Udviste tidligere kriminelle på Øen Lindholm


#81

De omtalte dømte og udviste kriminelle er ikke mere Kriminalforsorgens ansvarsområde.


(Arne Thomsen) #82

Læs hvad der står:

“Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre -”

:face_with_raised_eyebrow:


#83

… som regeringen har besluttet ikke er tilstrækkeligt. Derfor flytning til Lindholm. Det er stadig regering og folketing der udstikker retningslinjerne.


(Arne Thomsen) #84

Så du mener måske, at det ikke er Kriminalforsorgen, der skal drive Lindholm? :face_with_raised_eyebrow:


#85

Jeg er har på intet tidspunkt antydet en ændring af procedure for administrationen - kun lokationen ad hensyn til beskyttelse af samfundet i samklang med de menneskerettigheder du påstår overtrædes.

Så læs dog hvad jeg har redegjort for. :roll_eyes:


(Arne Thomsen) #86

Så hvad er det egentlig, hvad du vil?
De radikale melder i dag, at de vil “erstatte meldepligt med fodlænker”
I betragtning af at der under den nuværende ordning allerede er forsvundet ca. 300 af dem med meldepligt, kunne det måske være en bedre ordning. De forsvundne har nok ikke alle forladt Danmark.


(Arne Thomsen) #87

Se http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-12-28-radikale-kalder-lindholm-plan-for-vanvid-vil-erstatte-meldepligt-med-fodlaenker


(Anne Gerd) #88

Hej Arne
(…Jeg Forstår ikke helt det sidste du skriver ? … Øen skal vel netop virke afskrækkende og kunne bremse tilstrømning efter Støjberg mening ? eller hvad mener du ?)

Jeg er glad for de Radikales forslag med fodlænke. At lukke mennesker ud til ingenting er = ny kriminalitet !

Et andet problem : Man hører ikke noget om Hvad de skal Lave ? På Lindholm ? Eller andet sted ?..Skal de bare dalrer rundt ? uden beskæftigelse ? … Det går jo Aldrig godt !.
Og nHvad de har lavet i fængslet og på “Kjærslund gård “, forlyder der heller ikke noget om ?
Jeg kan forstå at en stor gruppe nu er forsvundet ?
Det tyder jo nærmest på at de ikke har skulle møde på en arbejdsplads ?

Egentlig så jeg helst at de hurtigt, fik tildelt nogle arbejdsopgaver ! Så de i det mindste kan gøre nytte, og selv financierer deres ophold her ! OG samtidig gerne bliver Opkvalificeret (mere normaliseret ?)

Det er ikke nemt…:thinking:


#89

Det er temmelig ligegyldigt hvad de Radikale mener. De har sammen med Alternativet malet sig op i et hjørne og har ingen politisk indflydelse.

Det er et simpelt spørgsmål om at kunne tælle til 90 i folketingssalen.

Alle andre partier end de Radikale og Alternativet har forstået de juridiske og teknologiske udfordringer der er forbundet med deres IT sovs. Disse regeringsbærende partier er bombarderet med fakta fra fagfolk, og der er blevet lyttet.

Den egentlig øvelse består ikke i at placerer de udviste kriminelle specifikt på Lindholm. Øvelsen går ud på at internerer dem fra resten af samfundet og der kommer en løsning med eller uden Lindholm, men det bliver uden Arne Thomsens elektroniske gadges eller Annegerds magiske ko.


#90

Arne Thomsen peger ganske fornuftigt på de forsvundne kriminelle udviste man ikke har styr på som en sikkerhedsrisiko, men det kan hverken fodlænker eller GPS forhindre.

Det er prøvet sammen med meldepligt uden nævneværdige resultater, men en strammere kontrol kan medvirke til at en situation som med Rakhmat Akilov kan forhindres.

Det synspunkt er ikke i strid med de europæiske menneskerettigheder. Nu skal der bare skrues en praktisk internering sammen som alle regeringsbærende partier endelig har indset.


(Arne Thomsen) #91

Med andre ord: Der foreligger ikke endnu en brugbar løsning, og det er helt uklart, hvad der kan få 90 mandater -også efter næste folketingsvalg :smirk:


#92

Jo - der foreligger et brugbart løsningsforslag der bliver udført - også efter et folketingsvalg. Der mangler kun de juridiske detaljer, men sanktionerne bliver væsentlig strammere end nuværende praksis.

