Sidste forventede udkast fra vedtægtsudvalget

Kære alle

Vedtægtsudvalget er ved at være ved vejs ende med sit arbejde. Her får I vores sidste officielle forslag inden forslagsfristen.

Det er jo ikke udelukket, at jeres kommentarerer og tanker stadig kan give anledning til justeringer, så hvis der kommer kommentarer, der oplagt medfører ændringer, så skriver vi det i denne tråd i løbet af ugen. Fredag aften mødes udvalget for at lægge aller-allersidste hånd på værket. Eventuelle ændringer i den forbindelse vil også blive skrevet ind i denne tråd (hvis de er af betydning og ikke bare er redaktionelle).

Der er tre dokumenter vedhæftet:
Landsvedtægter
Landsvedtægter v_3.3.xlsx (44.7 KB)
Minimumsvedtægter for storkredse
Minimumsvedtægter - storkredse - v2.1.xlsx (33.1 KB)
Minimumsvedtægter for kommuneforeninger
Minimumsvedtægter - kommuneforeninger - v2.1.xlsx (24.3 KB)

De vigtigste ændringer er følgende i landsvedtægter (og følgevirkninger for de andre):

  • Beskrivelse af valgprocedure til Politisk Ledelse - har ikke været med før
  • Storkredsenes årsmøder er ikke længere bundet på et bestemt tidspunkt, fordi landsvedtægternes betydning for øvrige foreninger samt minimumsvedtægter træder i kraft med det samme (og så senere skal opdateres formelt på årsmødet i storkreds eller kommuneforening - men tidspunktet er uvæsentligt)
  • Præcisering af kandidatudvalgets rolle ifm. opstilling til Folketingsvalg og deres mandat

Derudover mindre ændringer - herunder en ny opstilling af alternativerne i forhold til eksklusion (§ 19 stk. 11)

God læselyst

Nis

Redigering (tirsdag eftermiddag):
Der var en fejl ved HB angående kønskvotering på suppleanter; ord, der manglede i § 19, stk. 11 (venstre kolonne), og et supplerende forslag i §15, stk. 6, der var gledet ud i redaktionen.

1 Synes om

§ 15 stk 2

Formuleringen virker ikke ved valg af politisk leder.

Skal det præsiseres at de afstemningsregler der gælder i § 15 også skal gælde ved valg til politisk ledelse ?

Er det ikke bedre det valg foregår på et Landsmøde? Frem for de folkevalgte selv skal bestemme hvem der skal være i ledelsen?

Jeg tænker det kan give en masse dumme interne magtkampe og personfnidder. Det er da meget bedre at der en direkte opbakning fra baglandet

Der er også et andet problem her - afstemningsmetoden fungerer ikke, hvis man selv må vælge antallet af afgivne stemmer. Måske @mok0 vil uddybe?

Hvorfor fungerer metoden ikke hvis folk selv må bestemme hvor mange de vil stemme på?

Modellen er at både byrådsvalgte, FT medlemmer, regionsvalgte etc. blandt deres egne udpeger de som skal repræsentere dem i politisk ledelse. Man kan gøre tingene på flere måder, men det er da en fordel at det er de folk som de skal repræsentere internt har mulighed for at pege på hvem de helst vil repræsenteres af.

hej Mads,

Ville bare sige, at det er vildt fedt ,at du er så meget med!

Nis

1 Synes om

Tak og mega meget respekt herfra, for det kæmpe arbejde som vedtægtsgruppen har lavet :slight_smile:

1 Synes om

@mok0 er bedst til at huske ulemperne, men den bliver en del mere sårbar overfor taktiske afstemninger, fx bullet voting.

Vi ønsker at man ikke skal være tvunget til at stemme på kandidater, man ikke kan støtte. Hvis man kun kan støtte en enkelt eller to af kandidaterne skal det være muligt. Kald det taktisk afstemning, om du vil, men det er faktisk lige præcis dét, der er hensigten.

3 Synes om

Sideordnet opstilling.
Jeg sidder tilbage med en tom oplevelse. Af flere omgange har jeg her på dialog rejst forskellige problemstillinger ang. sideordnet versus listeopstilling, men der er næsten en larmende tavshed. Derfor efterlyser jeg den politisk motiverede begrundelse for hvorfor vi har sideordnet opstilling. Og skulle det være muligt så jeg også gerne at problemstillingerne som jeg har rejst blev belyst.

Ja, og jeg synes også det giver intuitivt god mening. Men jeg er bare bange for, at resultatet ikke bliver som intentionen.

Men så kunne jeg selvfølgelig bare selv foreslå en anden metode, og det må vente til næste gang :slight_smile:

Jeg vil dog gerne foreslå, at vi sørger for at gemme afstemningssedlerne, så vi kan analysere stemmerne posthumt.

