Udviste tidligere kriminelle på Øen Lindholm


(Leif Andersen) #21

Hej
Som jeg ser det, har vi en udfordring med ikke at give asyl til mennesker, som vi anerkender ikke hører til i et “hjemland” (fordi de er truet - dvs. har behov for asyl?).
Min mening er at kriminelle skal hjælpes tilbage til samfundet - det hænger sammen med, at jeg ikke mener, at flygtninge skal opbevares med henblik på hjemsendelse.
mvh Leif Andersen


(Arne Thomsen) #22

Forstår jeg dig ret, så mener du, at afviste asylsøgere, som ikke kan “hjemsendes”, skal “hjælpes tilbage til samfundet”, hvilket du vel mener er det danske samfund.
Dansk Flygtningehjælp har nogle af svarene, men jeg er ikke klar over, på hvilke grundlag asyl afslås.
Er der mon nogen, der ved det?
Dog kan man vel sige, at er vi for milde, bliver vi en asyl-magnet, og er vi for barbariske, kan vi ikke være os selv bekendt.
I tiilfælde, hvor asylansøgere har begået kriminalitet i Danmark, skal vi jo nok også have Kriminalforsorgen til hjælp.


#23

Arne Thomsen: Du er godt nok glat som en ål. Først henviser du til Alternativets programerklæring som du fuldt ud støtter. Nu hævder du at dine udtalelser står for egen regning.

For at gøre ondt værre udviser du en total mangel på simple retsbegreber: Du forveksler tyveri med røveri. Du negligerer dommenes præmisser og endelig forfalder du til fri digtning når du, trods dommene, forsætter med at tale om røvhullernes fremtid i Danmark som det var en option.

Mand - du er jo ikke i stand til at læse og forstå. Dit link til Kriminalforsorgen modsiger dine argumenter. Kriminalforsorgen skriver klart og tydelig, at deres formål er indsats for mindre kriminalitet i samfundet. Det betyder at det er samfundets interesser der har prioritet.

Kriminalforsorgen skriver endvidere at hovedparten af de dømte de har ansvaret for befinder sig uden for murene, som tager udgangspunkt i de domme de kriminelle slæber rundt på.

Det er formål og fremgangsmåder alle regeringsbærende partier bakker op om. De samme partier har ikke samme maniske mistro til samfundets tilbud som Alternativet.

Leif Andersen: Udfordringen består i alt sin enkelhed i at udviste kriminelle udlændige ikke færdes frit her i landet som bestemt i dommenes præmisser.

Undlad venligst at blande asyl- og kriminalitetspolitik. En afvist asylsøger er ikke automatisk kriminel selv om han eller hun nægter at forlade landet. Man er først kriminel ved dom.

De afviste asylsøgere skal beskyttes mod de omtalte kriminelle røvhuller af samme årsager som resten af landets borgere.

Det er dybt bekymrende at Alternativet bygger deres politik på University of Google - ignoranternes foretrukne uddannelsessted.


(Arne Thomsen) #24

Hej Leif Andersen.
Har netop set dette og her også Pernille Skippers ord:

  • Man kan på ingen måde forsvare den kriminalitet som disse personer er dømt for, men derfor skal vi stadig behandle dem som mennesker. Det er det, der kendetegner et demokrati. Det gælder for alle mennesker, der begår kriminalitet, at man får en straf, og når man har afsonet den, får man en chance til. Men disse mennesker får ikke en chance til. De sidder i et juridisk ingenmandsland, siger Pernille Skipper til TV 2.

#25

Hvad Pernille Skipper overser, er at de dømte kriminelle netop ikke har afsonet. De mangler stadig at opfylde udvisningskravet.

De sidder heller ikke i et juridisk ingenmandsland - de sidder i klemme fordi mange lande - trods medlemskab at FN - ikke lever op til hvad de har forpligtet sig til, og udviklingen går desværre den forkerte vej.

Tilbage står hensynet til egen befolkning der skal lægge ryg til den lille håndfuld af udviste kriminelle der er helt uden for pædagogisk rækkevidde. Dem ofrer Pernille Skipper ikke megen opmærksomhed på.

På det punkt går Enhedslisten og Alternativet hånd i hånd - de er begge mestre i at opbygge fatamorgana projekter.


(Arne Thomsen) #26

Jeg glæder mig over Uffes ord i hans Nyhedsbrev:

Det er ikke kun taktik og et spørgsmål om, hvem der kan positionere sig som den største strammer på udlændingeområdet. Det handler om rigtige mennesker. Og ikke kun de mennesker, vi ikke kender. Også os selv. For hvad betyder det for os hver især, at vi bor i et land, der gør sådan noget her?

Der er nok ikke så stor afstand mellem ham og Pernille Skipper :smirk:


(Arne Thomsen) #27

Inger Støjbergs ytringsfrihed gavner ikke just hjemsendelsen af afviste iranske asylansøgere.
De kan lige det der i Venstre :smirk:


#28

Arne Thomsen mener altså at udenlandske regimer skal forhåndsgodkende hvad danske politikere skal mene, sige og tro?

