Sæt dit præg på Alternativets kommende udspil

Kære alle medlemmer!

Vi er i fuld gang med et kommende økonomisk udspil, som skal besvare, hvordan vi får mere meget fri tid. Alternativet har i forvejen politik om, at vi ønsker en kortere arbejdsuge. Formålet med dette udspil er at konkretisere, hvordan vi kan få meget mere politik på hylderne på hele tids-dagsordenen.

Udspillet laves ved bred medlemsinddragelse via Politiske Laboratorier. Det første er allerede blevet afholdt i København. Og de to næste er i Aarhus og Aalborg. Aarhus laboratoriet afholdes mandag d. 27. november, mens Aalborg laboratoriet afholdes mandag d. 4. december. I kan finde event til Aarhus her: AlleOs // Alternativet. Mens Aalborg eventet kan findes her: AlleOs // Alternativet

Jeg håber at se rigtig mange af jer medlemmer! Det er nu, at man kan sætte sit præg på udspillet.

Mvh Christina Olumeko (folketingsmedlem for Alternativet)

2 Synes om

Vi har netop afholdt et super godt Politisk Laboratorium i Aarhus. Mange fede ideer! Det næste og sidste Politiske Laboratorium er i Aalborg! Kom med på mandag d. 4. december! AlleOs // Alternativet

Der er en skrigende ubalance mellem den offentlige sektors opgaver og de midler, der stilles til råsdighed. I vore dages penge mangler kommunerne alene omkring 20 mia. kr årligt til driften

Nogle af kommunerne har slet ikke midler til, at gældende love forvaltningsretligt overholdes, og begrebet “lovbundne udgifter” blev smidt på lossepladsen med kommunalreformen 2007.

Det er så skide hamrende vigtigt, at folketinget i sin økonomiske politik forlanger en ny kommunalreform, der får love, byrdeforeling og midler til at hænge sammen økonomisk.

Kommunerne er blevet forråede steder, hvor socialrådgivere kommer til at hade sig selv., så længe de holder.

Vi må derfor, gerne i POFO, arrbejde for et landsdækkende KOMMUNEPOLITISK reformudspil.
Læs fx denne artikel.

Jeg er enig med dig i at der er en stor ubalance. Det er ikke formålet med dette udspil at fokusere på kommunaløkonomi. Til gengæld tror jeg ikke nødvendigvis at der er brug for et kommunepolitisk reformudspil men snarere at vi løsner rammerne i budgetloven.

Nu er alle de Politiske Laboratorier blevet afholdt. Tak til alle jer, som deltog!
Flere har efterspurgt de PowerPoint slides, som Jesper Jespersen (økonom) og Filip Kiil (økonomisk rådgiver for Alternativet) brugte. Jeg har fået lov at dem til at lægge dem op her, så I kan se dem.
Jesper Jespersens oplæg er her:
Jesper Jespersen oplæg.pdf (579.0 KB)
Filip Kiils er her:
Oplæg POLA Aarhus - Filip.pdf (4.3 MB)
Mvh Christina Olumeko, folketingsmedlem for Alternativet

2 Synes om

Men den relevante kommunelovgivning er ikke blot styret af budgetloven, men i meget høj grad også af anden lovgivning, ikke mindst som nævn udligningsloven og finansieringen der.
Fænomenet “lovbundne udgifter”, hvor kommunen forpligtes til at overholde forvaltningsretlige grundsætninger, er stort set afskaffet. De fleste afgørelser i Jobcentrene er efter min vurdering enten ulovlige eller i det mindste stærkt påvirkede af finansiel magtfordrejning.
Det er så velkendt et fænomen, at medarbejdere i Indenrigsministeriet siger det off the record.
Jeg foreslår, at vi laver et kommunepolitisk udspil. Men det besværliggøres sikkert af, at det kommer til at gå på tværs af arbejdsdelingerne i folketingsgruppen?

1 Synes om

Okay, det vidste jeg ikke.
Et hvert medlem kan tage initiativ til at lave et udspil ved at invitere til og arrangere politiske laboratorier. Det er ikke noget, som vil besværliggøres af, at udspillet går på tværs af ordførerskaber. Det betyder intet.

1 Synes om

Kære alle
Som afslutning på medlemsinddragelsen afholder vi et virtuelt høringsmøde på mandag d. 8. januar kl. 19-20.30. På det virtuelle høringsmøde præsenterer vi de udvalgte forslag til udspillet. Her kan I give input til hvilke spørgsmål, kritikpunkter m.v., som vi skal undersøge nærmere, når vi kvalificerer udspillet. I finder eventet her: AlleOs // Alternativet
Mvh Christina

Lille korrektion: Jeg skrev ikke kommunaløkonomi, men kommuneøkonomi. Herved jeg forstår jeg de rammevilkår, kommunerne skal lide under og leve med.
Jeg mener - med specialviden, skulle jeg mene - at når mere end halvdelen af den offentlige sektors udgifter går gennem de kommunale kasser, så og sektoren er underfinansieret, så kan det ikke løses gennem ændringer i budgetloven.
Jeg er egentlig mere i problemafklaringsfasen her end i stillingtagen til en fremtidig politik. Og jeg vil gerne samle interesserede.

Men vi mangler nok et filter, der sorterer mellem abstrakte politikudvikling og konkrete forslag, der måske kan fungere i den politiske debat