Udviste tidligere kriminelle på Øen Lindholm


#161

Ja - det var venstremandens realistiske syn på situationen omkring de udviste kriminelle for at dæmme op for yderligere polarisering i udlændigedebatten.

Selv efter gentagne forsøg på at adskille begreberne, er det stadig ikke lykkedes Arne Thomsen at forstå der er forskel på kriminelle udviste, asylsøgere og migranter, hvilket er forudsætningen for at føre en kontrolleret udlændingepolitik.

Det er heller ikke lykkedes at få Arne Thomsen til at overveje lovgrundlaget for sine uintelligente forslag om anbringelse af de kriminelle udviste inden de publiceres, da de europæiske menneskerettigheder, til Arne Thomsens store fortrydelse, også omfatter indfødte grønlændere og italienere siden han så konsekvent undgår min kritik, som tager udgangspunk i gældende demokratisk vedtagne love.

Opgaven med at adskille begreberne er nærmest håbløs da ingen er forpligtet ud over deres evner, hvilket Arne Thomsens besvarelser med al tydelighed bevidner, for samme stejle holdning møder jeg også fra den anden udemokratiske side med samme begrænset udsyn - den yderste højrefløj.

Som liberal må jeg nøgternt konstaterer, at fløjpartiernes særkende er deres inputresistente forhold til fakta, hvor loven er grundlaget for et demokratisk samfund som beskyttelse af alle med lovligt ophold, hverken respekteres eller anerkendes.


(Arne Thomsen) #162

Monstro venstremanden Klemp’s skrivekløe hænger sammen med Birthe Rønn Hornbech’s

Øde ø. Rent selvmål

Øde ø. Rent til grin. Kan ikke gennemføres.


#163

Dem der kender Birthe Rønn Hornbech, ved hun er berygtet for at stille de ubehagelige spørgsmål der tvinger modparten til begavede svar.

Reaktionerne er præcis som hun forudsagde da hun åbnede Pandoras æske, som nu ligger og venter på en løsning indeholdende de udfordringer jeg i ovenstående har nævnt.

Det er bare alt for avanceret for Arne Thomsen.


(Arne Thomsen) #164

Mon dog :smirk:


#165

Til orientering:

Borgmester Giovanni Bruno Mattiets sekretariat i Locana oplyser, at ud over de økonomiske og familiemæssige betingelser for at modtage økonomisk støtte til bosættelse i landsbyen, som Arne Thomsen hjernedødt anviser som en bekvem overspringshandling, forudsættes at tilflyttere har en ren straffeattest, hvilket Arne Thomsen tilsyneladende finder aldeles irrelevant.

Prospektet er ikke nævnt i tilbuddet til pressebrug, da betingelserne for bosættelse alene gælder italienske statsborgeres retsstilling samt EU borgere med lovligt ophold i landet som borgmesteren ikke kan fravige.

Den bagatel har heller ingen effekt på Arne Thomsens forvirrede selvmodsigende link som foregiver at være legitime argumenter for hans snæversynede holdninger, hvor han i realiteten optræder som en folkeforfører in spe.

For ikke EU borgere, uanset nationalitet kan en plettet straffeattest alene medføre afvisning uden yderligere retsafgørelser oplyser sekretariatet i Locana, hvilket Arne Thomsen i sin argumentation hårdnakket benægter.

Selv om Locana og jeg har forskellig kulturel udgangspunkt, kan vi nemt finde fælles fodslag i en juridisk aftale der respekterer forskellighederne. Det er faktisk demokratiets eneste anvendelige værktøj hvilket Arne Thomsen ikke anerkender.

Jeg vil vædde Uffe Elbæks sidste T-shirt på (… som er den mest miljøbelastende beklædningsgenstand), at også dette argument forbigås i pinlig tavshed af Arne Thomsen ad mangel på ædruelige argumenter.

Til modsvar har Arne Thomsen hidtil anvendt en række af førsteklasses tredjerangs analyser grebet ud af den blå luft alene dikteret af navlebeskuede synspunkter.

