Supercykelstier ikke gode nok

I Hovedstadsområdet har man i de seneste år oprettet en række “supercykelstier” af vidt forskellig beskaffenhed. Fælles for dem er at de på vigtige trafikale knudepunkter skal krydse og samkøre med biltrafikken. Der er mange gode eksempler, herunder i mit lokalområde, Vanløse.

Hvis supercyklismen virkelig skal batte noget, er det nødvendigt at man kan komme frem i helt adskilte stier - man kunne forestille sig et motorvejslignende system med til- og frakørselsramper og flere adskilte cykelbaner i hver retning. Man kunne forestille sig servicestationer med cykelpumper, værksteder og måske spiseetablissementer… Motorvejsstier ville få farten op og transporttiden ned, især over de længere stræk og ville være en alvorlig konkurrent til den firhjulede trafik.

Det vil koste penge, mange penge, men det har biltrafikken haft monopol på i årtier. Nu må det snart være tid til at gøre alvor af den grønne omstilling, og cyklismen er et glimrende sted at starte hvis man mener grøn transport alvorligt!

3 Likes

Jeg er meget enig. De første supercykelstier var seriøse, siden da er man faldet meget af på den og har drejbøjet “supercykelsti” meget. Vi skal helt sikkert arbejde meget mere med supercykelstier, herunder også se på at lave en forbedret udgave :green_heart:

1 Like

Kære Kristian,

Jeg er fuldstændig enig. Den første ‘supercykelsti’, Albertslundstien’ kørte jeg på i slutningen af 70-erne. Der er intet ændret udover nogle skilte og orange maling på stien!!
Derfor har jeg faktisk udarbejdet et helt koncept præcis som du efterlyser, og det indgår i min samlede ‘Trafikpolitiske masterplan’, som jeg netop har lagt ud som politik-udvikling.
Præcis som du skriver, vil det faktisk blive hurtigere for langt de fleste mennesker at cykle end at køre i bil, selv helt op til 12 km, som mine regnestykker går på. Jeg er også gået skridtet videre og foreslår disse cykelstier hængende i - gennemsigtige - rør over kørebanerne, så det bliver fuldstændig sikkert, og ovenikøbet skærmet mod vejret. Taget skal naturligvis kunne glide til side i solskin!
Hvis du er interesseret i yderligere, så se dels punkt 17 i min masterplan, men skriv også gerne direkte til mig og få tilsendt min præsentation af et sådan projekt.
Og selvom det lyder skørt, og som du siger også vil blive meget dyrt, så kan jeg se ud fra amerikanske patentansøgninger, at det faktisk er en mere end 20 år gammel ide. Den ene ansøgning har sågar indlagt rygvind - cadeaux til Jacob Haugaard.
Skriv gerne til: John Gade, mail gade.john@gmail.com

1 Like

Kære Kristian,

Kom lige i tanker om, at jeg måske kan ‘linke’ min præsentation om svævende cykelstier, forsøger lige.

grønne hilsner

/johnCyklisternes svævende motorvej -slideshow…pdf (9.1 MB) cyklistvision (word).doc (123.5 KB)

PS. Min ‘Cyklistvision’ beskriver en målsætning om at 85-90 % af persontransporten < 10 km i 2020 foregår på cykel. Bemærk lige, at visionen blev udformet i 2009 !! (suk, suk)

/john