Hvad Alternativet mener er ligegyldigt, da Sankt Uffe har meddelt, at hans mandater trækkes ud af ligningen hvis han ikke får sin vilje.


(Arne Thomsen) #93

Der er mig bekendt ikke mulighed for at hindre de på Lindholm placerede i frit at bevæge sig videre, når de er nået til Kalvehave - og jo hårdere vilkårene er på Lindholm, jo mere sikkert er det, at mange vil forsvinde - ligesom de ca. 300, der allerede er væk.
Dette er vist ikke et spørgsmål om “juridiske detaljer” - det er vist et spørgsmål om menneskerettigheder, som vi nok ikke kan overtræde uden at få det meste af verden på nakken.


#94

Nu bevæger du dig igen ud i fri digtning, ved udelukkende at fokuserer på de udviste kriminelles situation.

De europæiske menneskerettigheder tager som hovedregel udgangspunkt i landenes egne borgeres retstilling. Du forveksler med FN’s menneskerettigheder hvor Danmark og andre europæiske stater har forbehold som jeg tidligere har nævnt.

Hvad du kalder resten af verden er kun partsindlæg fra NGO’er der som bekendt ikke har vetoret i staters juridiske dispositioner.


(Arne Thomsen) #95

Dagbladet Information skrev 27. december 2018 bl.a.;

Regeringen var forberedt på dårlig international omtale på grund af Lindholm

Som Berlingske har refereret, var indholdet af det udsendte materiale til ambassaderne blandt andet at pege på, at de personer, der fra 2021 skal anbringes på Lindholm, ikke er fængslede, at der vil være færgebetjening af øen, at Lindholm »på ingen måde« kan sammenlignes med Australiens interneringslejre for asylansøgere på for eksempel øen Nauro, at der ikke vil blive anbragt børn på øen, og at arrangementet vil være i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser.


#96

" … har Udenrigsministeriet nøje overvåget, hvordan udenlandske medier har modtaget ø-fortællingen".

Artiklen du henviser til omhandler hvordan Udenrigsministeriet skal håndterer pressen.

Det ændrer bare ikke den kendsgerning, at håndhævelse ved påbud, hvor de kriminelle udviste separeres fra befolkningen, ikke er i strid med de europæiske menneskerettigheder.


(Arne Thomsen) #97

Det viser jo tydeligt, at man prøver at bilde danskerne ind, at de afviste tidligere kriminelle bliver “spærret inde på en øde Ø” - samtidig med at man fortæller udlandet sandheden: at det bliver de ikke!


#98

Det er kun de fattige i ånden der stadig opfatter Lindholm som en øde ø. Alle andre har forstået at det ikke er tilfældet.

I 2019 løslades omkring 1.500 kriminelle rundt om i Europa med samme baggrund og domme som dem den danske regering påtænker internerede på Lindholm.

Den danske regering har som de første taget initiativ til en håndfast løsning der mindsker forsvundne udviste udgør en sikkerhedsrisiko, hvilket de ansvarlige europæiske myndigheder anser som den største sikkerhedstrussel.

Første gang en udvist kriminel undviger og forsvinder fra Lindholm, åbnes med garanti nye krav om yderligere stramninger.

Derfor følger resten af Europa spændt på udviklingen i Danmark. Det er bare røget under radaren hos de fattige i ånden, at regeringens løsningsforslag tvinger oppositionen til at se realiteterne i øjnene uden at fodrer den ekstreme højrefløj.


(Arne Thomsen) #99

Det var så “profeten” C. R. Klemp’s ord :wink:


(Anne Gerd) #100

Hej Arne igen… jeg har nu set jeres møde i Kalvehave på you tube. Alt taler efter min mening imod Lindholm !. Endnu engang : Hvad forestiller man sig at disse mennesker skal lave der ? ( “Lediggangen = roden til alt ondt ! “ )
Hvornår gør de oprør ? Tager gidsler feks ? begår vold, voldtægt.?, kun fantasien sætter grænser ! Desværre ved vi, at mennesker kan drives til de værste grusomheder, under stort pres !,…når de ikke mere selv, har noget at miste ?.
Mit bud er stadig : Del dem op ! …Giv dem nogle arbejdsopgaver, hvor de skal møde hver morgen ! ( Så de bliver selvforsørgende og ikke belaster det Danske samfund )…og samtidig overholder den “ mødepligt “ Som de åbenbart har…
Fodlænken er også oplagt, men muligvis ikke lovlig …
Hvad tænker du om det hele…