Mindre støj fra motorcykler mere rummelig byer

Forslagets tekst

Vi foreslår at “Detailforskrifter for Køretøjer” opdateres i forhold til støj fra motorcykler, således alle motorcykler ikke må støje mere end 77 dB ved 50% af motorcyklens mulige omdrejningstal. Støjen måles 1/2 meter fra motorcyklens udstødning i en 45 graders vinkel på udstødningsrørets centerlinie.

I forbindelse med overtrædelse udskrives en bøde på 5000 kr og motorcykler må ikke køres på før motorcyklen overholder reglen. Det vil være en skønssag af politiet om motorcyklen overholder reglen. Motorcykelister kan bestride politiets skøn og kan for egen regning få motorcyklen transporteret til en synshal for en ekspertvurdering.

Det er min oplevelse at bybilledet i større og større omfang bliver præget af unødvendig støjenden motorcykler. Det er usundt for dem der køre på motorcyklerne og det er usundt for dem der må bor tæt op af en befærdet vej og bliver forstyrret af larmen for motorcyklerne. Oplevelsen i byens rum kan ligeledes blive forstyrret af den vældige larm som nogle motorcykler laver. Nogle mennesker er støjfølsomme og kan endda blive forskrækket ved meget støjenden motorcykel larm. Der findes en lang række undersøgelser der påviser at folk bliver syge af trafikstøj og dette forslag kan være med til at reducere helbredspåvirkningerne for udsatte borgere.

Den gældende lovgivning bliver desværre ikke overholdt. Politiet har kun ringe fokus på problematikken. Det skyldes at politiet ikke har mulighed for at håndhæve loven. Med reglen giver vi politiet redskaberne til at hjælpe os alle med at får et mere rummeligt byrum til glæde for os alle.

Udfordring forslaget skal løse

Der er rigtig mange motorcykler, der ikke overholder loven med hensyn til støj. Problemet har været stigende de sidste par år. Mange mennesker bliver forstyrret, stresset og forskrækket når en unødvendig støjende motorcykel kører gennem gaden.

Potentielle ulemper ved forslaget

Det er helt tydeligt at et stort antal motorcyklister mener at deres motorcykler skal larme. Store motorer larmer, og hvis motorcyklen larmer rigtig meget, må den jo have en stor motor, synes tankegangen at være. Nogle motorcyklisterne fjener forskellige dele og tilføjer andre dele til deres motorcykel, for at få den helt rigtige lyd. Hvis forslaget bliver gennemført er jeg sikker på at en del motorcyklister bliver kede af det. De mister noget af den lyd de sætter pris på og skal betale for at få sat nye dele på motorcyklen, så den ikke larmer.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Foreslaget har ligget her på alleos i godt et år. Der har været kommentarer og der har været en del der har læst foreslaget. Det er på tide at få foreslaget får medstiller og bliver sat i høring.

Hvem har været inddraget

I egenskab af senior forsker på Aarhus Universitet Institut for Miljøvidenskab, har Toke været så heldig at kunne diskutere problematikken med flere af sine kollegaer der professionelt har arbejdet med konsekvenserne af støjforurening. Hvis man er i tvivl om helbredskonsekvenserne af trafik støj kan miljøstyrelsen hurtigt give et overblik på deres hjemmeside: https://mst.dk/luft-stoej/stoej/trafikstoej/trafikstoej-og-sundhed/

Toke har bl.a. også læst op på Euro-norm 5 som er EU’s direktiver for køretøjer. Forslaget er helt i tråd med EU’s direktiver. Den eneste forskel er at forslaget gælder for alle motorcykler og ikke kun nye motorcykler. Forslaget giver ligeledes politiet incitament til at håndhæve reglen pga. bødestørrelsen og samtidig giver det politiet redskaberne til at håndhæve reglen - hvilket ikke er beskrevet i Euro-norm direktiverne for køretøjer.

Forslagsstillere

 1. Toke Emil Panduro
 2. Christian Poll
 3. Christine Madsen
 4. Jens Harder
 5. Kammilla
 6. Kevin Nyberg Simper
 7. Martin Erichstrup Ejby
 8. Morten Bybjerg Nygaard
 9. Olav Bach
 10. Søren Have

Status på forslaget

Status: Annulleret

Dette forslag er annulleret.

