Ny skattepolitik - uden om Politisk Forum?

Uffe Elbæk har i et interview med Politiken tilkendegivet at han (og underforstået Alternativet) har som langsigtet mål at fjerne indkomstskatten helt. Er der nogen der ved, hvor denne politik kommer fra? Er det noget Politisk Forum har været inde over, noget der kommer fra folketingsgruppen, eller bare noget Uffe selv har besluttet er en god ide?

Jeg lægger mærke til at de centrale dele af interviewet er meget præcis mht at det er Uffes holdning der formidles - mens indledningen ophøjer Uffes mening til at være Alternativets skattepolitik.

1 Like

Ligemeget hvad, er det en fremragende ide. I dag er det sådan at lønmodtagere betaler hele skattebilletten, fordi regeringerne pga. globaliseringen har mistet skatteindtægter fra Kapital og Virksomheder. Det skal ændres, bla gennem et stærkt EU samarbejde og internationalt samarbejde iøvrigt. Men idag betaler du og jeg skat til at finansere renterne til dem der har kapitalen, der så iøvrigt ikke betaler skat.

1 Like

Journalister (og medlemmer!) har svært ved at der skal skelnes mellem politikernes holdninger / idéer / visioner / debatoplæg og deres politik, specielt i Alternativet :slight_smile:

Uden at vide mere end dig, så er det min klare forståelse, at det er Uffes personlige idéer, som selfølgelig også har været diskuteret i gruppen - men som ikke er politik. Idéer der ikke har været forbi Politisk Forum endnu, men som alene har været behandlet i forskellige workshops.

Denne ide burde måske have været lanceret med langt større omhu. Alle ved at forbrugsskatter har en tendens til at vende den tunge ende nedad. Det er muligt at forbrugsskatter kan sammensættes således at det fremmer social lighed - et af Alternativets to centrale mål - men så burde man have lanceret ideen om nyt skattesystem med vægt på netop at påvise eller sandsynliggøre det. I stedet er ideen blevet lanceret på en lidt sløset måde og kommer derfor til at være en byrde og et konstant forklaringsproblem. Det kunne være gjort langt bedre!!!

6 Likes

Vi har fået lavet det der hedder aspirantkurser for kandidater, som gerne skulle køre af stablen i løbet af slutningen af 2016 og ind i 2017.

Det kunne da være formålstjenligt at tilbyde MF’erne et sådan kursus tilligemed, da de - selv om de allerede sidder i folketinget - til næste folketingsvalg også vil stå som kandidater, på lige fod med alle andre kandidater.

Selv om de har fået en del erfaring ved at have været folketingsmedlemmer i over 1 år, så kommer de fortsat til at falde i journalisternes fælder, for der er journalister der prøver at få politikerne til at sige fejl og bagefter hænge dem op på dem.

Det kan et aspirantkursus vel egentlig hjælpe til med og samtidig kunne MF’erne komme frem med deres erfaringer omkring det at være folketingsmedlem, således at andre kandidater kan få deres erfaring med i rygsækken, når de kommer til at sidde i folketinget eller i de andre folkevalgte forsamlinger.

2 Likes

Jeg er ikke overbevist om, at det nødvendigvis skal ses som et udtryk for, at nogen er gået i en “fælde”. Der kan være god politisk mening i, at bruge et interview i en større landsdækkende avis til at fremsætte provokerende oplæg indenfor kontroversielle områder, hvis det på længere sigt kan medvirke til, at præmisserne for en offentlig debat ændres. I postmoderne politik kan det betyde mere end muligheden for formelt, at medvirke til at forvalte systemet f.eks. fra en ministerpost. Det er ligesom med værdipolitik, og Dansk Folkepartis indflydelse på udviklingen er et oplagt eksempel.

Jeg kan sagtens få øje på et analogt perspektiv i Uffes udtalelser - F.eks., at han bruger agurketiden til at fremprovokere en offentlig reaktion der både giver opmærksomhed på Alternativet, og flytter nogen grænser, uanset den forudsigelige forargede afvisning fra veletablerede konservative apparachik`er og lederskribenter ( "Børsen"s leder var et smukt eksempel).

Jeg er ikke enig. Ideen virker skizofren. Vi sætter arbejdstiden ned til 30 timer og øger så incitamentet til at putte mere arbejde i disse 30 timer, ved at afskaffe skatten på arbejde. Som om vi ikke har stress nok i forvejen.
Og så er der den med den tunge ende og forbrugsskatter - de rige får lov til at forurene med deres forbrug, mens vi andre skal spise tofu. :slight_smile: Hvor er Robin Hood?
Også ideen om, at vi bare kan styre AL forbrug via skatter kan jeg ikke lide. Der mangler et grundlæggende opgør med homo economicus - dvs. at vi måske også kunne lære at handle rigtigt, selv om der ikke er økonomiske incitamenter. Det er en selvforstærkende tankegang.
Mange hilsener, Armin

2 Likes

Jeg kan ikke se hvordan en afgifts baseret skattesystem nogensinde kan blive retfærdig! Afgifter vil skattemæssig altid tynge mest på de økonomisk svage. Derfor bør “hovedskatten” altid ligge på den primaire indkomst fra arbejde og/eller kapital og den skal være meget progressiv, d.v.s. bundskat, mellemskat, topskat, millionærskat osv.
Så kan man derudover fremme sunde fødevarer og bæredygtige vaner osv. ved hjælp af afgifter!
Mvh
Maarten

Helt enig!

Sendt fra min iPhone

DR2 Deadline havde 20/12/18 et interview med Djaffar Shalchi, der også er omtalt af Berlingske i en kronik den 17. december 2018: https://www.berlingske.dk/kronikker/hvis-vi-indfoerer-en-formueskat-for-den-rigeste-procent-kan-vi-udrydde
Han er selv multimillionær, og hans budskab går helt kort ud på, at de aller-rigeste i verden skal betale 1% af formuen i formueskat.
Det har han selv - ligesom Bill Gates - gjort - og vist mere til, men han mener at en sådan formueskat skal være global.
Og, som han sagde: Vi rige mærker det jo slet ikke - mens vore formuer vokser meget mere!
Altså en smertefri udryddelse af verdens fattigdom :face_with_raised_eyebrow:
Mere om manden her: https://humanact.org/about/