naturligvis ret til egne holdninger, men skal du gøre dig håb om en saglig debat, bedes du koncentrere dig og diske op med noget substans og ikke vedholdende sammenblande begreberne. Du kører i tomgang.

Af en eller anden grund er det gået under radaren hos Arne Thomsen, at afviste flygtninge, men ikke kriminelle udviste, med succes er tilbudt ophold i lande hvor deres udgangspunkt bedre imødekommer værtslandenes behov.

Behovene omfatter alt fra landbrug over handel til teknologi, men ikke kriminalitet.

… men det er åbenbart stærkt generende for Alternativets disciple, at komplekse problemer kan løses helt uden deres utidig indblanding.


(Arne Thomsen) #158

Venstremanden C.R. Klemp’s udgydelser her i denne tråd finder jeg så grove, at jeg anser det bedst at lade dem stå, som de er :roll_eyes:


#159

… og jeg finder Alternativets Arne Thomsens fordrejninger så grove, at det i et ansvarligt demokratisk retssamfund ville være ansvarspådragende.

Arne Thomsen kalder mine henvisninger til fakta for udgydelser, og jeg kalder Arne Thomsens fantasifulde fordrejninger for vås.


(Arne Thomsen) #160

Endnu en udtalelse fra venstremanden C. R. Klemp - til beskuelse :wink: