Referat af supplerende opstillingsmøde til kandidater til EP-valget i Storkreds KBH

Supplerende opstillingsmøde til kandidater til EP-valget d. 3. september 2023 i Københavns Storkreds

Dagsorden for opstillingsmødet:

Ad 1 Ad 2

Ad 3

Ad 4

Velkommen
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere og referent
Kandidaterne præsenterer sig (5 min.) og besvarer spørgsmål (20 min.) Valg
Eventuelt og tak for i dag

Lise Smørum bød velkommen til mødet.

Valg af dirigent

Kim Hjerrild blev valgt og fastslog efterfølgende at mødet var rettidigt indkaldt og at opstillingsgrundlagene ligeledes var modtaget rettidigt.

Valg af referent

Der blev gjort opmærksom på, at afstemningen vil foregå elektronisk og kræver at man er tilmeldt mødet for at kunne afgive sin stemme.
Noah Sturis vil forestå afstemningen.

Ane Jette Thomsen blev valgt som referent.
Kandidaterne præsenterer sig (5 min.) og besvarer spørgsmål (20 min.)

Mikkel Bahl præsenterede sig:
Tidligere politisk rådgiver i EP for Margrethe Auken i 2014.

Ansat som international rådgiver i Alternativet i 2018-2019 Medstifter af og kandidat for Momentum

Er nu ansat i en pensionskasse, hvor Mikkel arbejder med bæredygtighed og har bl.a. lige netop haft en artikel i Klimamonitor om

om fossil ekspansion.

Ad 5 Ad 6

Karoline Lindgaard præsenterede sig:
22 år - læser statskundskab på Københavns Universitet og bor på

Nørrebro med kæresten og sønnen Folke.
Ansat 3 år i Alternativets sekretariat som politisk assistent.
Aktiv i Alternativets Unge og flere års aktivisme i Friday For Futures

Efterfølgende fik kandidaterne stillet en række spørgsmål fra de fremmødte medlemmer.

Valg

Karoline Lindgaard blev valgt

Eventuelt og tak for i dag
De mange krydstogtskibe, der anløber København og andre storbyer i EU blev nævnt som et konkret tema i den kommende EP valgdebat.

Lise Smørum afsluttede og takkede for i dag.

København 2.9.2023

Kim Hjerrild Ane Jette Thomsen Dirigent Referent

Ja, og i Fredericia Havn: Nej tak til tossede krydstogtskibe…
Det har jo intet med sejlads at gøre, nok snarere et still-billede af mennesker, der har smidt livsankeret over bord - ok måske en lidt hård beskrivelse…Men jeg er modtagelig for argumenter til fordel for krydstogt- begrebet ellers…
Hej fra Gunhild