2 Likes

Kære alle.

Det lyder som et spændende forslag.

 • Hvad diktere den nuværende lovgivning i forhold til støjgrænser?
 • Hvilken sanktion (bøde mm.) tilskrives personen som overskrider den nuværende lovgivning?
 • Hvilke redskaber har politiet på nuværende tidspunkt i forhold til håndhævelse af lovgivningen?

Kasper.

Hej.
Spændende emne. Er det muligt at indarbejde tanker om knallerter og scootere? Jeg oplever disse som mere udfordrende støjkilder og jeg har forstået det sådan, at det sviner helt urimeligt meget.
Mvh Jens Oluf

Hej Kasper og jer andre

Hvad siger lovgivningen idag:
På nuværende tispunkt sættes støjgrænsen for motorcykler gennem Euro-norm EU -direktiver. I Euro-norm må motorcyklerne maksimalt støje op til en bestemt støjgrænse. Indtil videre har der været fem sådan direktiver, der løbende har sat støjgrænsen ned. Idag må nye motorcykler ikke støje mere end 77 dB, målt på lignende måde som beskrevet i foreslaget. Resultatet er at motorcykler må støje meget forskelligt afhængig af hvornår motorcyklen første gang er solgt. Nogle ældre motorcykler har tilladelse til at støje mere end 100 dB, hvilket er samme støj niveau som en helekopter.

Bøden for at ændre sin motorcykel så den larmer mere end den må er idag 1000 kr.

Hvilke sanktioner er der idag:
Der er i praksis ingen sanktioner idag, hvis man som motorcykelejer ikke overholder loven. Politiet har ikke fokus på problemet. Det skyldes at motorcyklerne må støje meget forskelligt og politiet forventes at lave præcise målinger når der skal udskrives bøder. I praksis betyder det at politiet kan pålægge motorcykelisten at motorcyklen skal synes inden for et par dage, hvilket giver motorcykelisten mulighed for at re-etablere motorcyklen så den overholder loven. På motorcykel-sider skrives der helt åbent om at der ikke er nogen risiko for at få en bøde eller få en påtale for at have ændret på sin motorcykel så den larmer mere. I realiteten betyder det at rigtig mange motorcykelister har ændret deres motorcykler så de larmer væsentligt mere end da motorcyklen kom ud af fabrikken.

I Tyskland har man grebet tingene anderledes an og har været væsentlig mere striks med overholdelses af loven. Man kan til tider som motorcykelist bliver vinket ind på en raste plads på de autobahn af færselspolitiet. Her bliver motorcyklen testet på stedet og konfiskeret hvis den ikke overholder lovgivningen. Af samme årsag udgør støj fra motorcyklen et væsentligt mindre del af trafikstøjen i Tyskland.

Det synes jeg egentlig er en god ide. Problemet er præcis det samme for knallerter og scootere.

Jeg syntes også det er en god ide.

Jeg vil gerne være medstiller.

Kære forslagsstillere.

Tak for jeres svar.

Jeg vil umiddelbart gerne være medstiller.

Jeg har nogle lige nogle opfølgende spørgsmål:

 • Hvilke kvalifikationer har I i forhold til at komme med disse tekniske anvisninger? Har I rådspurgt jer med nogen, eller er disse anvisniger blot skrevet du fra jeres mavefornemmelse?
  “Vi foreslår at “Detailforskrifter for Køretøjer” opdateres i forhold til støj fra motorcykler, således alle motorcykler ikke må støje mere end 77 dB ved 50% af motorcyklens mulige omdrejningstal. Støjen måles 1/2 meter fra motorcyklens udstødning i en 45 graders vinkel på udstødningsrørets centerlinie.”

 • Jeg vil gerne forslå, at man rådspørger politiet, personer med viden omkring støjudledning og andre relevante aktører omkring dette forslag. Blandt andet i forhold til hvad de ser som udfordringer, og hvordan denne problemstilling kunne løses.

Kasper.

