Referat fra bestyrelsesmøde d. 11 juni og rettelse i referatet fra d. 17 maj

En bunke kedelige referater med ønsket om en god weekend :slight_smile: <3

Referat fra storkredsmøde d. 11 juni
Referat d. 11 juni .docx (17.2 KB)

Referat fra storkredsmøde d. 17 maj med rettelse
Referat d. 17 maj 2018 (rettet udgave).docx (3.9 MB)

I anledning af referatet fra storkredsmødet 11. juni, vil jeg minde om, at Alternativet har “gennemsigtighed” som en af sine hovedværdier.
Dette referat er ikke gennemsigtigt. Vedrørende punktet “Opfølgning på kritik af opstillingsmødet” giver I ingen reelle oplysninger. Det ville have været gennemsigtigt, hvis I oplyste, hvilke kritikpunkter der var fremført, og hvilke I vil tage til efterretning - og dermed hvilke I vil afvise. Der er tale om beslutninger, og beslutninger skal føres til referat.
Jeg bemærker at I kalder 2 referater en bunke, og at I kalder dem kedelige. Ingen af delene er særligt præcise. Hvis I ønsker at folk læser referaterne, så ville det være bedre at sige “Her er to interessante referater”. Ønsker I ikke det?

1 Synes om