Medlemsmandat om energiø

medlemsmandat

Kære medlem af Alternativet

Alternativet er havnet i et dilemma på klimaområdet.

Det handler om, at kampen for at redde klimaet støder sammen med borgernes demokratiske rettigheder.

BAGGRUND

Alternativet har været med til at udvikle den store energiø, der skal stå færdig i Nordsøen i starten af 2030’erne. Og vi har forpligtet os til at stemme for lovforslaget til etablering af øen gennem en såkaldt stemmeaftale.

Nu viser det sig, at der er skrevet en passus ind i lovforslaget, som ophæver adgangen til at klage over energiøen. En passus, der ikke stod i den stemmeaftale, som Alternativet tilsluttede sig.

Og da vi mener, at ophævelse af klageadgange til anlægsprojekter er i konflikt med de demokratiske rettigheder, efterlader dette os i et dilemma.

Vi har selv – på det kraftigste - kritiseret at klageadgangen til anlæg af Lynetteholmen er blevet afskåret og vi stiller os generelt meget skeptisk til at klageadgange bliver afskåret overhovedet.

Derfor er vi ved at få lavet et ændringsforslag til lovgivningen, der stopper ophævelsen af klageadgangen.
Det er dog ikke sikkert, at ændringsforslaget bliver vedtaget og dermed kan vi risikere at skulle stemme om vedtagelse af energiøen med ophævelse af klageadgangen.

Og her er det, vi gerne vil spørge dig, kære medlem.

Hvis vi kommer i en situation, hvor vi skal stemme for projektering og anlæg af energiøen i Nordsøen inklusiv ophævelse af klageadgangen, hvad gør vi så?

Stemmer vi ja, nej eller blankt?

Skal Alternativet så stemme imod den energiø, vi selv har været med til at udvikle? (Øen bliver realiseret alligevel, da der er flertal uden os)

Vi ser afgørelsen som principiel for Alternativet, hvilket betyder, at det valg som medlemmerne træffer i denne sag også vil gælde i andre situationer, hvor klageadgangen ikke respekteres.

Du kan læse hvordan du stemmer i bunden, men først lidt mere baggrund:

HVAD ER ENERGIØEN?

Alternativet har sammen med klimaministeren og klimaordførerne været med til at udvikle den energiø, som nu er ved at lovbehandlet i Folketinget.

Energiøen skal være færdig først i 2030´erne og bliver anlagt som en egentlig kunstig ø, cirka 100 km udfra Thorsminde på den jyske vestkyst.

Den skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindparker. Øen vil i første omgang have en kapacitet på 3 GW og kunne dække 3 mio. europæiske husstandes strømforbrug. Det udvides på sigt til 10 GW.

Øen får karakter af kritisk infrastruktur, og derfor er det besluttet, at staten som minimum skal have majoritetsejerskabet.

Energiøen bliver verdens største grønne stikkontakt og vi kommer til at kunne forsyne, ikke bare Danmark, men også andre lande med strøm. På sigt op mod 10 millioner husstande.

Se en nærmere beskrivelse her

UDFORDRINGEN

Udfordringen er, at der i den lovtekst, som gør stemmeaftalen til et lovforslag, der kan vedtages i Folketinget, nu også er indskrevet, at den administrative adgang til at klage over energiøen ophæves.

Det står således i loven:


§ 10. Klima-, energi- og forsyningsministerens tilladelser og andre afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør heraf kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Tilladelser og andre afgørelser efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, som er truffet af en myndighed, til hvilken klima-, energi- og forsyningsministeren har delegeret en beføjelse, jf. 9, stk. 1, kan ikke påklages til ministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 11. Miljøministerens tilladelser efter § 20 i lov om råstoffer i sager vedrørende projektering og anlæg af energiøen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 12. Kulturministerens tilladelser efter § 28 a, stk. 4, i museumsloven i sager vedrørende projektering og anlæg af energiøen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.


Ved første behandlingen i Folketinget adresserede jeg problemet med ophævelse fra talerstolen og indikerede, at Alternativet kunne finde på at gå ud af stemmeaftalen og sige nej til lovforslaget, hvis ikke problemet med ophævelse af klageadgangen blev løst.

