Udviste tidligere kriminelle på Øen Lindholm


(Arne Thomsen) #61

Den megen afvisning af GPS ovenfor ignorerer tydeligvis, at fodlænker er en almindeligt brugt straf i Danmark.
Hvis noget sådant blev brugt som et frivilligt tilbud til tidligere kriminelle, som har udstået deres straf, men som ikke kan opfylde beslutningen om at forlade landet, kunne det give de pågældende en mindre skadelig - nok mere resocialiserende - tilværelse - og vi andre mere tryghed, fordi vi nu i det mindste ved hvor de er.
“Øde Ø”-løsningen kan ikke hindre de anbragte i at komme i land og rejse hvorhen, de vil! - indtil de skal melde sig igen. Og melder de sig ikke rettidigt, bliver de formentlig fængslet.
Kriminalforsorgen i Danmark har erfaringer med dette.


#62

Fodlænker er ikke baseret på GPS, men på en sender, modtager og en central computer. Det er et lukket system med en begrænset rækkevidde - typisk 25 - 40 meter. Overvågning og styring kontrolleres 100% af de danske myndigheder.

Fodlænker bruges kun hvor domstolene vurderer at en resocialisering er mulig. Fodlænker bruges ikke ved alvorlig kriminalitet.

Kan Arne Thomsen begrunde hvorfor danske statsborgere skal frihedsberøves, mens udviste udlændinge kan slippe langt mere komfortabelt for samme forbrydelse?


(Arne Thomsen) #63

Både GPS og “fodlænker” er jo baseret på elektronisk overvågning. I denne situation er det naturligvis GPS, der skal bruges - på samme måde som dette bruges til at spore demente, der er “blevet væk”.
Tidligere kriminelle, der har udstået deres straf - nok s.r fængselsstraf - og som ikke kan sendes ud af landet, kan vi ikke spærre inde permanent på “en øde Ø”. Det er i strid med de konventioner om menneskerettigheder, vi har tilsluttet os.
Idéen er jo så at tilbyde dem GPS som en vej til lidt mere bevægelsesfrihed - bedre for de anbragte og sikrere for os andre.
Det er noget vrøvl at kriminalitet blandt udviste udlændinge straffes mindre hårdt end kriminalitet blandt os andre.


#64

Arne Thomsen: Du aner ikke hvad du taler om.

Nej - det er ikke GPS der er essensens i overvågning for hverken demente eller kriminelle. Der er groet mug på din moral når du sammenligner disse elementer.

Det var faktisk min svigerfar der som dement mistede livet i en trafikulykke der for alvor satte fokus på problemet hvor GPS overvågning og de etiske overvejelser kom på dagsordenen.

Det skyldes udelukkende en familie der samlet tog kampen op mod systemet hvor Alternativets værdisæt stod i skærende kontrast til den liberale etik.

Distrækslægen for Nordsjælland kontaktede os fordi hun kun ventede på en officiel klage fra de pårørende for at følge sagen juridisk til afgørelse.

Det er muligvis for meget forlangt af Arne Thomsen, men det kan anbefales at undersøge hvilke påbud der blev pålagt det daværende plejehjem i Nivå efter en tilbundsgående politiundersøgelse.

Forløbet er langt fra endt selv om systemet har lagt sig fladt ned. Der er stadig ignoranter som Alternativet der forsøger at undergrave sammenholdet i vore samfund efter egoistiske og snæversynede synspunkter udelukkende for at polere glorien.

Plejehjemmet er efterfølgende afviklet som afledende resultat, og det ledende ansvarlige personale har fået alvorlige påtaler som begrænser deres videre aktiviteter.

Det er forstået at Arne Thomsen i sit meningsreservat stadig mener at der kan plukke i retsstatens præmisser alt efter hvad den den pågældende dag har indtaget.

Det er selvfølgelige langt lettere at holde en syrefest og sende billeder af hinandens tissemænd end forholde sig til etikkens dyder.

Det er også forstået at videre dialog med de inputsresistente er nytteløst. Det tager jeg med største sindsro, da resten af befolkningen, uanset partifarve, bortset fra gøjlerpartiet er lodret uenig med Arne Thomsen.

Det står mig også lysende klart at Alternativet ikke anerkender, at politiet er eneste myndighed der er uddannet til, og har autoritet til at efterforske lovovertrædelser efter folketingets retningslinjer.

Det er muligvis Guds spildte ord på Balle-Lars, men jura, moral og etik kan stadig ikke erstattes af en fælles ko.


(Arne Thomsen) #65

Uanset hvad du skriver om beklagelige forløb i din familie, så kan du ikke slippe udenom, at det ikke kan forhindres, at tidligere kriminelle og udviste, der har afsonet deres straf og er anbragt på Lindholm, ikke kan hindres i at gå i land fra Lindholm og rejse hvorhen, de vil, når blot de melder sig tilbage på fastlagte tidspunkter - altså at de ikke vil være “indespærrede på en øde Ø” - at dette er en falsk illusion!
Det er jo bl.a. dét, socialdemokraterne har erkendt, da finanslovsforslaget var til afstemning i folketinget.


