Udviste tidligere kriminelle på Øen Lindholm


(Arne Thomsen) #41

Hej annegerd.

Jo, der er jo masser af andre velegnede muligheder, som vil være langt billigere end Lindholm, men ministeren er åbenbart villig til at betale en masse ekstra af samfundets penge for sin symbolpolitik: “en øde Ø” .
Hvis socialdemokraterne kommer til magten ved næste valg, kan de nå at stoppe det - hvis de vil - ja, måske endda de vil fokusere på:

  1. Borgernes sikkerhed
  2. Professionel afkriminalisering
  3. Opkvalificering til et bedre liv.
  4. Undgå at blive en “asyl-magnet”.

(Gad vide om ikke “okkulte Klemp” snart bliver æresmedlem af Venstre :smirk: )


(Anne Gerd) #42

Nu har jeg lige i en anden tråd forklaret “ Okulte Klemt” at Uffe Elbæk ikke er min Guro !..
Og her vil jeg gerne pointere at jeg IKKE er Ukult !.
( skal jeg være ærlig, så hader jeg al religion ! ( Undskyld) …Men for mig at se har religion ført til utallige krige og uendelige stridigheder her i verden ? Og hvis der findes en GUD deroppe i himlen, så fatter jeg ikke at han finder sig i, at hans “ skabninger “ opfører sig så idiotisk …?
Hvis jeg har en Gud, må det være Naturen…:seedling::sun_with_face::cherry_blossom:


#43

Det er en ære at blive genstand for satire.

Søren Jacobsen Damms drivende sarkasme var Alternativets gylden chance for refleksion og selvransagelse.

Arne Thomsen valgte at slå syv kors for sig og gribe efter lugtesaltet.

Annegerd har valgt en anden strategi: Almindeligheder bliver til dogmer, hvor der sættes turbo for virkelighedsflugten bl.a. ved hjælp af arkitekter, højbede og en fælles ko.

Det kan man tillade sig når man er på betrykkende afstand af de udviste røvhuller.


(Arne Thomsen) #44

Endnu engang afslører Klemp sin mangel på troværdighed (og anstændighed), når han skriver - bl.a. om mig:

Det kan man tillade sig når man er på betrykkende afstand af de udviste røvhuller.

Jeg bor i Kalvehave - det er da vist ikke det allermest “betrykkende” (idet jeg går ud fra, at “røvhuls”-Klemp mener betryggende) :smirk:


(Anne Gerd) #45

Ved genlæsning af dine 5 punkter, synes jeg at du har nogle rigtige gode ideer/ muligheder, som bør undersøges nærmere :+1::grinning:


(Anne Gerd) #46

Du mangler den fælles gris :pig:


(Anne Gerd) #47

Og du skriver Arkitekter i stedetfor Høns !


(Arne Thomsen) #48

Hej annegerd.
Lige en replik til dine bemærkninger om religion.
Jeg tror, det er spørgsmål som:
Hvor kommer tilværelsen fra?
Er der en mening med den?
Er der noget, efter at jeg er død?
der gør, at mennesker bekender sig til religioner - med alle de dårligdomme, dette desværre også medfører.
Og det skal vi da have frihed til, synes jeg - så længe vi ikke slår andre i hovedet med vore religioner :smirk:


#49

Det er på tide at gøre status mens Arne Thomsen og annegerd holder en syrefest.

Fakta: En retsstat er grundlaget for et demokrati. Uden love - intet demokrati.

Fakta: Mindst to medlemmer af Alternativet er parate til at negligerer landets love, fordi de i deres argumentation mener de derved skaber værdi.

Den bedrøvelige sandhed er, at de bare skaber sig.


(Arne Thomsen) #50

Et menneske, som C. R. Klemp, der kalder flygtninge for “røvhuller”, og som beskylder medlemmer af Alternativet for at være “parate til at negligere landets love” - et sådant menneske ligner i mine øjne mest af alt en pauseklovn med skrivekløe :face_with_raised_eyebrow:


(Anne Gerd) #51

Ja !,klart enig… selvfølgelig skal vi ha lov at “Tro” på lige det vi vil… og kunne finde støtte glæde, ro og mening derved. ( Jeg blev vidst lidt ophidset over at Klemp, kaldte mig for “ Kultisk, og Guro troende ? Når jeg nu aldrig har været det ) Men Det har altid gjort mig frustreret, når religion, som skulle være “en smuk gave”, ender med at blive til stridigheder, fjendskab, had og krige ?. Derfor ville jeg måske ønske at det blev lidt mere en “privat sag”, når nu det; skaber så megen splid ?..:sleepy:


(Anne Gerd) #52

Jeg har på fornemmelsen at Klemt er en Robot ?.. :crazy_face:


#53

Om jeg har skrivekløe overlader jeg til andre at vurderer, men jeg er trods alt ikke faldet i samme grøft som Arne Thomsen, der inden har skriver ikke ved hvad han vil skrive.

Mens han skriver har han ingen anelse om hvad han skriver, og efter at have postet sit indlæg, har han stadig ingen erindring om hvad han skrev.