Jeg har kørt motorcykel i 35 år (glæden og komforten ved det er ubeskrivelig) - een af grundende til, at det er en god ide at sikre ens motorcykel ‘har lyd’ er, at her i DK er der ingen respekt for MC’er i trafikken - det er simpelthen farligt at man ikke ‘fylder noget’ i trafikken, og måske virker lidt skræmmende. Når man er på to hjul er det helt afgørende at man hele tiden ‘regner de andre for at være ubetænksomme’ - og man oplever jævnligt chikane (også hvis man kører på en MC som stort set ingenting siger).
I andre lande har man skiltning med angivelse af fx at man skal holde god afstand fra en MC under forbikørsel, og i det hele taget passe på MC-trafikanter.
Jeg er helt med på at MC-lyd (som der jo ER regler for, der pt ikke bliver håndhævet) kan være generende, men hvis man vil tage det ‘værktøj’ fra MC-trafikanterne, så skal man først sikre, at der bliver en bedre trafikkultur som respekterer MC kørsel. Nu er der jo også kommet elektriske motorcykler, som jo stort set ikke siger noget, men sådan en ville jeg ikke turde køre på, så længe jeg ikke kan regne med de andre trafikanters opmærksomhed og hensyn.

Hej Kasper

De tekniske anvisninger er taget direkte fra EU-norm som er EUs direktiver for køretøjer. Det er altså sådan man måler støjen for nye køretøjer og det nye køretøjer skal overholde. Beslutningsforslaget er blot en forenkling af eksisterende regler

I forhold til at rådspørger politiet så kan jeg prøve at skrive til dem. Jeg har skrevet til justitsministeriet, de svaret at de godt var klar over at lovgivningen ikke blev overholdt idag og de arbejdede på sagen. Jeg ved ikke hvilke andre aktører man bør kontakte.

Hej Charlie

Jeg har også motorcykelkørekort og kende til samme glæde og frihed ved at trille rundt på landevejene.

Forslaget handler ikke om at gøre motorcykler lydløse, men ikke at gør dem mindre sundhedsskadelig i forhold til støj, for dem der køre dem, med trafikanter og dem der bor tæt på trafikerede veje.

Jeg har hørt hypotesen før, at larmende motorcykler redder liv. Mit bud er at det forholder sig lige omvendt. De mest larmende motorcykler, er dem der oftest vil være involveret i trafikulykke. Det skyldes ikke så meget cyklen, men den person der sidder på den. Folk der synes at deres motorcykel skal larme lige så højt som en helikopter, er oftest ikke de mest empatiske eller eftertænksomme af mennesker. De tager chancer og det kommer de til skade ved. Det er blot hvad jeg har observeret, men har ingen evidens for det.

Under alle omstændigheder dør der flere af trafikstøj end af trafik-ulykker. Det er en af de helt store miljø-problemer i Danmark - se her link . Som Danmarks grønneste og mest miljø-venlige parti bør vi have en trafikstøj-politik der mindsker problemets omfang væsentligt. Det her forslag er et lille skridt i den retning.

Noget helt andet er, så tror jeg du skal glæder dig til el-motorcyklerne. Hvis køre oplevelsen svare til den forbedring, det er at gå fra en fossil bil til en elbil, så bliver det endnu bedre at suse ud af landevejen.

Vh Toke

Hej Toke

Min indvending mod forslaget går ikke så meget på jeg synes støjbegrænsning er en dårlig ting, men på at den er rettet ensidigt mod motorcykler som særligt støjende (det er der også en række biler der gør - og også knallerter, så nogen allerede har nævnt) og
at der er et trafikulturproblem, som gør det utrygt at køre motorcykel her i DK - og det er noget jeg især oplever i DK. Idioter som kører råddent med fri udblæsning kan du ikke stoppe med et lovforslag - de skal stoppes og afkræves at de overholder de nuværende
gældende regler. Jeg synes der skal udarbejdes nogle ideer som kan fremme hensynfuld kørsel og sikre trafikstøj mindskes, både i kørertøjerne i almindelighed, ved materialevalget når man anlægger vejene og evt ved trafikbegrænsninger i de timer folk sover

 • fx at man slet ikke må køre med benzinmotorer i byen om natten.

mvh Charlie

Hej Charlie, jeg er egentig enig med dig i at der også er andre køretøjer der larmer udnødvendig og det vil være på sin plads også at forholde sig til dem. Jeg tænker at hvis det her forslag går igennem er det oplagt også at føje andre person kørertøjer.

