Referat af bestyrelsesmøde

Referat:
1. Arrangement: Sunde Fødevarer – Sunde Landbrug - evaluering
Oplægget var rigtig godt og interessant. Snakken gik rigtig godt i gang under kaffen, men var til gengæld ikke til at stoppe igen. Det lykkedes ikke at få gang i de planer der var med ideer og forslag på post-its, og dermed fik vi ikke særlig mange bud fra deltagerne. Vi fik oplægget fra vore oplægsholder og der er rigtig meget at arbejde videre…
Arrangementet løb op ca. 2700, alle beløb er ikke opgjort endnu.

2. Besøg af hovedbestyrelses-forperson…??
Hvad får vi ud af at bruge tid på det, og hvad får han ud af at bruge tiden på det… Vi tænker, det er mange ressourcer at afsætte til noget, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal stille op med…

3. Sommerfest - nedsættelse af arbejdsgruppe
Torsten og Dennis

4. Spørgsmål fra medlemmer…??
Der er ikke kommet nogen spørgsmål.

5. Næste bestyrelsesmøde
Hos Christen torsdag d. 6 september

6. Evt.
Vi vil gerne mere samarbejde med Enhedslisten
Vi er i dialog med SF omkring et muligt fælles arrangement…
Deltagelse ved paraden på Fanø…??
Vorbasse marked er lige om lidt, nogle af os deltager