Jeg skal undlade at referere hr. Mattiets reaktion da jeg forelagde ham Arne Thomsens visioner, men blot diskret anbefale at Arne Thomsen ikke planlægger ferie i Piedmont i den nærmeste fremtid. :wink:


(Arne Thomsen) #166

Uha, uha - jeg ryster i bukserne, nu hr. Klemp har haft møde med borgmester Mattiets om mig.
Hvornår mon det møde fandt sted - og mon det ender med, at det er mig der skal isoleres på “den øde Ø”, Lindholm :wink:
Men situationen er jo, at vi er flere mennesker end nogensinde på denne klode, og at flygtningestrømmene - ikke mindst pga. klimaproblemerne - formentlig vil vokse uhyrligt.
Så spørgsmålet er jo:
Hvad stiller vi op med det stigende antal flygtninge?
Her er fupnummeret: internering på “den øde Ø, Lindholm” jo “rent til grin” - som jo også Birthe Rønn Hornbech siger :face_with_raised_eyebrow:


#167

Arne Thomsen fortsætter med at omskrive kriminelle udviste til sagesløse flygtninge.

Det kan kun skyldes han er løbet tør for argumenter - eller det helt usandsynlige, at han har indset at folkeforførernes billige trick er gennemskuet og afvist.

Arne Thomsen har stille og roligt ændret sin oprindelige overskrift fra: Udviste tidligere kriminelle på Øen Lindholm til: Hvad stiller vi op med det stigende antal flygtninge?

Inden Arne Thomsen fortsætter ud ad tangenten med fantasier hentet fra dårekisten:

Flygtninge skal ikke udvises uden retfærdig udredning efter gældende lov. Flygtninge skal ikke interneres i strid med dansk lov, og flygtninge med lovligt ophold er også omfattet af de europæiske menneskerettigheder.

Det er hermed fastslået, at det er stærkt generende for Arne Thomsen, at jeg faktisk tog mig tid til at kontakte de mennesker som Arne Thomsen forestiller sig skal overtage vores problemer.

Måske skulle Arne Thomsen overveje hvorfor talemåden Imbrogliare så ofte kom i anvendelse ved hans forslag.

Endeligt er det også blevet fastslået, at Arne Thomsens argumentationstaktik og tro på de lette løsninger er det perfekte signalement af en ignorant.

Resultatet af hans våsede udgydelser er hovedårsagen til polariseringen i udlændingedebatten.


(Arne Thomsen) #168

Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg besøger Lindholm nu på onsdag 06.02.2019 og modtager derefter i Kalvehave Havn kl. 14 deputationer fra Politiforbundet, Fængselsforbundet, Vordingborg Kommune og Borgergruppe Kalvehave.
Min holdning er:
> Lindholm "Øde Ø"
> Falsk symbolpolitik
> Vanvittigt spild

Falsk fordi der ikke sker - og ikke må ske - frihedsberøvelse.
Vanvittigt spild fordi det ville være billigere at indkvartere de udviste på Hotel d’Angleterre på Kongens Nytorv i København - og dertil spild af menneskeskæbner.

Lindholm - og mange andre flygtningesituationer - kalder på, synes jeg, at vi globalt går i gang med seriøse løsninger på de store flygtningeproblemer, som formentlig vil vokse endnu hurtigere, efterhånden som klimakrisen tiltager.
Er der steder på kloden hvor flygtningene kunne opbygge en ny og bedre tilværelse?

Klemps noget nær injurierende bemærkninger ovenfor taler for sig selv - synes jeg - om Klemp :smirk:


(Arne Thomsen) #169

B.T. har dækket demonstrationen i Kalvehave Havn ganske godt, synes jeg:
Lindhom-demonstration.
Samme blad fortæller om muligheden af et alternativt: udrejsecenter på Balkan.
Tilføjelse:
Også DR har en god dækning samt yderligere links.
Og nu har B.T. endnu mere om hvem, der skal til Lindholm:
De værste kriminelle