Nyhedsbrev fra Alternativet København

Kære medlemmer i Alternativet København.
Så er der nyt fra Alternativet Københavns kommuneforening!
God læselyst!

Årsmøde
Tak til alle som d. 26/1 var med til et rigtigt godt årsmøde.
Vi fik valgt en god bestyrelse, med både nye og gamle ansigter.
Derudover blev alle bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer stemt igennem. Vedtægtforslagene med begrundelser kan findes her:
Forslag til vedtægtsændringer 2019.docx (20.1 KB)
I kan læse meget mere om årsmødet i dette referatet:
referat_årsmøde_2019.pdf (131.9 KB)
Derudover læste den afgående bestyrelse deres beretning op på årsmødet. Den kan læses her:
bestyrelsens beretning.docx (41.0 KB)

Ny bestyrelse
Den nye bestyrelse har afholdt første bestyrelsesmøde, hvor det kommende bestyrelsesår blev diskuteret og planlagt.
Derudover konstituerede bestyrelsen sig med Lisbeth Jarlov som økonomiansvarlig og Matthew Daniali som talsperson.
Bestyrelsens øvrige medlemmer er:
Finn Hermansen
Karl-Emil Mathiassen
Tove Auda
Bodil Nissen
Brian Scherlund
Oliver Jørgensen (1. suppleant)
Annika Martins (2. suppleant)
I kan læse meget mere i vores referat fra vores første møde. Her kan I bl.a. læse om vores tanker for det kommende år.
referat_bestyrelsesmøde_1 (1).pdf (135.2 KB)

Vores kommende mødedatoer er:

  • Torsdag den 14. marts kl. 17.30-20
  • Torsdag den 11. april kl. 17.30-20
  • Torsdag den 9. maj kl. 17.30-20
  • Torsdag den 6. juni kl. 17.30-20

Den første halve time, altså kl. 17.30-18.00 er åbne for alle medlemmer. Her har man god mulighed for at høre om bestyrelsens arbejde, stille spørgsmål, komme med forslag, ris/ros osv.

Baggrundsgrupper

Vi mangler stadig tovholderer til baggrundsgrupperne for socialudvalget, sundheds- og omsorgsudvalget, børne- og ungeudvalget og beskæftigelsesudvalget.
Baggrundsgruppernes funktioner er at opkvalificere beslutninger og lade medlemmer komme indover i den politiske proces.
Opgaverne som tovholder spænder bredt, men din primære opgave er at være kontaktpersonen mellem baggrundsgruppen og den folkevalgte indenfor dit felt. Du skal lave mødeplaner i baggrundsgruppen sammen med den folkevalgte, oprette events for disse, booke lokaler til møderne, lave og dele dagsordener fra udvalget, skrive og dele referater med den folkevalgte og så skal du naturligvis sammen med resten af gruppen faciliterer udviklingen af politik på området.
Skriv til kbh@alternativet.dk, hvis du er interesseret.

Frivillige kræfter
Frivillige kræfter er forudsætningen for, at Alternativet Københavns kommuneforening er velfungerende. Vi vil i bestyrelsen gøre alt, hvad vi kan for at udfylde vores rolle så godt som muligt. Vi kan dog ikke “drive” kommuneforeningen alene, og derfor har vi brug for jer medlemmer. Vi har mange forskellige opgaver, som man som medlem kan bruge et par frivillige timer på ugentligt, månedligt eller årligt. Vi har eksempelvis brug for hjælpende hænder til at være valgtilforordnede til de kommende valg, samt hjælpende hænder til vores events. I vores referat for vores første bestyrelsesmøde kan I se, hvilke events vi har i støbeskeen. Vi kan som udgangspunkt altid bruge frivillige kræfter, og derfor er vi interesserede i alle slags kræfter og interesseområder. Skriv meget gerne til kbh@alternativet.dk, hvis det kunne have interesse - også selvom du gerne vil bruge frivillige kræfter på andre ting end de nævnte eksempler.

Med de ord, så vil vi ønske jer alle en god uge!
Grønne hilsener
Bestyrelsen i Alternativet København