Staten og kommunerne. - økonomi og opgaver

Hvad vi oplever i efteråret 2023 - er et eklatant sammenbrud for kommunalreformen fra 2007.
Finansieringsdelen er en katastrofe. Byrdefordelingen mellem Stat, Regioner og Kommuner hænger ikke sammen.
Vi skal udvikle en helt ny model mellem Stat, Regioner og Kommuner.

Men det er Lars Løkke vel også i gang med, selvfølgelig via sine to skyggedukker fra Ventsre, henholdsvis Løhde og Jacob Elleman

Kunne vi mon i Altenativet tænkte helt ud af boksen: Kommune, kommune og kommune - altså uden hverken stat eller region. Nu har vi jo internettet som samlende kraft. Styrelserne kører jo også hver deres løb, så bare gå all in på netværksledelse…

Mine tanker går i en anden retning. Jeg vil gerne delagtiggøre interresserede i dem.

Er der et interessenetværk? Kan vi starte et? Mine tanker går også en helt anden vej.