Referat bestyrelsesmøde d. 01.06.2022 kl. 20.00-22.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af referent (fast pkt.) Rasmus blev valgt
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Katrine (ÅUØ), Lissi, Martin, Karsten, Rasmus
Bordet rundt (fast pkt.) Alle har det godt - lidt travlhed med sport, musik og arbejde, så godt at sommeren står for døren.
Status fra forpersonen (fast pkt.) Gay Parade også med Alternativ deltagelse. Nyhedsbrev mange har læst det, men endnu ikke nogen direkte respons.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) Udfordret med få aktive særligt efter valg. De aktive er primært aktive på nationalt plan og samtidig er der et folketingsvalg på vej, så det tager fokus i forhold til Århus. ÅU har besluttet at lave en supportgruppe der skal hjælpe dem der stiller op til folketingsvalget, fordi erfaringen fra KV var at have ansvar for at hjælpe og samtidig drive egen valgkamp var et hårdt setup. ÅU har god økonomi og forventer at give den gas til FV.
Status, FV22/23 (fast pkt.) Torsten kommer til møde den 13. juni i Aarhus for at planlægge hvordan vi gennemfører en god valgkamp. I samarbejde med Aarhus, storkredsen og ÅUØ. Kandidater bliver også inviteret til mødet.
Økonomi - status (fast pkt.) Uændret - intet væsentligt nyt.
Budget Lokaler er på hold. ÅUØ kunne godt have mulighed for noget lokale støtte og hvis storkredsen også har lidt midler kunne vi måske godt samle nok til at vi igen kan få noget.
Uddelegering af budget Umiddelbart oplæg er disse 3 områder: Kampagne og kommunikation, Aktivisme, Møde-, lokale- og administrationsudgifter. Karsten laver et foreløbigt oplæg til fordeling.
Budget anmodninger Trommegruppe, kulturgruppe begge grupper spørger om det er muligt at søge. Selvfølgelig er det muligt at søge - Lissi giver besked.
Opsamling fra arbejdsdagen Kæmpe optur.
Ny adresse Umiddelbart tænker vi at ændre adresse til forpersonens private adresse.
Er vores Håndbog opdateret? Rykker vi til næste møde
Evt (fast pkt.)
Mathias Lissi tager fat i personen fra Enhedslisten for at få tilstrækkelig information om opgaven mm.
Nyhedsbrev uge 21 Genbrug indholdet på vores facebook sider. Der bliver løbende udsendt nye, der bliver gentagelser og vi kommer til at tage fat direkte i de medlemmer som ligger inde med nyt til nyhedsbrevet.