Program for årsmødet samt bilag

Så er programmet for vores årsmøde og efterfølgende medlemsmøde d. 5 maj klar!

Alle er velkomne til at deltage. Kun medlemmer af Alternativet Guldborgsund har stemmeret ved årsmødet.

Årsmødet afholdes i Kulturforsyningen i Nykøbing. Se kalenderen på AlleOs for tilmelding eller tilmeld på Fabebook:

Alternativt-tulipaner

Årsmøde kl. 14-15.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent

  3. Bestyrelsens beretning

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Se bilag

  1. Opdaterede vedtægter til afstemning

Se bilag

  1. Valg til bestyrelsen

Anna, Sanne og Ulla genopstiller.

Se vedhæftede opstillingsgrundlag

Der er ikke modtaget kandidatur fra andre.

  1. Valg af revisor

Frans Jacobi genopstiller

  1. Eventuelt

15.30 Kaffe og kage

16-17 Medlemsmøde.

Vores folketingskandidater fra Guldborgsund, Joan Kragh og Ulla Munksgaard, fortæller om deres mærkesager.

Efter mødet går vi ud og spiser sammen. Giv gerne besked, om du vil med, enten på mail eller Facebook, så vi ved, hvor mange vi skal bestille bord til.

Årsregnskab Alternativet Guldborgsund 2018.pdf (598.8 KB)

Vedtægter 05.05.19 Alternativet Guldborgsund.pdf (760.2 KB)

opstillingsgrundlag Anna Eisler 2019.odt (15.6 KB)

Opstillingsgrundlag Sanne Nielsen 2019.odt (29.0 KB)

Kandidatpræsentation Ulla Munksgaard Alternativet Guldborgsund 2019.pdf (226.2 KB)