Kære Torben
Tak fordi du hejser et flag! Jeg ønsker ikke at nogle af vores medlemmer ikke føler sig hørt og mødt, så tak fordi du varsler, at det gør du faktisk ikke.

Når der fra udvalgets medlemmers side ikke har været noget stort respons på dine bemærkninger om sideordnet vs. prioriteret opstilling, skyldes det nok, at vi ikke har drøftet det i udvalget. Det er et af de principper fra de nuværende vedtægter, som vi “bare har adopteret”. Vi har ikke drøftet fordele og ulemper, for der har været så mange andre mere hastende ting, som vi skulle drøfte, og jeg tror det betyder, at ingen af os er rigtig klædt på til at debattere det.

Jeg ved godt at det er et usselt svar - men det er ærligt :wink:

Vi har overvejet at sætte det fri, så det er de enkelte storkredse, der i deres egne vedtægter skal tage stilling til om de ønsker sideordnet eller kredsvis opstilling - men jeg tror vi har fravalgt det, for ikke at gøre det alt for komplekst at være kandidatudvalg. Vi er nødt til at holde tingene rimeligt simple og overskuelige, og derfor tror jeg vi har valgt at reducere kompleksiteten ved at fjerne det valg. Det betyder ikke, at det ikke kan komme ind ved en senere lejlighed.

KH
Astrid

1 Synes om

Tak for dit svar - det er en helt ærlig sag at melde dette ud som du gør.

Der er mange kompleksiteter i de mange ændringsforslag I er kommet med som udsætter det enkelte medlem for en prøvelse når vi ses til årsmødet. Men lige netop sideordnet versus liste er noget nemmere at forholde sig til - og skal vi holde os til at give medlemmerne frit valg - så synes jeg I skal indstille til årsmødet at storkredsene selv kan vælge.

Ved 2 forskellige metoder gives der grundlag for at opnå erfaring med metoderne. Ved at der er frit valg mellem metoderne - så gives der nem mulighed for at vende tilbage til den metode man havde tidligere såfremt erfaringerne taler derfor. Men ved at lukke af for muligheden så skal vi igennem den tungere proces der hedder 2/3 osv.

Så giv os valgmuligheden

Jeg stod for koordineringen af valgkampagnen ved sidste folketingsvalg i Sjællands Storkreds. Blandt folketingskandidaterne var der flere der havde erfaring fra andre partier med sideordnet hvor de negative sider ved denne form kom i fuldt flor. Der var også udfordringer under denne valgkampagne men da vi fra dag et fik tilsagn fra alle kandidater om at det var en fælles valgkampagne og at valgkampagneteamet styrede processen, så gik det rimeligt - men også kun rimeligt. Nu hvor reglerne er at den enkelte kandidat selv skal betale for sin valgkampagne så er der lagt brænde til bålet - ikke alle har samme midler. Derfor vil listeopstilling også gøre denne problemstilling nemmere at løse.

Men giv os valgmuligheden og lad alle gøre deres erfaringer.

Klinger det ikke lige lovligt meget af big data.

Hvordan synes du at vi skal stemme Thomas?

Hej med jer

Der er en mulig ny model for Evalueringsrådet, som I meget gerne må give feedback på. Den er lagt i ny tråd: Mulig model for Evalueringsråd

Tak!

Hej igen.

Vi er stødt på to forventede ændringer til det nuværende udkast.

  1. Omdøbe Lovudvalg til Vedtægtsudvalg
  2. Indføre en overgangsordning, der gør, at man minimum skal have én nomineret kandidat (spidskandidat) i hver storkreds ved næste Folketingsvalg. Argumentationen herfor er, at der bliver rigeligt med diskussioner i storkredsene og de nye kandidatudvalg uden at de også skal diskutere om de skal have 0 nominerede kandidater. Det simplificerer billedet en smule, men bestemmelsen giver stadig fuld frihed på det punkt, når næste valg er overstået.

Nej, det synes jeg da ikke. Hvorfor? Det er mere small open source data :smile: Data skal være offentligt, så alle kan analysere på det.

Det bedste er nok en Condorcet metode - fx https://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method eller lignende. Vi holdt en workshop i Aarhus om afstemningsmetoder for en måneds tid siden, og det vil nok være vores anbefaling pt, selv om vi ikke er færdige med at arbejde med det.

1 Synes om

Hvordan vælger vi hvem der skal være spidskandidat - er det den der får flest stemmer på storkredsens opstillingsmøde? Eller er det noget kandidatudvalget vælger/indstiller til?

Det er kandidatudvalget, der indstiller principperne for valg af spidskandidater/nomineret kandidat. Så det er der ingen regler om.

Men hov - glemte: Det står i minimumsvedtægterne for storkredse, at man stiller separat op som nomineret kandidat. Så det ligger fast.