#66

Det er netop den frie bevægelighed som du nævner, der ikke kan kontrollers ved hjælp af et teknologifix da udvisningen er en del af dommen. Det kan selv ikke Socialdemokratiet bortforklare.

GPS overvågning har været diskuteret for demente, men er ikke afklaret da demente sjældent er umyndiggjorte. Diskussionerne har afdækket en række dilemmaer der langt fra er løst.

Slækker man først på det princip og umyndiggøre rent administrativt, åbner det en ladeport for misbrug. Det gælder også for kriminelle med mindre andet er bestemt ved dom.

Samfundet har pligt til at beskytte de svageste medlemmer, men også pligt til at beskytte sig mod overgreb. Det gælder også dysfunktionelle regimers ageren der sætter demokratiernes handlefrihed under pres.

Det ses tydeligst ved den skærpede kurs både Danmark og andre europæiske lande gennem de sidste par år har lagt for at dæmme op for uvæsenet. Desværre hindre de utidssvarende menneskerettigheder handlefriheden som også skal beskytte de lovlydige udlændinge der komme i klemme.

Det er udmærket at spærre de udviste kriminelle inde på Lindholm uden teknologifix eller en fælles ko, og lad os så tage det retslige opgør med menneskerettighederne så disse kommer på omgangshøjde med nutidens virkelighed.

Jeg har nævnt et eksempel på et land der forsøgte at manipulerer med menneskerettighederne, men der er desværre flere eksempler.


(Arne Thomsen) #67

Skal det forstås sådan, at du erkender, at det aktuelle Lindholm-projekt ikke hindrer de afvistes frie bevægelighed?
Skal det også forstås sådan, at du ønsker at ignorere menneskerettighederne?


#68

Den foreslåede Lindholm løsning forhindre ingen fri bevægelighed, men det er slut med at politiet skal fungerer som gratis taxikørsel som var tilfældet i Sandholm. Enhver med en hårnål kan bypasse Alternativets IT fantasier på et øjeblik.

Hvem er det der ignorer menneskerettighederne? Senest har et andet dysfunktionelt regime nægtet at modtage egne borger der nægter at forlade Danmark. Samme regime som satte landets politistyrke på den anden ende fordi deres uregerlig og bindegale efterretningsvæsen overskred alle internationale aftaler om menneskehedsrettigheder med flere hestelængder.

… og så kommer Alternativet valsende med deres elendige ko og kaster grus i maskineriet.


(Arne Thomsen) #69

Jeg gentager:
1. Accepterer du Lindholm-projektets frie bevægelighed for beboerne?
2. Vil du overholde menneskerettighederne?
I så fald: Hvordan vil du da give de nær boende tryghed? (Siden du fravælger frivillig GPS)


#70

Og jeg gentager mine spørgsmål som du omhyggelig undgår:

1: Kom med en teknisk GPS eller Fodlænkeløsning der ikke økonomisk og ressourcemæssigt løber løbsk. Frivillighed er ikke en option, da retssamfundet har bestemt udvisning.

2: Hvor krænker de danske domme menneskerettighederne? Mener du i fuld alvor at eksempelvis Saudiarabisk eller Iransk retsopfattelse skal have prioritet?


(Arne Thomsen) #71
  1. GPS-udstyr, der ikke er særlig dyrt, kan du let finde på internettet. At tvinge det på tidligere kriminelle, der har udstået deres straf, men ikke kan udrejse, vil nok uden tvivl være i strid med menneskerettighederne.
  2. Jeg mener ikke, at danske domme i denne sammenhæng har overtrådt menneskerettighederne - i hvert fald ikke endnu. Men jeg spurgte, om du ønsker dem overholdt, C. R. Klemp - og det har du ikke svaret på!

#72

Arne Thomsen: Du har med al tydelighed vist du ikke har kendskab til de driftmæssigt udfordringer ved data fra GPS, siden du så vedholdende peger på et fatamorgana i drømmefabrikken. Det er ikke et spørgsmål om anskaffelse, men først og fremmest om sikkerhed og drift.

De europæiske menneskerettigheder, som Danmark har ratificeret skal naturligvis overholdes. Det gør de også i de domme der er afsagt angående udvisning.

Det er nu op til de dømte vil rette sig efter dommen efter domsafsigelsen. Første del angående frihedsberøvelse sørger politiet for. Anden del har de udviste frihed til af vælge: Forlad landet eller accepter Danmark vælger på anden vis at holde jer adskilt fra resten af befolkningen for at beskytte borgerne mod jeres overgreb.

Denne kontant udmelding er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvektion om at beskytte borgerne i de europæiske lande mod overgreb. Bemærk at overgreb ikke kun udføres af stater men også blandt borgerne indbyrdes. Detaljerne kan læses i straffeloven.