Kan Arne Thomsen henvise til danske domstolsafgørelser der forbyder offentliggørelse af Kurt Westegaards tegninger?


(Arne Thomsen) #29

Ingen tvivl om udlændinge-ministerens ytringsfrihed, men ærgerligt at hun bruger den så udiplomatisk, at det skader Danmarks interesser i at hjemsende de mange iranske afviste flygtninge.


#30

… altså krejlerlogik prioriteres på bekosting af menneskerettigheder.

Nu begynder jeg at forstå metodikken i Alternatives taktik: Stil spørgsmål. Er svaret for tæt på virkeligheden, går lugtesaltet på omgang.


(Arne Thomsen) #31

Nå da - det er åbenbart alt, hvad du kan præstere: At kalde diplomati for “kreglerlogik” - samt åbenlyst at forsøge at gøre mine ord til Alternativets - altså bevidst vildledning!
Er det mon standarden i partiet Venstre, som du jo ovenfor har bekendt dig til? :rofl:


#32

Arne Thomsen: Du har en bemærkelsesværdig evne til at mistolke, fordreje og fortie samfundets funktioner: Diplomater er et lands officielle repræsentant der skal repræsenterer den til enhvers tid siddende regerings politik.

Diplomater kan ikke føre selvstændig politik, og de kan i særdeles ikke føre politik ud fra enkeltpersoners holdninger uden parlamentarisk dækning.

Du har selvfølgelig ret til egne holdninger, men du har ikke ret til egne data. Det er den afgrundsdybe forskel mellem Venstre og Alternativet.

Selv om jeg er bevidst om at det er omsonst at bede dig læse eksempelvis adjunkt Martin Lemberg-Pedersen bemærkninger om sagens kompleksitet, da jeg samtidig må erkende at ingen er forpligtiget ud over deres evner, forsøger jeg alligevel.

For at sætte min kritik i rette perspektiv - Læs eller genlæs Søren Jacobsen Damm:

Utopia er åbenbart også synlig inden for Alternativets egne rækker, siden så mange tillidsfolk ikke genopstiller ved de kommende valg.


(Arne Thomsen) #33

Selvfølgelig skal diplomater samt ministre føre regeringens politik - også i diplomatisk sammenhæng - men er det regeringens politik bevidst at provokere Iran med den gamle Muhammed-tegning?
Det er vist ikke helt sikkert i hvert fald ikke, hvis TV2 er troværdig:

Nej, vi er ikke enige i Venstre
I talkshowet ’Lippert’ erkender Venstres næstformand, at der er uenighed i Venstre, når det kommer til spørgsmål om udlændinge og integration.

Så når ministeren provokerer med Muhammed-tegningen, er det jo nok mest for at tækkes en bestemt vælgergruppe og uanset, at hun derved udelukker enhver mulighed for at Danmark kan tilbagesende afviste iranske asylansøgere.

Din præsentation af Ekstrabladets i mine øjne helt usaglige tilsvining af Alternativet for mere end 2 år siden gider jeg ikke at forholde mig til - og det har jo intet med denne tråds emne at gøre :smirk:


(Anne Gerd) #34

Nå det var en længere “ tråd” jeg forvildede mig ind i !
Men jeg læste Arnes udspil om : Fodlænke og “Opbygning” og arbejdstræning, osv
Og jeg syntes godt om hans indlæg, og har ret præcist tænkt de samme tanker som Arne . Og tak for det Arne !..:grinning:
Synspunkt :
(I det hele taget synes jeg at fængsler hører fortiden til !!!.. Mener at de der havner der, skal forsøges “genopbyggede” … lige fra psykolog hjælp, til mistet skoleundervisning ?, til “færdigheder”, der kan lede til, at de atter kan blive en “del af samfundet”, og har noget : De kan “byde ind med, her i verden” ! Og således skal de allerede være tilknyttet en form for arbejde ! der dag de skal ud, samt have et sted at bo ! med mere…For INGEN mennesker vokser op med drømmen om at blive kriminel. Der ligger for (næsten) alle, en lang og sørgerlig fortid bagved. Som indeholder, masser af svigt, vold, mangel på omsorg osv osv … og derfor er netop disse mennesker allerede hårdt straffet på forhånd ! kan man sige… (Nogle Enkelte har en Hjerne, der ikke er skruet sammen som de fleste andre ? Psykopat / mangel på Empati ?..men det er jo ganske få)… Jeg siger dette, fordi jeg igennem et langt liv har arbejdet med et meget stort antal børn og unge med vanskeligheder !.. Og jeg kan garenterer, at de alle responderer godt på at blive mødt med venlighed, omsorg og respekt ! Og det har de ikke været vandt til i livet… For mig er det en sandhed : at Vold avler vold, avler vold, avler…Og omvendt et barn der vokser op med omsorg, kærlighed og respekt, selv kan give dette, og yderst sjældent havner som hård kriminel ! Det er et emne der er skrevet 100 vis af bøger om, forkortet ned til ingen ting…


