Generel kommentar

Jeg fik det underligt da jeg skulle kommentere på opslag.

Jeg ville til kommentere på Jumas skriv:

”Hvem er vi?

”Jeg kan ikke gennemskue, om det er vores egen selvforståelse, den er galt med, eller det er andres opfattelse af Å, den er galt med.” (Projektivt: Jeg kan ikke gennemskue, om det er min egen selvforståelse, den er gal med – Det man sir’, det er man selv)

Alternativet er ikke ét parti, der er mange ’Alternativet’.

Juma - liberale synspunkter og er glad for markedet

Nanna - hele daginstitutionsområdet

Bitten - jobcentrene

Jan (EU) - elsker privat ejendomsret

Valentina Crast - EU og dyrevelfærd

Osv.

Osv.

Og alle laver et fantastisk arbejde.

Det virker næsten, som om der er et ’Alternativet’ pr person, der er aktiv. I hvert fald her i Alternativet 2.0 - Dialog mellem medlemmerne. Jeg er ikke mobil mere og kommer ikke rundt , så jeg ved ikke, om det kun er her.

Nogle vil have politik på alle områder; andre vil have, at det stort set kun er grønt (der i blandt mig).

Nogle siger, vi er et ikke ideologisk parti; andre siger (der i blandt mig) ”Sikke noget vrøvl”.

Nogle vil have, at vi virkelig gør noget for kontanthjælpsmodtagere; andre synes det er uinteressant (der i blandt mig).

Nogle er engagerede veganere; og andre synes det er uinteressant (der i blandt mig).

Nogle går ind for bind til piger på skolerne, LGBT+ og partnerægdonation; andre synes, at det ikke lige er Alternativets kernepolitik (der i blandt mig).

Vi har fået Borgerting for dyrevelfærd, det syns jeg også er er en god idé.

Jeg mener, at kapitalister, privat ejendomsret og et monopoliseret liberalt marked, er kilden til kriserne i biodiversitet, natur, miljø, klima og den store brug af kemikalier; det er jeg tilsyneladende ene om at mene, selv om jordens gennemsnitstemperatur nu er på 1,6, og kapitalisters lobbyorganisationer har kronede dage, og enkelte kapitalister og deres virksomheder nu kan tilegne sig størstedelen af al værdiskabelse på jorden.

Resten af Alternativet synes kapitalisme er helt ok, bare det ikke er ’vækst-kapitalisme’. Mærkeligt synspunkt, helt udsigtsløst og meget historieløst. Der er ingen bindestregskapitalisme kun kapitalisme, som ser ud som den gøre på nuværende historiske tidspunkt. I morgen har den ændret sig til grøn-kapitalisme (siger de).

Så jeg tænkte jeg ved mig selv: ”Hvad fanden laver jeg her – det er så perspektiv og udsigtsløst”.

Det endte med at jeg droppede det hele, fordi det netop er så udsigtsløst, når Alternativet ikke kan få øje på konsekvenserne af egne fåtallige værdier inkl. ’Lighed’, ’Bæredygtighed’, Ny politisk kultur og Bundlinjer.

Jeg kan ikke finde ud af det, skønt jeg har været medlem siden 2015, og været med til at undervise i facilitering af POLA’er bl.a. i kraft af mit professionelle virke. Jeg har været organisationudviklingskonsulent i 20 år, og jeg ser Alternativet vade ind i den ene ejendommelighed efter hinanden, som gør vores image upræcist og mudret.

Jeg oplever, at vi meget er ligesom Alice i Eventyrland, går hver vores egne veje, dybest set uden at vide, hvor vi egentlig er på vej hen.

Alice i eventyrland da hun møder Cheshire-katten:

“Cheshire-Puss,” she began, rather timidly, as she did not at all know whether it would like the name: however, it only grinned a little wider. “Come, it’s pleased so far,” thought Alice, and she went on. “Would you tell me, please, which way I ought to go from here?”