I et opslag på min facebooksite spurgte jeg mine følgere til råds om dilemmaet. I opslaget kan I se den tale, hvor jeg adresserede vores dilemma fra talerstolen ved førstebehandlingen og se debatten i tråden.

Se opslaget her.

Dilemmaet består konkret i, at klager kan forsinke opførelsen af energiøen i måske op til flere år, hvilket er problematisk, da klimaindsatsen haster.

Til gengæld udgør kompromittering af klageadgangen et demokratisk problem og bruges i andre situationer til at forhindre klageadgang til forurenende og CO2 udledende projekter, som for eksempel anlæggelse af Lynetteholmen.

Så kære medlem.

Skal vi stemme ja, nej eller blankt, hvis vi er nødt til at stemme om etablering af energiøen, hvor klageadgangen er ophævet?

Grønne, demokratiske og tvivlende hilsener
Torsten Gejl

SÅDAN STEMMER DU

Om kort tid får du tilsendt en mail, der indeholder et link til afstemningen på AlleOs. Modtager du ikke en mail, kan du gå direkte ind på AlleOs her og finde den åbne afstemning. Husk du skal logge ind. Støder du ind i problemer, så kontakt medlem@alternativet.dk

Inde på Dialog opfordrer vi til at diskutere indholdet i Medlemsmandatet. Ligesom med Spørg Statsministeren, skal du logge in med AlleOs for at kunne diskutere.

Deadline for afgivning af stemme er torsdag kl 19:00.

To betingelser skal være opfyldt for, at et medlemsmandat er gældende:

  • 10% eller over af medlemmerne skal afgive deres stemme, så det ikke kun er en brøkdel af medlemmerne, der bestemmer. Ved en stemmeprocent under 10% er resultatet kun vejledende.
  • Der skal være over 50% til én af valgmulighederne, og dermed et klart og tydeligt mandat fra medlemmerne.

Der er tre valgmuligheder, der leder til forskellige aftryk i folketingssalen:

  • Ved flertal (over 50%) for “Ja” til forslaget stemmes der grønt i salen
  • Ved flertal (over 50%) for “Nej” til forslaget stemmes der rødt i salen
  • Ved flertal (over 50%) for “Blankt” til forslaget stemmes der gult i salen
3 Likes

Godt nok et svært spørgsmål. De øere eller demokratiet. Er nok mest på demokratiets side. Det andet er simpelthen en uskik.

1 Like

Er det kun ‘borgere, der ikke er folkevalgte’, der ikke kan klage, eller er det alle, der ikke kan klage? Kan en folkevalgt politiker i fx. Folketinget klage på vegne af borgere - eller er denne mulighed også væk?

Uanset hvad svaret på det sprgsmål er, så er jeg også mest stemt for at stemme for forslaget pga klimaet.

Jeg har allerede stemt JA!

Og hvor er det rart at blive spurgt - så TAK for det!

4 Likes

Jeg ser dilemmaet, men jeg synes vi skal stemme for forslaget, fordi det gælder klimaet. - Og så gøre et stort nummer ud af, at vi er MEGET imod at klagemuligheden er fjernet.
Grunden til at vi trods denne modstand tilslutter os, skyldes udelukkende, at det er et klimabevarende tiltag, som vi finder så presserende, at vi ikke kan undlade at stemme for på trods af det store demokratiske problem med den manglende klagemulighed.
Vil vi nu og i fremtiden altid sætte klimaet foran alt andet - også demokrati, så må vi stemme fór klimaøen - men med “larm”

8 Likes

Jeg er enig i Marianes betragtninger.

4 Likes

Jeg har tidligere givet udtryk for, at I det dilemma må demokratiet vægtes højest. Alligevel har jeg i dag stemt ja til at vi skal stemme for. Det føles lidt dobbeltmoralsk, men i et flertalsdemokrati er det indimellem næsten umuligt at være et lillebitte mindretal. Jeg syntes at Torsten Gejls måde at fremlægge dilemmaet på i statsministerens spørgetime d.d. var så sober, at jeg syntes vi vedblive de skal være stolte af det grønne og så på alle måder kæmpe videre for demokratiet.