Forslaget er netop tænkt således at politiet får redskaberne til at reagere på de motorcykelister der har svært ved at vise hensyn.

Det her forslag er kun et lille skridt i den rigtige retning, og der er nok en masse ting som vi kan gøre for at forbedre trafiksikkerhed, støj forurening og luft forurening. Jeg synes vi skal formulere nogle flere forslag som er målrettet de udfordringer vi har med trafik i dk.

Hej Toke

Efter at have tænkt en del over dette forslag, må jeg sige jeg har en hel del imod det. For det første er jeg ikke så meget for ‘de mange små skridt’s politik’, uden der er en klart formuleret konkret politik som mål. Det er ikke fordi jeg er til revolutioner, men fordi uden klart mål kan det let strande eller ‘omdirigeres’ til andre formål som understøtter politik som har helt anderledes grundide.
Jeg synes dette forslag har den tunge ende ned, fordi det hænger en minoritet ud, som i forvejen er ret følsom over for at blive hængt ud for noget ‘andre MC’ere’ gør. Fx er mange familiefædre som kører på Harly Davidson med klubmærke på deres jakke, ret træt af at blive slået i hartkorn med rockere - og iøvrigt altid er mistænkt for at være nogen som pr definition kører for stærkt og hensynsløst. Nogen vil også opleve det som et anslag mod det fællesskab mange MC’ere føler med hinanden.
Måske er det også at skyde gråspurve med kanoner, hvis formålet er, at komme den del af larmen i byen som er farlig, til livs.
MEN hvis man skulle lave et sådan forslag, så skulle det være mere konkret, som fx at der bliver lavet en regl om, at motorcykler ikke må køre med mere end 2500-3000 (bare et tilfældigt tal - da det er meget for nogle motorcykler og lidt for andre) omdrejninger i bebyggede områder, og måske endda at motorcykler skal have en teknisk mulighed (en knap) for at indstille motorcyklen, så den ikke kan tage de mange omdrejninger (over halvdelen af motorcyklens kapacitet) som oftest er dem der lamer.
Forslaget, som det forligger, savner iøvrigt Alternativets særlige stempel, med ikke at have noget sprudlende nytænkt eller alternativt i sig.
Når alt kommer til alt, så mener jeg man nok i højere grad gå efter en større løsning, hvad angår trafikstøj i byen. Her tænker jeg på at regulere trafikken med roadpricing og fx gøre det helt vildt dyrt at køre med brændstofmotorer i byen - også de små byer, hvor det er muligt at køre udenom - og billigt eller gratis (måske med specielle nummerplader som slet ikke bliver registreret) at køre med el. P-pladser uden for byen og god offentlig trafik derfra er noget man kunne tage med i den samlede løsning.
Nå, det var bare til inspiration, hvis der påtænkes at arbejde videre med forslaget, så det kunne blive forædlet.

mvh Charlie

Hej Charlie

Vi bliver nok enig om at det her. Du skriver at folk der kører motorcykel er en udsat gruppe. Det har jeg virkelig svært ved at se er en rimelig betragtning, men jeg anerkender at det er din erfaring. Den udsatte gruppe mennesker, det her forslag drejer sig om, er de mellem 200-500 mennesker der dør før deres tid af trafikstøj, de tusindvis af mennesker der bliver syge af trafikstøj og de mange flere der har nedsat livskvalitet pga trafikstøj.

Du kan læse mere om trafikstøj og de helbredsomkostninger på miljøministeriets hjemmeside. https://mst.dk/luft-stoej/stoej/trafikstoej/trafikstoej-og-sundhed/

Trafik er nødvendigt for at få samfundet til at fungere, men der er ingen grund til at trafikken skaber unødvendig støj. I det hele taget bør vi begrænse trafikstøjen for alle de udsatte menneskers skyld. Mange Motorcykler larmer bevidst rigtigt meget - din harley inklusiv. Det er simpelhen dumt, når man tænker på at folk bliver syge og dør af trafiklarm. Jeg ved godt det er ubehagelig at erkende, at det man selv virkelig godt kan lide skader andre, men når dig og dine kammerater brøler rundt på jeres harleyer, så er det præcis det der sker. I burde køre rundt på nogle andre cykler og så kan det jo også være at I vil blive mødt meget anderles.