“That depends a good deal on where you want to get to,” said the Cat.

“I don’t much care where-” said Alice.

“Then it doesn’t matter which way you go,” said the Cat.

“-so long as I get somewhere,” Alice added as an explanation.

“Oh, you’re sure to do that,” said the Cat, “if you only walk long enough.”

Der er så mange ‘Alternativet’ i Alternativet, det er ikke engang 3 i 1, men næsten 1 for hvert medlem.

Og de er ikke i synk pt.

Den samlende fælles tredje, den målrettede ideologi – dér vi er på vej hen. mangler, syns jeg.

Når jeg ikke kan få øje på ’Et Alternativet’, hvordan skal vælgere så kunne? De ved ikke mere, hvad Alternativet er, som de gjorde, da partiet blev valgt første gang – på en grøn bølge af entusiasme og ny politisk kultur og POLAer.

Der er ikke tydelig sammenhæng mellem vores grundlag, det vi står for og de ting vi præsenterer den undrende vælgerskare for. Det er der måske inde i vores egne hovedet, og vælgere kan ikke tankelæse.

Ingen i alternativet forholder sig til de traditionelle fagforeninger, og vi er nærmest fjendsk indstillet overfor dem og deres forstenede oldnordiske fagforeningskultur. Det er potentielle vælgere – for Christ sake.

Vælgere ser os som velstandsstormere, fordi vi vil mindre forbrug. De ser ikke, at vi elsker egentlig velfærd for alle, bare ikke på det beståendes præmisser.

I nyhedsbrevet står: Vi ønsker i stedet, at skabe en sammenhængende infrastruktur på tværs af alle transporttyper, hvor alle får lige muligheder.”

Tænk hvis der stod: ” Vi ønsker i stedet, at skabe en sammenhængende ejerdomsret-struktur, hvor alle får lige muligheder.” Det ville rykke noget.

Vi er ikke i synk med virkeligheden på mange områder.

Det, at nogle stædigt og vedholdende siger: ”Vi er et ikke-ideologisk parti”, og ihærdigt modarbejder os der synes, det er noget vrøvl, er med til at skabe vores flossede image. Der mangler fokus.

Den Danske Ordbog: ”Ideologi er en helhed af idéer, begreber og synspunkter, der afspejler en bestemt (politisk eller social) holdning”.

Det har vi i fuldt mål, og alligevel skrives igen og igen: ”Vi er et ikke-ideologisk parti”. Jeg forstår det ikke. Det bliver udsigtsløst.

Jeg skrev et ’digt’ mens jeg var chefansvarlig for selvstyrende grupper i DSB.

”Ledelse opstår af sig selv

Når der er klare mål og rammer

Der er kun en ting, der kan forhindre det

En leder”

Og i Alternativet tager mange ledelse i hver deres retning, fordi der ikke er klare mål og rammer i den overordnede ledelse.

Det hele bliver så udsigtsløst.

Så hvorfor er jeg stadig medlem…………?

Jeg er overbevist om, at kun Alternativet kan løfte ”Den Grønne Dagsorden” ud over de eksisterende blokdannelsesbarrierer.

Om Theresa Schavenius

Der er en del, der er ’pist of’ ift. Theresa, hvor jeg oplever det som en drømmesituation. Hun siger og skriver ting, som ligger lige i forlængelse af Alternativets politik, ting det er rigtigt at få sagt og skrevet, uden at vi må leve med hende som partimedlem. Alternativets stil er en andens end Theresas, og de er tilsyneladende uforenelige i det nuværende setup. Men hold da kæft for et samarbejder der kunne være. Hun skruer den oratoriske bisse på, og Alternativet vælger samarbejdets vej i Folketinget – der er brug for begge dele, og vi vil samme vej, blot med forskellige måder - konfrontationens og samarbejdets.

Det ville kunne skærpe udsigten.

1 Synes om