[Oplæg] Mulighed for borgerdrevne lovforslag

Vores forslag i programmet om borgerdrevne forslag (2.2.2) blev sidste år fremsat af Uffe Elbæk i Folketinget, hvor det desværre ikke vandt flertal. S, V og RV (og nok også K) var imod forslaget mens DF, SF, EL og ALT var for forslaget.

Derfor er det heller ikke sandsynligt, at vi kan vinde opbakning til forslaget indenfor de næste fire år. Det er samtidig også et åbent spørgsmål, om forslaget kan gennemføres indenfor §§ 22 og 41 i grundloven.

Jeg håber dog, at vi alligevel vil genfremsætte forslaget for det nye folketing, men jeg vil foreslå, at vi selv implementerer forslaget, hvis det ikke kan få flertal i Folketinget.

Som udgangspunkt forestiller jeg mig, at vi bygger et system, hvor alle borgere kan indtaste beslutningsforslag i skabeloner (og få hjælp til formalia osv) og indsamle støtte i form af underskrifter (NemID?) - hvis der indsamles 50.000, så afleveres forslaget til folketingsgruppen, som derefter fremsætter det på borgernes vegne.

Det kræver opbakning fra folketingsgruppen, fra medlemmerne og fra hovedbestyrelsen (de skal nok allokere midler til udvikling og drift af systemet)

Jeg forestiller mig, at dette oplæg tager form som en længerevarende digital workshop, hvor vi blandt andet finder svar på følgende spørgsmål:

  • Er der opbakning til idéen?
  • Hvordan kommer vi i gang?
  • Hvem vil være med?
  • Hvilke krav vil der være til systemet?
  • Og sikkert meget andet!

Jeg forbeholder mig ret til at styre dialogen i denne workshop og afprøve forskellige demokratiske tiltag i forløbet :smile:

Opdatering 13.07.15
Jeg har kontaktet folketingsgruppen for at søge opbakning til projektet. De ser formentlig på det næste gang de samles.

Opdatering 10.06.16
Forslaget om borgerdrevne forslag i Folketinget, er blevet vedtaget i Folketinget. Vi afventer derfor, om regeringen vil ratificere beslutningen :slight_smile:

11 Synes om

Vanvittigt spændende. Jeg følger med, men kan desværre ikke bidrage med viden eller erfaring vedr. det digitale.

1 Synes om

Jeg vil, som jeg allerede har nævnt over for dig personligt, utrolig gerne involveres i processen — også fordi det er en del af mit personlige forskningsfelt…

1 Synes om

Rigtig god idé!
Vi havde jo nogen fra ITU som kiggede på det, men kan ikke huske hvem det er. Det ved @madsringblom nok.

Og så bør vi snakke med Stefan fra TAGDEL om deres erfaringer, både i forhold til systemet og brugen af det, samt tage fat i finnerne igen og høre hvordan de har videreudviklet deres Åbent Ministerium.

Dertil kunne det være fest at koble det sammen med Borgerinitiativet og generelt være tydelige på HVOR TIL forslaget skal stiles (kommune, region, folketing, EU).

1 Synes om

Rigtig spændende initiativ! - jeg bidrager gerne…Har arbejdet med borgerinddragelse i mange år, med metoder og værktøjer til reel dialog om politikudvikling mellem almindelige borgere og de folkevalgte i Folketinget, i kommunalbestyrelser og i regionsråd.

Kender godt det spændende beslutningsforslag, og også det andet forslag om etablering af et center for borgerdialog i Folketinget, som heldigvis ser ud til at have mere medvind:-)

2 Synes om

Vildt god idé, Thomas. Jeg håber politisk ledelse er med på idéen! Der står jo nærmest kun teknikaliteter i vejen for at dette skulle kunne lade sig gøre :smile:

Når det så er sagt, så tænker jeg også, der bliver nødt til at være en eller anden form for sikring af at forslaget er inden for Alternativets værdigrundlag. Så vi ikke ender i en situation, hvor vores politiske ledelse fx står til at skulle fremlægge en forslag om grænsebomme, fordi 50.000 DF’ere har skrevet under på det.

1 Synes om

TAK til Thomas :smile: Blot for at bekræfte min opbakning og interesse

Ja, selvfølgelig, du er selvskrevet til at være med. :smile:

Helt sikkert. Vi skal nok også allerede tidligt i processen finde ud af, hvilken slags system vi vil bygge. Enten bygger vi et rent indsendelses-system, der bare tager imod forslag og lader folk underskrive - eller et mere deltagelses-agtigt system, hvor forslag kan forbedres og kommenteres. Jeg hælder selv mest til det første som version 1, fordi det bare er ligetil.

Ja da, klart. Jeg vil nok tænke version 2 af systemet her.

Det er en relevant bekymring, men jeg tror bare, at det er noget vi må finde os i - specielt hvis vi gerne vil følge det rigtige forslags intentioner: At alle har mulighed for at få et forslag fremsat i Folketinget. Det behøver måske ikke at betyde noget, at vi ikke er enige i alle forslag, som vi fremsætter - Alternativet skal jo også stemme om det i salen alligevel og kan så stemme det ned.

tror måske at Ane tænker det som en Alternativet-intern platform, men det vi taler om er da en national, upartisk én, ikke sandt?

Jo, det er lige præcis tanken.

Jeg tænker det er oplagt at tage fat i Finnerne (jeg har nogle mailadresser et sted) og høre hvor meget de kan dele.

Det kunne være fedt at starte med en miniudgave som kunne bruges af vores politiske forum.

Virkelig spændende initiativ. Tak for det.

Jeg gør det gerne, hvis du sender dem til mig.

Tænker du på forslag, der sendes til politisk forum fra medlemmer? Eller forslag, som politisk forum sender videre til fremsættelse?

Efter min mening et nærmest genialt forslag. Det viser over for offentligheden, at vi virkeligt mener det med borgerdrevne forslag alvorligt, og er villige til at gennemtvinge det med den magt vælgerne nu har givet os.

Og tænk på al den medieomtale det kan give Alternativet. Både omkring fremsatte forslag, og hvor mange underskrifter de får. Men også hvis/når sådanne forslag formelt af Alternativet fremsættes i Folketinget.

Vi bør dog være konsekvente, og fremsætte alle forslag, som har opnået det fornødne antal underskrifter, uanset om Alternativet er enig eller ej. Derfor bør folketingsgruppen give tilsagn om at ville fremsætte alle forslag der har fået det fornødne antal underskrifter. For forslag der fremsættes, som folketingsgruppen ikke er enige i, kan de ved fremsættelsestalen sige noget i retning af: “Vi er imod det fremsatte forslag, men vi respekterer, at så mange borgere her i landet har skrevet under på, at forslaget bør fremsættes i folketinget. Derfor fremsættes forslaget, selvom vi stemmer imod.”

Det bør naturligvis ikke alene gælde for beslutningsforslag, men også lovforslag.

Vi kunne også samtidig lave et tilsvarende system for §20 spørgsmål til ministrene. Her skal der nok være et noget lavere antal underskrifter. Det formelt fremsatte spørgsmål kunne så begynde med: “Folket har talt, og mere end $ANTAL borgere ønsker svar på følgende spørgsmål:”

Desværre er det tvivlsomt, om jeg selv kan finde tid til at hjælpe ret meget med et sådant system. Hvis den borgerlige regering kommer igennem med - endnu - en nedsættelse af topskatten, kan jeg nok finde penge til at støtte det økonomisk :slight_smile:

Systemet bør efter min mening laves som Open Software eller Fri Software. Og her tror jeg det ville være bedst at lave det som Fri software. Når vi når så langt, at der er en rimelig chance for, at vores lovforslag om borgerdrevne forslag kan fremsættes i Folketinget, kan vi så tilbyde at donere hele infrastrukturen, så forslaget ikke kræver et nyt dyrt IT-projekt for staten.

3 Synes om

Helt enig :ghost:

Jeg har kontaktet gruppen for at få dem til at tage stilling til forslaget. Jeg kan ikke forestille mig, at de skulle være imod det.

Jeg er enig i princippet, men det gør det en del sværere. Måske rykkes til version 2?

:+1:

Enig.

Jeg ser rigtig meget frem til, at der bliver arbejdet meget aktivt på dette forslag, som jo handler om et aktivt demokrati og noget af det jeg tændte på. Kan vi mon ikke få socialdemokraterne med nu, hvor det hele ser anderledes ud ?

Om vi kan få Socialdemokraterne med er nok tvivlsomt. Efter min mening er de i alt for høj grad blevet teknokrater, og har mistet forbindelsen til deres bagland. Under valgkampen betalte de - hvor jeg bor - postvæsenet til at omdele deres materiale, da de ikke kunne finde frivillige til at putte det i folks postkasser.

Men det skulle ikke undre mig, hvis vi kunne få Enhedslisten med på ideen. Og måske også Liberal Alliance. Jeg tror der er mange i andre partier, som synes om dette initiativ.

Om vi kan få den ene eller den anden med er for mig underordnet, dog vil jeg hellere have, at vi forhandler med nogle af “vores egne” :smile:
Ha’ en god dag

Forslaget skal selvfølgelig fremsættes igen og så må vi se, hvad folketingsgruppen kan få ud af det denne gang. Jeg tror, at vi får de samme partier med som sidst det blev fremsat - muligvis bortset fra DF?

Forslaget afhænger derfor fuldstændig af vores folketingsgruppe - jeg skal nok give besked, når jeg hører tilbage fra dem; der går nok lidt tid pga sommer.