Supplerende opstillingsmøde 28/4

Hermed følger endelig dagsorden samt opstillingsgrundlag, for det supplerende opstillingsmøde onsdag den 28. april

Vi har jo 2 stærke kandidater i Vordingborg, der skal have konfirmeret tillidsafstemningen fra vores opstillingsmøde den 15. marts.
Det er henholdvis Annabianca Cecilia Milter (Selvindstilling ifm opstilling til kommunalvalg2021.docx (71.9 KB)) og Lene Ezzaaf (Opstillingsgrundlag Lene Ezzaaf.docx (15.9 KB)).
Annabianca og Lene har selv anmodet om, at vi i Vordingborg stiller op som partiliste og ikke, som vores vedtægter (§ 13, stk. 4) normalt foreskriver, sideordnet.
Dette har bestyrelsen imødekommet, og bestyrelsen indstiller derfor at Alternativet i Vordingborg opstiller som partiliste, hvilket opstillingsmødet derfor skal tage stilling til.

I Næstved aspirer Bo Wærn Kristensen (Bo Wærn Kristensen kandidat for Alternativet i Næstved (1).docx (18.6 KB)) og anmoder om det supplerende opstillingsmødes tillid.

Dagsordenen bliver som følger:

  1. Valg af dirigent (Bestyrelsen indstiller Kirsten Kock, Stevns)
  2. Valg af stemmetæller og referent
  3. Kort præsentation og mulighed for spørgsmål
  4. Afstemning og resultat
  5. Forslag om partiliste opstilling i Vordingborg
  6. Afstemning og resultat
  7. Eventuelt

Jeg vil minde jer om huske at tilmelde jer til det supplerende opstillingsmøde.
Tilmelding skal senest ske onsdag den 28. april kl. 17.00 på dette link

Håber at mange af jer vil være med til at større vores kandidater.

Vi vil også benytte denne lejlighed, til at slå et slag for en anmodning fra den nuværende Storkreds Sjælland bestyrelse.
Der skal snart være årsmøde i storkredsen, med bl.a. valg til storkreds bestyrelsen.
Hvis der skulle være nogen blandt jer, der kunne tænke jer at på nærmeste hold opleve hvad en storkreds bestyrelse har ansvaret for, så er det om at slå til og melde jeres interesse.
Skriv gerne hertil sydsjaelland@alternativet.dk, så formidler vi meget gerne kontakten.

Indtil vi forhåbentligt ses onsdag den 28. april, så pas godt på jer selv og hinanden :green_heart:

Hilsen p.b.v.
Jan