Nyhedsbrev februar 2024

Kære medlemmer af Alternativet

Tillykke til Alternativet og til de mange LGBT+ personer, som nu får friere mulighed for at stifte familie. Regeringen har valgt at støtte vores forslag om at gøre partnerægdonation lovligt. Det betyder at et par kan bruge den ene partners æg og lade den anden bære barnet. Forslaget er stillet på baggrund af et borgerforslag fra 2023. Mere om forslaget her.

ægdonation

Der er i det hele taget masser af aktivitet i Folketingsarbejdet, senest havde vi et forslag i Folketingssalen om at nedsætte valgretsalderen til Europaparlamentet til 16 år.

Og på konferencen om 4-dages arbejdsuge debatterede vi fremtidens arbejdstid - med plads til en bedre balance for det enkelte menneske, for klimaet og for arbejdspladsen.

Flere kommuner arbejder med ideen om en kortere arbejdsuge. I Alternativet arbejder vi for, at vi som samfund forholder os til arbejdstiden. Til gavn for den enkeltes trivsel og samfundet, som helhed.

MF Torsten Gejls fortællinger om hvad der skal til for at skabe det gode arbejdsliv som politiker har også fået stor opmærksomhed:

Ikke mindst i forbindelse med Torstens 60 års fødselsdag, som blev fejret på behørig vis med reception på arbejdspladsen Christiansborg.

Og så glæder vi os over at Politisk leder, Franciska Rosenkilde er tilbage i arbejdstøjet, efter en sygeperiode.

Fremtidens transportpolitik

Politisk Forum (POFO) har vedtaget en ny vision for mobilitet. Det er fagrådet for mobilitet der står bag visionen og medlemsprocessen. Tak til fagrådet og POFO for jeres arbejde med at gøre vores politik endnu skarpere og aktuel. Visionen indledes med:

“Alternativet kæmper for et samfund, hvor alle kan bevæge sig frit, trygt og i økologisk balance med klodens ressourcer. Nøgleordene er frihed, tryghed og økologisk balance. For Alternativet handler mobilitet om at give mennesker de bedste betingelser for at kunne etablere og vedligeholde sociale relationer og kulturel udveksling, såvel privat som professionelt. Vi betragter en infrastruktur baseret på ejerskab af biler som ekskluderende. Vi ønsker i stedet, at skabe en sammenhængende infrastruktur på tværs af alle transporttyper, hvor alle får lige muligheder.”

Europaparlamentsvalget d. 9. juni 2024

Og så er alle vores gode EP-kandidater i fuld gang med at etablere kampagneteams og deres personlige kampagner. Samtidig lægger Valgstyregruppen og det Nationale kandidatudvalg sidste hånd på den fælles kampagne. Og vi arbejder på at styrke den tværgående indsats sammen med de 10 storkredse.

pasted image 0

Du finder alle kandidater her.Tøv ikke med at kontakte dem, støtte dem til debatter, hjælpe med plakatophængning, eller følge dem på sociale medier og i det hele taget give dem din støtte.

grafik

D. 22. februar, kl. 18 er der et fælles EP- arrangement med bl.a. Radikale Venstre, støttet af Europa- nævnet. Mødet er på engelsk og temaet er “Sikkerhed i Europa”. I panelet sidder selvfølgelig Alternativets spidskandidat Jan Kristoffersen. I kan tilmelde jer arrangementet her:

og læse mere om indholdet her.

Fælles opstillingsmøde for KV/ RV-kandidater d. 17. marts

Som led i at lette arbejdet i storkredsene og bruge Kommunal- og Regionsrådsvalget, som en fælles motor afprøver vi en model med fælles landsdækkende opstillings- inspirations- og koordineringsmøde. Formen minder om nytårskuren. Der er en fælles del, en lokal del og en fælles afslutning. Her kan du møde kandidater fra hele landet. Blandt andre Bjørn Olsen fra Århus, som har været med til at lave Alternativets nye vision for mobilitet.

pasted image 0 (1)

Hensigten er at aflaste og hjælpe hele vejen rundt, så der bliver mere plads til det politiske arbejde. Hvis I ønsker at deltage, skal I blot henvende jer til jeres storkreds. Storkredsene er alle repræsenteret i det Nationale Kandidatudvalg, som står for arrangementet. Her er Rasmus Rydahl tovholder. rasmusrydahlalternativet@gmail.com/ 21443528.

Alternativets eget demokrati og ledelsesseminar

Der er masser af spændende medlemsaktiviteter i kalenderen.

Siden vores fantastiske halvårsmøde er vi mange, der har deltaget i de efterfølgende organisatoriske og politiske laboratorier (ORLA-er og POLA-er). I alt 9 events, hvor mere end 200 medlemmer har deltaget. I har bidraget med vigtigt input og inspiration til at udvikle organisationen og forstå hvilke knapper, der skal skrues på. Det er tydeligt, at der er et behov for at styrke Politisk Forum og et ønske om at vores samlede politiske fortælling står endnu stærkere. Vi holder jer orienteret om den videre proces frem mod Landsmødet d. 11-12. maj.

orla

Parallelt til den proces har Hovedbestyrelsen og MF- gruppen været samlet til seminar for at drøfte vores gensidige ledelsesroller, vores samarbejde og de vigtigste prioriteringer og opgaver. Vi ser frem til, i fællesskab at sætte en endnu højere hastighed og tydeligere retning mod det bæredygtige samfund og de systemforandringer, vi står for i Alternativet. Så vi alle har en klar ide om det fælles grundlag. Her bliver især Kommunal- og Regionsrådsvalget (KV/RV25) en vigtig motor.

Ny event- og valgkampsansvarlig

EP- kampagnen og KV/RV25- kampagnen laver ikke sig selv, og derfor er det glædeligt, at vi har fået ansat en ny event- og valgkampsansvarlig. Det er Toke Lotz, toke.lotz@ft.dk / 61624861. Toke kender Alternativet rigtig godt og har tidligere været ansat på sekretariatet. Her var han sammen med andre gode folk med til at udvikle de prisbelønnede ikoniske små Å-plakater og andre kampagnedele, som fx. Å-videoen: Grøndreng - blæredygtig. Vi glæder os meget til samarbejdet med Toke.

isplakat

Politisk Tænkeboks

I den seneste tænkeboks fortalte Stine Isaksen om hvordan hun bruger sin standsningsret i Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune, fordi kommunen med åbne øjne har truffet en ulovlig beslutning. På mødet drøftede vi måden at arbejde på i en kommunalbestyrelse, og vi talte om lignende sager i andre kommuner. Der var stor anerkendelse af Stines arbejde.

Tirsdag d. 27. februar er der igen en spændende Politisk Tænkeboks med MF Helene Liliendahl Brydensholt, ordfører for bl.a. Indfødsret og Integration.

Du finder begivenheden her.

helene

Frivillig-gruppe til fremtidige udviklingsprojekter

Og så har vi et stillingsopslag til frivillige med interesse for udviklingsprojekter:

Har du erfaring med udviklingsprojekter i Afrika, eller andre steder i det globale syd? Har du evner for og lyst til at bygge frivillige grupper? Vil du være med til at udvikle Alternativets nye projekt i Afrika og bygge netværk op i Danmark? Så vil vi gerne høre fra dig!”

Du finder opslaget her.

Husk at Alternativet er dit!

Med grønne hilsner
På vegne af Hovedbestyrelsen
Trine Aslaug Hansen, Forperson

2 Synes om

Er linket til den endeligt vedtagne tekst? Eller hvor er den?

A post was split to a new topic: Generel kommentar