6 Likes

Ja det er et MEGA problem og en uskik, men kan klimaet vente?
Dét mener jeg ikke det kan :thinking:

Glæder mig til at læse flere kommentarer - for om jeg skifter holdning.

2 Likes

Fuldstændigt VILDT at en tilfældig minister (altså - hvem ved hvem der er minister om 3-7-9 år?) tillægges enerådig magt til hvad-som-helst.

Jeg ville gerne se de baggrundsnoterne til den del af lovforslaget, forhåbentlig med argumention for fordelene ved afståelse af klageadgang - men dilemmaet undgås nok ikke, når årsagen er at man sikre projektet mod forsinkelse/obstruktion?

Indenfor egen boldgade, så er denne afstemning OGSÅ et dilemma:
Afstemningen formuleres sådan at resultatet vil gælde for alle andre tilsvarende lovforslag mht. klageadgangen. Og hvad nu hvis jeg, som Mariane formulerer det, føler mig “presset” til at lave en UNDTAGELSE lige i denne situation? :wink:

Jeg går gerne med til de vildeste ting på bekostning af mangt og meget DE NÆSTE 10-20 ÅR hvis vildskaben hjælper mod klimaforandringerne. Jeg opfordrer vennerne til at stemme Ekstremt Grønt, bare i 10-20 år, Så ja, jeg vil stemme ja til “alt”, - men kun i en periode, og hvis det er nødvendigt Grønt.
Og det med Lynetteholmen og klageadgang: Jeg anser slet , slet ikke Lynetteholmen for “Grønt”, så her gælder min undtagelses-regel ikke.
Dette holder ikke 100% mht. demokrati, da alle jo nok har forskellige meninger om hvornpr målet helleiger midlet og hvilke mål osv…

2 Likes

Jeg mener ikke klimaet kan vente og at vi derfor med ærlighed skal sige, at vi i tilfælde, hvor det gælder klima-, biodiversitets- og natur bevarende og forbedrende tiltag, er nødt til at stemme fór pga det tidspres vi står overfor på netop disse parametre.

Den demokratiske klageadgang er jo noget vigtigere, når det drejer sig om ødelæggelse af natur og fælles ejendom, som luft, vand, jord, osv.
ja - det kan kaldes dobbelt moral, men det er i det mindste ikke os, der har tilføjet paragraffen om at fjerne klagemuligheden.
Og vi er ærlige om, hvornår vi gør hvad - og hvorfor :thinking:
Glæder mig til at læse flere kommentarer - før jeg stemmer - men lige nu bliver det altså et “ja” til klimaøen.

Og tusind tak for at spørge - vi får den bedste beslutning sådan her :+1:t3::green_heart:

2 Likes

Jeg synes, vi skal stemme “ja”. For det første er det kun administrative klager, der afskaffes. Det må stadig være muligt at gå til domstolene. For det andet har jeg meget svært ved at se, hvad enkelte borgere skulle have grund til at klage over lige netop i dette projekt, der skal anlægges så langt væk fra fastlandet. Klageadgangen relaterer sig nok nærmere til virksomheder, som alt andet luge nemmere vil kunne gå til domstolene.

6 Likes

Jeg har sagt JA - energi-ø er ´en ting - at der “indlistes” ændringer til et forslag - uden at det nævnes, er en uskik - og det skal for alt i verden, bekæmpes - men ikke samtidig - Lad os få JA´et og lad os OGSÅ protestere og 1. få en forklaring, og 2. en undskyldning for at det er sket - og 3. en klargøring for hvordan det ikke vil ske igen.
Det var godt at “nogen” opdagede det. Tak for det.

4 Likes

Jeg synes ikke vi kan sige Ja til afskaffelse af den demokratiske klageadgang, “bare” fordi vi godt kan lide projektet, mens vi siger Nej til afskaffelse af den demokratiske klageadgang, “bare” fordi vi ikke bryder os om projektet.
Som det allerede er sagt, så er det dobbeltmoralsk, og jeg bryder mig ikke om dobbeltmoral.

Ja klimaet haster og klimaet kan ikke vente, det er jeg jo enig i.
Men vi må altså ikke i den forbindelse miste vores demokratiske rettigheder og værdier, det kan og vil jeg ikke gå på kompromis med.

