Ny transportpolitik - uden om Politisk forum?

Efter gårsdagens udmelding fra Uffe Elbæk om at Alternativet går ind for afskaffelse af indkomstskatten, kan jeg i dag læse at [Alternativet vil forbyde benzin- og dieselbiler] (http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-07-14-alternativet-vil-forbyde-import-af-benzin-biler-helt-hen-i-vejret-siger-fdm ) - denne gang udgået fra Rasmus Nordquist.

Der er i begge tilfælde tale om, at Folketingsgruppen eller enkeltpersoner i denne kommer med forslag på områder, hvor Alternativet allerede har en vedtagen politik, som ikke indeholder de stillede forslag, ligesom forslagene næppe kan siges at ligge inden for rammen af det vedtagne.

Jeg vil ikke her gå ind på forslagenes kvalitet, Jeg vil derimod lægge op til en diskussion af måden disse udmeldinger komemr på - og hermed også af måden vi udvikler politik i alternativet

Jeg vil i dogme-ånd forsøge at opridse fordele og ulemper ved udmeldingerne

Fordele

  • Begge forslag er radikale skridt i retninger, hvor Alternativet har vedtaget mindre skridt.
  • Forslagene er udgået fra folketingsgruppen, som har folkeligt mandat til at komme med forslag til løsning af samfundets problemer - uafhængigt af hvad der kan skaffes opbakning til i Alternativet som helhed.

Ulemper

  • Græsrodsprocesserne i partiet sættes ud af spil, hvis Folketingsgruppen kan formulere “Alternativets politik” ufhængigt af hvad der vedtages i PoFo
  • Flere ved mere - end del af fordelene ved PoLa og PoFo er at forslagene kvalificeres, potentielt af hele partiet, inden de fremsættes. Dette gør sig efter min mening gældende ved begge forslag - jeg savner dybde i analyserne, herunder at ulemper, komplikationer mm er tænkt med og kommunikeret
  • Ved at forslagene fremsættes uden forudgående intern debat , og uden synderligt baggrundsmateriale, stilles de menige medlemmer i en situation, hvor de ikke er klædt på til at forsvare partiets udmeldinger. Endsige erklære sig enige i dem.
  • Denne slags ekstreme udmeldinger, særligt midt i sommerperioden, er som jeg ser det et eksempel på “gammel politisk kultur”. Det ligner forsøg på at skaffe opmærksomhed til partiet, snarere end flertal for synspunkterne.

Af disse ting mener jeg at undergravningen af PoFo og græsrodsemokratiet er den vigtigste. Jeg har forståelse for at FG kan have brug for at tage stilling til konkrete forslag, og herunder selv udarbejde alternative forslag og kompromiser. Men i disse to tilfælde er der som jeg ser det tale om at FG tiltager sig en magt, som er tiltænkt PoFo.

Hvis partiets proces til formulering af politik (PoLa og PoFo) skal opretholdes, mener jeg at der bør være nogle klart formulerede retningslinjer for, hvad Folketingsgruppen (og/eller Politisk Ledelse) kan tage beslutning om at Alternativet “mener”. Retningslinjerne behøver efter min mening ikke være dele alt op i sort og hvidt - der er tale om en forventningsafstemning - så der er et grundlag for at vurdere, hvornår nogen er udenfor eller på kanten af deres kompetence.

2 Synes om

Jeg har læst begge dine indvendelser og deler dine synspunkter. Som medlem af Politisk Forum (repræsentere Sjællands Storkreds, har det også undret mig, hvorledes den politiske udvikling bliver til. Det stiller også PoFo i en lidt vanskelig situation, hvis man ellers tager denne gruppe alvorlig. Det er sikkert skrevet i en god ånd, men arbejdsgangen bør drøftes. Som du skriver, er det svært at forsvare et synspunkt,man ikke er klædt på til.
Jeg vil foreslå dig, at du sender dine to indvendinger til koordinationsudvalget med ønske om, at de drøftes på et PoFo møde .
Hvis du ikke ved, hvem der sidder i dette udvalg, sender jeg gerne navne og mailadresser.
Ruth Johnsen

1 Synes om

Link til udvalget.

godt med noget it hjælp tak for det
Ruth

Kære alle
Jeg er en af de som sidder i koordinationsudvalget, og denne diskussion er nu på agendaen til næste møde for koordinationsudvaget. Vi har næste møde i starten af august, hvorefter vi vil vende tilbage med et bud på om og hvis ja, så hvordan vi lægger denne op til diskussion i POFO.

Med venlig hilsen
Jens-Peter Broberg

1 Synes om

Fint. Et oplæg til politisk forum kan jo væregenerelt om hvordan politiken bliver til , herunder politisk forums rolle. Udgangspunktet kan være de nævnte eksempler.

Kære Ruth
POFO’s koordinationsudvalg har behandlet dit spørgsmål og vil sætte det på dagsordnen til næstkommende POFO møde, som et generelt spørgsmål, sådan som du selv foreslår.
Jens-Peter

Det synes jeg er en god idé.
Er der et referat fra jeres møde den 10/8
Har efterspurgt det på jeres mailadressse og bedt om, at vi informeres når det foreligger, så man ikke skal gå og kontrollere.

Hilsen Ruth
Sendt fra Samsung mobil

-------- Oprindelig meddelelse --------

Ja, der er offentlige referater fra vores møder. De lægges op på Alternativets wiki side under POFO. Referatet fra mødet den 10/8 sender jeg til intern høring i gruppen, så det kommer først på wiki i løbet af næste uge. På wiki siden ligger der så ref. fra vores første møde. Beklager at vi (jeg) ikke har svaret på mails, skal lige vende mig til også lige at kontrollere der:-)

Tak for svar. Kan der automatisk gives besked til po fo når referat er lagt ud, så vi ikke skal bruge tid på at kontrollere?
Ruth

Sendt fra Samsung mobil

-------- Oprindelig meddelelse --------

Undskyld jeg forstyrrer igen. Har Nis som rejste spørgsmålet også fået besked?
Hvor på dialog kan man se forslag til Po fo mødet i september?
Det skal være der 4 uger før mødet. Der er i dag 3 uger til mødet.
Ruth

Sendt fra Samsung mobil

-------- Oprindelig meddelelse --------

Jeg har fået besked :slight_smile:

Godt

Sendt fra Samsung mobil

-------- Oprindelig meddelelse --------