Referat af ekstraordinært årsmøde for Alternativet Horsens 4. december 2019

Kære medlemmer af Alternativet Horsens,

Vi fik valgt en bestyrelse, som skrevet i referatet. Bestyrelsen er som følger:

Morten Kaj Jul Degnebolig valgt som ny forperson,
Anders Mikkelsen valgt som ny kassere, og
Linda Baagø valgt som næstforperson,

På mødet blev det yderligere debatteret fremtiden for lokalforeningen. Flere lokalforeninger (Horsens inklusiv) har udfordriner med at sammensætte bestyrelser og få løst den administrative del af partiarbejdet- dette ses i flere storkredse og er en enorm udfordring. Vi vil derfor, i samarbejde med andre lokalforeninger, undersøge muligheden for nye og alternative møde at sammensætte de administrative enheder på. Det står klar at vi, i Horsens, ønsker en lokalforening, men dog kan det vise sig givtigt for alle at samle de administrative opgaver, samtidig med at de lokalpolitiske opgaver hovedsageligt forbliver hos lokale kræfter. Modellen ligger ikke klar endnu, og der er derfor heller ikke truffet nogen beslutning - dette skal blot ses som en undersøgelse af de potentielle muligheder.

På forhånd tak,
Morten Kaj Jul Degnebolig
Nyvalgt forperson for Alternativet Horsens
På vegne af den nyvalgte bestyrelsen og de tilstedeværende ved årsmødet

Referat af Ekstraordinært årsmøde for Alternativet Horsens 4december 2019.docx (11.8 KB)