(Arne Thomsen) #54

Hej annegerd.
Ja, så mangler vi vel bare, at “pauseklovnen” C. R. Klemp, med hans “røvhuller” og andre vilde påstande, fuldender sin “barbar-mission” med påstanden, at månen er lavet af en grøn ost :rofl:


(Anne Gerd) #55

Klemp må være en Robot …! (? )

Prøv at se i tråden “ slyngelstuen “, hvor meget usammenhængende volapyk han fyrer af, efter jeg har spurgt om han er en Robot…


(Arne Thomsen) #56

Hej annegerd. Jeg aner det ikke - jeg er mere interesseret i, hvad der kommer til at ske under mødet nu på mandag aften den 17/12 i Vordingborg, hvor landspolitikere - også Inger Støjberg - vil drøfte Lindholm-projektet.


#57

Det er ikke muligt at forklare Alternativets rettroende disciple, at retsstaten er fundamentet for et demokrati som alle europæiske lande bittert har erfaret efter utallige ødelæggende krige.

Det var hovedårsagen til erklæringerne om de europæiske menneskerettigheder, men rækker langt videre i de juridisk bindende aftaler på tværs af lande og kulturer, som er det eneste værn mod det totale anarki og kaos.

Det er bare ikke den samme verden som i 1948, hvor stort set alle andre love og aftaler i mellemtiden har undergået en nødvendig løbende tilpasning i samklang med samfundsudviklingen.

Sagen med de udviste kriminelle udlændige er i al sin enkelhed, at Danmark ikke kan effektuerer tidssvarende dansk lovgivning, fordi en lang række af dysfunktionelle regimer øst for paradis voldtager svaghederne i den utidssvarende erklæring om menneskerettighederne som er implementeret i dansk lovgivning uden omtanke.

… det er hvad de regeringsbærende partier i Danmark betegner som realpolitik, som de har helt forudseelige forskellige løsningsforslag til når skaden er sket.

Bemærk også at alle love - både nationale og internationale - omfatter formål, indhold og sanktionsmuligheder. Alt andet er hensigtserklæringer.

Det er bare røget under radaren hos Annegerd, som vedholdende agiterer for ønsketænkning og velduftende luftkasteller.

Jeg mangler stadig en ædruelig forklaring på hvordan højpandede højbede kan overbevise de omtalte vrangvillige regimer, at hendes hallucinationer er løsningen i magisk samklang med regnbuefarvede kolonihavehuse.

Når både Arne Thomsen og Annegerd betegner sig selv som pladderhumanister, med deraf negative associationer som ignoranter og inkompetence, føler jeg af indlysende årsager ingen trang til at modsige dem.

Når lovenes sanktionsmuligheder desuden foreslås erstattet med en fælles ko, bliver det overordentligt svært at bortforklare, at omverdens opfattelse af Alternativet som et gøjlerparti cementeres.


(Arne Thomsen) #58

Venstremanden (efter eget udsagn) C. R. Klemp’s - i flere tilfælde usande “udgydelser” - her på Alternativet Dialog finder jeg det ikke umagen værd at bruge tid på :smirk:


(Arne Thomsen) #59

Hej annegerd.
Hele borgermødet i Vordingborg kan ses her: her - 2 timer!
Det var naturligvis præget af lokal modstand, og som vores mand: Rasmus Nordqvist, sagde, så er hele projektet uklart, og der er ikke fokus på, hvad det er, man vil opnå.
Det blev dog klart, at der skulle være døgnbemanding med politi på Øen, ligesom der skulle være politi ved færgen i Kalvehave, samt at der var strenge straffe for de udviste beboere, hvis de udeblev.
Et forslag fra de radikale om fodlænker hostede stort bifald. Man kunne derved sprede de afviste tidligere kriminelle over hele landet, fordi man så altid vidste, hvor de var.
Jeg kan ikke lade være at tænke, at hvis man gav de udviste mulighed for frivillig og pålidelig GPS, så kunne det måske blive et incitament for de tidligere kriminelle, der har udstået deres straf, til at integrere sig uden at svække deres tilskyndelse til hjemrejse - eller om muligt finde - og få lyst til - et andet muligt land.
Ét er dog klart: De afviste har bevægelsesfrihed og er ikke konstant indespærrede på øen - hvilket nok også ville gøre deres tilstand endnu værre. Så “en øde Ø”-symbolpolitikken er reelt helt indholdsløs!
Socialdemokraterne meldte, at valget af “en øde Ø” skal vurderes nærmere.


#60

Naturligvis høstede forslaget fra de radikale stort bifald. De tror (sammen med Alternativet) at IT sovs i rigelig mængder løser alle problemer. Det er lægmands overspringshandling fordi de ikke forstår de komplicerede tekniske og retslige forhold.

1: Hvordan skal en GPS overvågning implementeres uden af kollidere med Lov om Persondatabeskyttelse? Bemærk manglende sammenhæng med straffeloven.

2: GPS drives af udenlandske virksomheder, hvor data er uden for dansk kontrol. Hvordan sikres at disse data ikke bruges i modstrid med dansk retspraksis?

3: Hvordan sikres i praksis hurtig politiindsats hvis de dømte udviste udlændige begår ny kriminalitet? Deres strafferegister viser med al tydelighed, at indsatsen hidtil virker som at slå vand på en gås.

Endelig forstår jeg ikke Arne Thomsens indædte modvilje mod at indse at de pågældende stadig er kriminelle. Læs og forstå - det står i dommenes præmisser.