(Anne Gerd) #35

Jeg mener selvfølgelig GPS og ikke fodlænke… fordi jeg desværre oprigtigt er nervøs for, at et menneske, der ingen udsigt har, til et liv, kan være til alvorlig fare for sine omgivelser…


#36

Den omstridte artikel i de Europæiske Menneskeretserklæringer der har afstedkommet hele balladen:

"Enhver, der retsmæssigt opholder sig på en stats territorium, har inden for dette territorium ret til bevægelsesfrihed og til frit at vælge sit opholdssted".

Bemærk ordet retmæssigt, hvor retten i dommene klart og tydeligt har katalogiseret de udenlandske dømte kriminelle.

annegerd: Når hele arsenalet af samfundets tilbud af resocialisering er opbrugt, og Kriminalforsorgen ikke har flere tilbud tilbage, hvor skal de udviste så opholde sig hvis dommene skal respekteres?

Arne Thomsen har klart og tydelig her i debatten udvist en dyb foragt for landets love. Har annegerd samme holdning?


(Arne Thomsen) #37

Hej annegerd.

Så er vi i to, som nogle nok vil kalde “pladderhumanister” - “nogle” = den slags mennesker, som jeg nok vil kalde “barbarer”.

Du går ind for “venlighed, omsorg og respekt” i modsætning til “vold, der avler vold” - og du har et langt livs positive erfaringer hermed.

Samfundsøkonomisk set vil jeg i øvrigt tro, at din holdning i det lange løb er den gunstigste.

Vi er jo holdt op at hugge hænderne af tyveknægte, men jeg er enig med dig i, at vi kan gøre det meget bedre end det, vi gør i dag - hvilket så - helt øjensynligt i denne tråd - af nogle af “barbarerne” bliver udlagt som “foragt for loven” . Måske vi skal i fængsel nu :rofl:

I den aktuelle situation med de afviste tidligere kriminelle, som ikke kan udsendes, er der jo tillige hensynet til vi borgeres tryghed, samt til at Danmark ikke bliver en “asyl-magnet”.

På det grundlag skulle det vel ikke være så svært at få “strikket en alternativ asylpolitik sammen” :smirk:


(Anne Gerd) #38

Hej Arne., ja, fint nok for mig at hedde pladderhumanist :grin:. Men jeg er nu ikke tolerant over for alt. Feks “Intolerence “ eller “Dehumanisme “ ! :face_with_raised_eyebrow:
…Ja, om vi kom i fængsel, kunne vi måske få lavet en lille revolution derinde ? , Få dem arktiveret med noget fornuftigt… feks ugentlig radioprogram, hvor de selv lavede radio/ måske fortalte om deres liv / og hvad de har af drømme og ønsker her i verden ?. Og hvad de kunne tænke sig at lære, arbejde med, når de kommer ud…vi kunne synge og spille og danse og lege… Det er de nok ikke vandt til ? :smile:… Men jeg synes ikke om ideen med Lindholm. At spærre dem inde her vil “Dehumanisere” dem endu mere. Og jeg er bange for at det kan gå helt galt. Med en flok desperate mænd samlet her, uden udsigt til et liv…
Så måske hellere bygge en lille smuk (Christiania indspireret )farverig kolonihave som placeres tæt på fængslet på Sydsjælland ! De skal selv være med til at bygge det med hjælp fra håndværkere. Det smukkeste hus skal kåres bagefter ( så de gør sig umage ) Udenom kan de lave haver med højbede, buske og planter. Når de har bygget husene, skal de lære at dyrke afgrøder, samt passe den fælles ko og gris, samt høns !, Muligvis en fælles hund ?
Dette vil være en noget billigere løsning end Lindholm. Og på alle måder mere konstruktiv, og opbyggelig, set med mine øjne. De skal præsenteres for dette tilbud, så det ikke virker som en straf, men en ny begyndelse ! Og til at opøve kompetancer …Hvorfor tæt på fængslet ? Her findes i forvejen personale / evt politi, til at gribe ind overfor konflikter ?sammenbrud ?, vold ? … Og jeg mener (desværre ) at de skal have gps på, for at give den nødvendige tryghed i nærområdet…Og fordi det kan slå klik, for mennesker, der har været udstødt som disse…
ja, det var bare et forslag :sunglasses:… kom bare med flere !!!


(Anne Gerd) #39

Ja, kyl mig bare i fængsel. …Tror at vi alle kunne lærer noget af :+1:


#40

… jamen så der det jo godt at de frelste kan læne sig op ad Alternativets mirakelmidler - okulte besværgelser.:grin: