Supercykelstier ikke gode nok

I Hovedstadsområdet har man i de seneste år oprettet en række “supercykelstier” af vidt forskellig beskaffenhed. Fælles for dem er at de på vigtige trafikale knudepunkter skal krydse og samkøre med biltrafikken. Der er mange gode eksempler, herunder i mit lokalområde, Vanløse.

Hvis supercyklismen virkelig skal batte noget, er det nødvendigt at man kan komme frem i helt adskilte stier - man kunne forestille sig et motorvejslignende system med til- og frakørselsramper og flere adskilte cykelbaner i hver retning. Man kunne forestille sig servicestationer med cykelpumper, værksteder og måske spiseetablissementer… Motorvejsstier ville få farten op og transporttiden ned, især over de længere stræk og ville være en alvorlig konkurrent til den firhjulede trafik.

Det vil koste penge, mange penge, men det har biltrafikken haft monopol på i årtier. Nu må det snart være tid til at gøre alvor af den grønne omstilling, og cyklismen er et glimrende sted at starte hvis man mener grøn transport alvorligt!

2 Likes

Jeg er meget enig. De første supercykelstier var seriøse, siden da er man faldet meget af på den og har drejbøjet “supercykelsti” meget. Vi skal helt sikkert arbejde meget mere med supercykelstier, herunder også se på at lave en forbedret udgave :green_heart: