Udviste tidligere kriminelle på Øen Lindholm


(Arne Thomsen) #101

Hej annegerd. Jeg er stort set enig med dig i alt, hvad du skriver - ikke mindst i incitamenter til resocialisering - meget gerne kombineret med frivillig “fodlænke” eller GPS, der nok giver den maksimalt mulige tryghed for os andre - og som måske også hindrer, at vi bliver en “asyl-magnet”.
Jeg er også enig med dig i, at indespærring på Lindholm kun vil gøre det hele værre, hvilket kriminalforsorgen nok vil give os ret i.


(Anne Gerd) #102

Jeg godtager heller ikke helt udsagnet : “Nogle af dem er Ikke dødsdømt !, men de VIL bare ikke hjem ! “ Årsagen kan være, som jeg har hørt historier om : nogle der er havnet i kriminalitet, men har fyldt familien derhjemme med løgnehistorier om hvor godt det går i udlandet, og at de snart vender hjem med deres opsparede rigdom… Det er jo dybt tragisk hvis der findes disse skæbner. Så jeg tænker om en psykolog burde undersøge disse personer nærmere ? Hvorfor de ikke vil hjem ?


(Arne Thomsen) #103

Jo, det er jo den slags situationer, som kriminalforsorgen kender til:

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.


#104

Man skal være både blind og døv for ikke at have registreret den stigende utilfredshed både her og i resten af Europa, og man skal også være total uden jordforbindelse for ikke at se utilfredsheden også rammer sagesløse minoriteter.

Jeg kan forstå på Arne Thomsen, at rettidig omhu er en vederstyggelighed i hans meningsreservat, hvor Annegerd stadig hallucinationer på baggrund af rygter, tredjehånds viden og mavefornemmelser.


(Arne Thomsen) #105

Det var så den Klemp’ske version af “rettidig omhu” - jo, go morgen :rofl:


(René Aalling Jensen) #106

Der er så mange problemer med at placerer dem der, at jeg tvivler på det kommer til at ske. og at det nogensinde har været meningen. Det handler om retorik og signalpolitik der er jo snart valg, og det er sådan den gamle politiske kultur fungerer.


(Arne Thomsen) #107

Hej René. Meget enig - og håber, du får ret :face_with_raised_eyebrow:


(Anne Gerd) #108

Hej igen. ( jeg har desværre et læsehandicap “samsynsproblem” dvs bogstaverne hopper og danser, så øjnene trættes efter kort tid ØV ) Jeg har endnu ikke læst alle dine links men vil kæmpe mig igennem dem ! )Jeg blev MEGET positivt overrasket over at læse pjecen fra kriminalforsorgen i Horsens … Hvis dette er praksis i alle fængsler ?, så er jeg generelt mere positivt og optimistisk stemt ?, (da jeg altid har ment at mennesker der ender med at havne i fængsel, allerede er straffet, ved at have haft en svær opvækst )


(Arne Thomsen) #109

Hej annegerd. Jeg tror, du har ret i, at vi generelt har alt for lidt viden om kriminalitet - og årsagerne dertil - samt at den viden, de har opnået i kriminalforsorgen, burde være mere kendt.
Imponeret af din vellykkede kamp mod dit læsehandicap :wink:


#110

Arne Thomsens uvidenhed om kriminalitet betyder ikke den ikke eksisterer - at Arne Thomsen har valgt at udstille sin uvidenhed offentligt er naturligvis han frie valg.

Der findes utallige undersøgelser som alle er offentligt tilgængelige, men der er ikke rimeligt at kræve alt rykkes tilbage til start, bare fordi man ikke er opdateret.


(Arne Thomsen) #111

Så måske C.R.Klemp vil “berige” os med sin viden om kriminalitet? :smirk:


#112

Både SSP samarbejdet, Det kriminalpræventive Råd og Kriminalforsorgen, for bare at nævne nogle få, har indgående viden om kriminalitet.

Kriminalitet har om noget været genstand for indgående forskning som har forebygget kriminalitet, der har tråde til stort set al anden lovgivning.

Så der det provokerende med Arne Thomsens hovne og bedrevidende udtalelser "… at vi generelt har alt for lidt viden om kriminalitet".

Tal for dig selv og undlad venligt forsøg på at sænke resten af samfundets vidensniveau til dit stade.


(Arne Thomsen) #113

Den viden, du her præsenterer Klemp, er jo ikke andet, end almen viden.
Hvor er din viden om effekten af natlig indespærring på Lindholm og fri bevægelighed om dagen.
Det er jo den, vi har brug for - og den har du åbenbart heller ikke :wink:


(Arne Thomsen) #114

Berlingske Tidende bringer onsdag den 2. januar to sider om Lindholm projektet:
https://www.berlingske.dk/politik/paradoksal-lovgivning-de-udviste-kriminelle-kan-maaske-hurtigere-slippe

Det er ganske enkelt. Disse mennesker må ikke frihedsberøves – end ikke ét minut.

Hvor længe kan Inger Støjberg og resten af regeringen mon opretholde illusionen om: Indespærring på en øde Ø?


(Anne Gerd) #115

Arne, Hej igen…
( din artikel er lukket, men lyder som et nyt interesant indslag )

(Jeg blev også i godt humør, da jeg hørte om en Sjælden fugl ! der holder til på øen !!! ( øen ligger jo i et natur område med mange fugle (bla havørnen ?) Så Her, endnu et argument, …som der efterhånden er rigtig mange af.)

Til (Robot ) Klemt, : Fortæl os om al din viden om “Banditter i Habitter” ? Hvordan arbejder Kriminalforsorgen med dem ?..


#116

Arne Thomsen: Der findes valide undersøgelser hvad der sker med mennesker der udsættes for indespærring eller isolation. Det ændrer sig ikke uanset hvad du og jeg mener.

Det er bare ikke relevant i tilfældene med de personer der skal placeres på Lindholm. Din retorik er udenomssnak.

De udviste kriminelle er ved dom bestemt isoleret fra resten af samfundet ved udvisning. Det er nu op til samfundet at fører dommen ud i livet. Hvad tilfældige eksperter mener er stadig et partsindlæg. I sidste ende er det domstolene der dømmer efter folketingets lovgivning.

Ud over internering ser vi nu også tvangsudvisning til eksempelvis Marokko, hvilket var utænkeligt for bare få år siden.

" Danmark har fået øjnene op for sikkerhedstruslerne, som terrorisme udgør. Derfor er vi blevet mere villige til at udlevere til stater, som ikke helt ligner os i deres opbygning af statsstrukturen" udtaler seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Rasmus Boserup.

Dine og Alternativets rituelle indvendinger er i denne forbindelse aldeles ligegyldige. Der er skabt et komfortabelt flertal for at sætte hårdt mod hårdt.


(Arne Thomsen) #117

Vi skal have folketingsvalg senest juni i år :face_with_raised_eyebrow:


(Anne Gerd) #118

Klemp , Du mangler at Fortælle os om hvordan Kriminalforsorgen arbejder med Banditter i Habitter ?..


#119

Ja - vi skal have folketingsvalg i år, og der er hverken tegn i sol eller måne på at der ændres nævneværdigt i politikken angående udviste kriminelle.

Du rider en død hest. Hvad er det egentlig du prøver at promovere?


(Arne Thomsen) #120

Medmenneskelighed :skull: