Online pola om sundhed - et lille eksperiment

ONLINE-POLA OM SUNDHED - ET LILLE EKSPERIMENT

Kære Alle. Dette er lidt et forsøg. De sidste 18 måneder af denne valgperiode skal vi i det udvalg jeg er formand for i Albertslund arbejde med Sundhed.

Udvalget er ikke et stående udvalg, hvilke giver en masse frie tøjler til at tænke kreativt og anderledes.

På baggrund af den netop vedtaget sundhedspolitik, skal vi arbejde med sundhedsfremmende tiltag udfra 3 fokus områder. Jeg spørger derfor dig, om du har lyst, tid og viden på området til at at komme med dine idéer udfra opgavebeskrivelsen nedefor, både hvis du har en enkelt kommentar eller tanke, eller en super idé der bare spiller max!
HVIS der er interesse, kunne der eventuelt oprettes en gruppe, som et forsøg på tværkommunalt samarbejde - Det kunne faktisk være spændende :slight_smile:

Opgaven:
I kommissoriet for Temaudvalget fremgår det, at arbejdsformen i udvalget vil være fordelagtig for temaer, som bærer præg af at være ”uopdyrket jord”.
Det kan være i form af nye politiske idéer, hvor der er behov for ny viden, eller hvor der er behov for en tværgående tilgang til temaet og en bredere politisk dialog i kommunen og med andre interessenter.
Temaudvalget valgte på deres møde den 6. februar 2020, at de ønsker at arbejde med ‘Sundhed’ som deres næste tema.

Fokusområder
Med temaet Sundhed vil Temaudvalget sætte sundhedspolitikkens tre primære fokusområder i scene. Fokusområderne er

  • Mental sundhed
  • Fysisk aktivitet og Mad & måltider
  • Tobak, alkohol og stoffer

Produkt
Temaudvalget skal på baggrund af hvert fokusområde komme med et forslag eller en idé til hvordan Albertslund Kommune kan fremme sundheden for byens borgere.
Det kan eksempelvis være forslag til kommunikationsfremstød, samarbejde med lokale frivillige aktører og foreninger eller anden form for opmærksomshedskabenede tiltag, der kan fremme sundheden inden for det konkrete fokusområde.

Forslagene må ikke være yderligere udgiftsdrivende og skal kunne afholdes inden for det gældende budget.

Jeg håber du vil være med! :slight_smile:

Mvh
Kenni Flink

Vedhæftede er hele notatet om temaet.
Temaudvalg_(§17_stk._4)_03-04-2020_Punkt_1_Bilag_4_Tema__Sundhed.pdf (51.1 KB)

5 Likes

Spændende oplæg og invitation.

Især emnet mental sundhed bør have Alternativets interesse, det indgår i vores sundhedspolitik,

Også med konkrete forslag:

  1. Styrke børns sociale færdigheder i skolerne - alle børn skal trives

  2. National strategi for mental trivsel – og herunder plan for børn og unge

Under det forslag står der bl.a. : Mental sundhedsfremme handler om at fremme mulighederne for at styrke vores evne til at holde os sunde.

  1. Natur og kultur på recept

Forslagene er herfra: Helbred og helhed - Delvision 6: Mental trivsel )

Jeg vil gerne være med til at tale mere om Mental Sundhed:

KRAM 2

Der er brug for en bredere sundhedsforståelse, en holistisk forståelse af mennesket og et KRAM 2, hvor det handler om at kunne udvikle og bevare Kompetencer, Ressourcer, Anerkendelse og Mestringsevne – som supplement til det gamle KRAM 1 der har fokus på Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

KRAM 2 i patientens perspektiv:

Kompetence: at have tillid til sig selv og sit eget værd som menneske. At have en god selvfølelse.

Ressourcer: at tro på sin egen kraft og dømmekraft, at tro på kroppens iboende ressourcer.

Anerkendelse: at kunne give accept, omsorg, kærlighed til sig selv og andre, som det unikke individ, vi hver især er.

Mestringsevne: at have tillid til, at jeg kan stå i livet med de udfordringer, det nu giver. Herunder at søge hjælp, hvis det er nødvendigt.

KRAM 2 indgik delvist i sundhedspolitikken version 1, Mærkesag 2, 2015:

2. Den Patientcentrerede medicin

Den patientcentrerede medicin, der tager udgangspunkt i patientens hele livssituation, fx med spørgsmål som ”Hvad tror du der ligger til grund for din sygdom?” og ”Hvad har din krop brug for til at blive rask?” (måske er svaret at lære at tage sig selv alvorligt, måske at skippe arbejdet, nævnt som eksempler hvad det nye sundhedssyn kan indebære).
at patienterne bliver nødt til at se sig selv på nye måder, f.eks stille spørgsmål som ”hvad kan jeg selv gøre for at blive rask”. Ikke søge årsager – det fører til skyld. At spørge ”hvad” fører til ansvar og handlemuligheder.
Dette stiller nye krav til mennesker og patienter.
Dette stiller nye krav til arbejdslivet
Dette kræver længere tid i konsultationen

Jeg kunne tænke mig, at Alternativet vil komme med forslag i forlængelse af disse tanker.

Inspirationskilde: Lisa Rankin: Din selvhelbredende kraft – videnskabeligt bevis for at du kan helbrede dig selv.

Kunne være en grundbog for dele af Alternativets sundhedspolitik. Pris 50 kr hos Saxo nu.

3 Likes

Hej Kenni
Det er et rigtig godt initiativ og nogle meget relevante emner, I arbejder med. Jeg håber, I finder frem til nogle gode forslag :slight_smile:
Mvh Rasmus

Der ligger allerede en række forslag i vores program.
Måske mangler der en gruppe, der vil tage sundhedspolitikken til sig,
sætte sig ind i det, der ligger, synliggøre det og udvikle på det.

Der ligger bl.a. disse forslag:

  • Bæredygtige måltider i offentlige køkkener
  • Bedre livskvalitet for ældre
  • En række forslag inden for psykiatri
  • Tidlig indsats: Trivselssamtaler med børn og unge

Fra:

Og partiets samlede sundhedspolitik ligger her

2 Likes

Hej Kenni,

Blev denne POLA afholdt?

Kh Nanna

Hej Nanna.

Nej det blev aldrig afholdt - desværre!