De europæiske menneskerettigheder anerkender også fuldt ud retsstaternes suverænitet til at bestemme hvem der skal udvises efter en retfærdig rettergang til forebyggelse af kriminalitet.

Den kendsgerning må også Alternativet se i øjnene, selv om det betyder at den fælles ko derved risikere at bliver arbejdsløs.


(Arne Thomsen) #73

Uanset din udenomssnak, så er der for mig ikke tvivl om, at en GPS-overvågning kan gennemføres meget mere effektivt og langt billigere end Lindholm-projektet med dets 24 timers overvågning på Lindholm - og tillige i Kalvehave - hvor det jo ikke er tilladt at stoppe dem.
Og undviger de - hvad mange jo allerede har gjort - er vi da en smule bedre stillet med GPS-overvågning end uden.
Lindholm-projektet er for mig tom “symbol-politik”.


#74

Det er utroligt så nidkært du benægter svaghederne ved en GPS løsning. Du har på intet tidspunkt forholdt dig til den praktiske drift af din IT sovs, og du har på intet tidspunkt anvist hvilke formelle kompetencer der skal tages i anvendelse for også at opgaven udføres kompetent.

Det er også utroligt du med samme nidkærhed anser hårde juridiske fakta som udenomssnak. Du har din helt egen opfattelse af jura som med lethed kan tilbagevises af de offentliggjorte afgørelser i tvister om fortolkningen.

Det nytter ikke at bibringe dig større viden, da du lider af inputresistens i svær grad. Jeg kan blot konstatere at du aldrig bliver en del af løsningen som samfundet efterlyser.

Du har samtidig udstillet Alternativets alvorligste svaghed: At placerer sig i et meningsreservat af frygt for at skulle tage ansvar for nødvendige løsninger.


(Anne Gerd) #75

Hej igen Arne
Jeg er meget enig med dig !. Og synes at det ville være en god ide, dels at sprede dem !..(De lærer intet af hinanden, udover et fælles had, til det samfund der har vendt dem ryggen) Og dels give dem nogle beskæftigelses/ arbejdsopgaver ? Som kunne opkvalificerer dem ?, og være til nytte (og ikke være en dyr belastning ? )for vort samfund … måske enda ende med integration ? Hvem ved…
Hvis de er udvist p.g.a HÅRD kriminalitet ?..så kan det, for mig at se, være ligefrem farligt, at “dehumaniserer” dem yderligere, med ideen om en øde Ø ? Her bliver man for alvor desperat ! Og risikerer at gå amok, med angreb på omgivelser og mennesker til følge… Men hvis de er hærdede forbrydere, må vi nødvendigvis samtidig med tilbud om at arbejde / resocialisering, udstyrer dem med gpsfodlænke,(som en slags prøveløsladning… Dette må forekomme som en mild og human straf i forhold til udvisning eller en Ø …?


(Anne Gerd) #76

Hov jeg har ikke læst den lange tråd her endnu…


#77

Annegerd:

Overordnet er jeg enig i at de kriminelle efter endt afsoning ikke skal stilles ringere end før. Du nævner en række tiltag hvor nogle virker bedre end andre. De bliver løbende evalueret og tilpasset så målsætningen om nedsættelse af kriminalitet i samfundet ikke sander til, men påstanden om at samfundet har vendt restgruppen ryggen er helt ude på fantasiens overdrev.

På et tidspunkt er det nødvendigt at prioriterer. Den erkendelse er du ikke nået til, og jeg har mine tvivl om du nogensinde vil nå dertil.


(Arne Thomsen) #78

Hej annegerd.
Glæder mig over enighed.
Jeg vil gætte, at kriminalforsorgen i Danmark vil sige noget lignende.
Noget kunne tyde på, at den nuværende regering søger at finde et land, der måske vil tage imod de udviste (Dagbladet Information nævner, at Litauen måske/måske ikke er på tale).
Endelig er der jo overvejelserne om ikke at blive en “asyl-magnet”. Her har regeringen ifølge samme dagblad sendt “rosenrøde” informationer om vores “øde Ø”-projekt til udlandet - hvilket jo ikke just bremser tilstrømningen :smirk:


#79

Usbekeren Rakhmat Akilov søgte asyl i Sverige i 2014 hvor hans anmodning blev afslået grundet hans kriminelle fortid og utroværdige forklaringer. Han levede siden under jorden i Sverige indtil han blev pågrebet og dømt for terrorisme i Sverige som kostede fem mennesker livet i 2017.

Sverige har idømt Rakhmat Akilov en livstidsdom samt udvisning for bestandig. Man kan rolig sige svenskerne i denne sag går både med livrem og seler.

Kan Arne Thomsen give bare en nogenlunde ædruelig redegørelse for hvordan hans elektronikskrot fra Harald Nyborg kan forhindre noget tilsvarende?

Samme spørgsmål kan stilles til Annegerd. Hvilke magiske kræfter har din fælles ko som ændrer forskruede individers tankegang med tilbagevirkende kraft?


(Arne Thomsen) #80

Spørg Kriminalforsorgen