Selvfølge kan dette forslag ikke stå alene. Alternativet skal have en bæredygtig trafik politik der inddrager støj. Jeg kan rigtig godt lide dine forslag, dem synes jeg vi skal arbejde videre med.

vh Toke

1 Like

Hvad kan vi gøre for at finde den sidste person som medstiller? :slight_smile:

Jeg skrev om det på facebook gruppe i hovedstaden. Tror vi har fat i noget af det rigtige siden vi nogen føler sig nødsaget til at gøre grin med det :smiley:

Umiddelbart et udmærket forslag.
Jeg synes dog at det er lidt snævert fokuseret, hvilket andre herinde også har pointeret.
Støj er i mine øjne støj - uanset om det kommer fra en motorcykel, en knallert, en scooter eller en Soundblaster osv…
Jeg har selv lagt et forslag op omkring netop sidstnævnte, da vi personligt er meget plaget af disse i vores nærområde og efterhånden også i andre dele af landet.

Det kan selvfølgelig godt deles op. Men mon ikke vi har større mulighed for et fælles fodfæste, hvis støjsynderne samles under ét og samme forslag?

Eller er (bag)tanken mere at få én af synderne på tapetet, for så at få sluset de andre ind eftefølgende?

Slutteligt er jeg lidt sart mht. formuleringer.
Her mener jeg at selve overskriften godt kan bruge en lille grammatisk pen. :wink:
I mine øjne er den forvirrende og savner enten en afkortning eller et komma og lidt finjustering rent grammatisk.
Er meningen med overskriften, at der ønskes “mindre støj fra motorcykler og mere rummelige byer”? (som så ikke lige er rummelige nok til motorcykler).
Eller skal de færre motorcykler gøre byerne mere rummelige for andre? eller noget helt tredie?

Håber ovenstående tages som den positive og konstruktive feedback, det er ment som.
Kommer det sidste på plads, er jeg muligvis medstiller… :slight_smile:

Dette forslag er konkret og lige til at gå til:

Der eksisterer støjgrænser for nye motorcykler - lad os kræve, at disse også gælder for ældre.

Men som nogle har bemærket, så er der mange andre generende lydgener i det offentlige rum.

I, der også er generet af anden støj end motorcykler, kan måske pendle herover:

og hjælpe med til at udforme et mere generelt forslag

1 Like

Jeg er foreløbig medstiller på dette om motorcykler - og vil også gerne være medstiller på det andet mere generelle, når vi har fået arbejdet det mere igennem.

Det er en større og længere proces at lave et generelt forslag om lydgener i det offentlige rum - end et afgrænset konkret, som dette med motorcyklerne.

Men det ene udelukker ikke det andet!

1 Like

Forslaget er lige nu i høring. Efter dette skal forslaget samle opbakning, for at komme i det Politiske Katalog. Forslaget er åbent for debat.

Forslaget er altså ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

1 Like

Jeg tror egentlig at mit forslag efterlyser nogenlunde det samme som dette forslag.
Der er allerede regler og lovgivning omkring øvre støjgrænser på de fleste ting, som vi påpeger i vores forslag.

Det som mangler er, at reglerne bliver mere klare i spyttet og ikke mindst HÅNDHÆVET.
Regler er i min verden intet værd, hvis ikke der er nogen, som håndhæver dem.

Så i bund og grund søger vi begge/alle et tydeligere fokus på problemet, så det fra politisk side kan få de nødvendige midler til at håndhæve reglerne - samt tilpasse/opdatere samme.

Jeg tror faktisk også at vores forslag kan supplere hinanden rigtig godt.
Ikke mindst fordi erfaringen viser, at børnepædagogik også virker rigtig godt på politikere - og voksne mennesker generelt. Dvs. at man ikke skal kunne svare “ja” eller “nej” - men snarrer “A” eller “B”. :wink:

Vælger de så “A”, er det jo første spadestik til, at de senere også kan gå videre med “B”, hvis man stiller det op imod et forslag “C”… :wink:

Jeg har valgt at være medstiller her, så dette forslag kan komme videre i processen.
Håber at I også vil støtte op om mit forslag (som Christine har linket til ovenfor).