Derfor mener jeg vi i givet fald skal stemme Blankt, som en markering af at vi selvfølgelig går ind for energi-øen, men at vi ikke kan og vil gå på kompromis med demokratiske rettigheder og værdier, herunder også den demokratiske rettighed til at kunne klage over store, samfundsbetydende projekter, uden at man ligefrem skal gå til domstolene som eneste mulighed.

2 Likes

Jeg forstår ikke hvordan sådan en afskrivelse af klageadgang pludselig kan blive lagt ind? Og fra hvem?
Tak for dit opråb, Torsten og for at bede os om at bruge vores demokratiske stemme her i Alternativet!
Jeg er enig med Rasmus Foged og flere andre. Så stemmer ja.

1 Like

Hej Jan Allan Andersen,

Jeg er som dig også i en situation hvor jeg ikke kan sige ja, og heller ikke nej, og jeg mener det er forkert at vi gang på gang stilles overfor disse valg, som i den grad strider mod vores grundlæggende værdier, politik, og rettigheder!

Så en blank stemme Ja.

Dog er der en ubekendt for mig. Vil det at stemme blankt, så sige at vi ikke længere er en del af aftalen, og dermed heller ikke kan agere vagthund, og hvis ikke, er der så andre måder vi kan være det på?

1 Like

Kære Alle!

Her og nu, globalt set, er der mange mennesker, som mister livet i kampen for demokrati. Selvfølgelig skal demokratiske rettigheder, herunder høring af mindretal, ikke bare sådan lige fjernes… Uanset klimahensyn: Målet må aldrig hellige midlet set fra mit perspektiv. Måske målet kunnet blive forbedret ved at lytte til evt. klagepunkter…

Kærlig hilsen
Gunhild💯

2 Likes

Der er ikke noget, der er vigtigere end klimaet lige nu. Undtagen demokratiet.
Hvis vi ikke kan få ændringsforslaget vedtaget, mener jeg, vi bliver nødt til at stemme blankt på trods af vores støtte til projektet som sådan. Projektet vil stadig gå igennem, men vi må ikke miste det eneste, der adskiller os fra alle de andre i salen - vores integritet og demokratiske forpligtelse.
Dermed ikke sagt at dilemmaet ikke er helt reelt, for selvfølgelig haster det med klimatiltagene! Man kunne måske indføre en passus om, at eventuelle klager vil blive hørt, men ikke vil få opsættende virkning. Så kunne man få en domstol til at vurdere, hvilke konsekvenser en klage, der får medhold, skal have.

2 Likes

DEMOKRATISK TILLID FOR EN GRØN OMSTILLING
Vi skal ikke skære den (grønne) gren over, som demokratiet sidder på. Hvis vi skal fremskynde vigtige beslutninger, må vi i stedet sætte ekstra ressourcer af til at styrke NETOP de demokratiske processer, som sikrer, at vi som borgere kan bakke op om og har tillid til så store beslutninger, uanset om vores indsigelser eller ændringsforslag i sidste ende finder opbakning.

Hvis vi afskærer civilsamfund, foreninger, virksomheder og almene borgere i at engagere sig, klage og indgå i de demokratiske beslutnings-processer, så tager vi ilten ud af folkestyret og svækker tilliden til de politiske systemer.

Og det er en helt forkert vej at gå både i et demokrati- og klimaperspektiv.

Når vi er i stand til at udtænke, planlægge, bygge og drifte en energiø(!!!), så må vi vel også være i stand til at udtænke, designe og facilitere demokratiske processer, der på samme tid sikrer inddragelse og klageadgang OG er overskuelige, grundige og tidsmæssigt afgrænset.

3 Likes

Ja til at bevare klageadgangen :+1::green_heart:

Det er dejligt, at se så meget debat på vores forum.

Jeg har et link til selve lovforslaget her

og som nævnt stiller vi et ændringsforslag som bevarer klageadgang, og samtidig tager hensyn til tempo.

En refleksion, jeg syntes er vigtig i forbindelse med alle lovforslag er hvilken praksis som loven vil være med til at sætte.

1 Like

Og her er vores ændringsforslag:

Bilag til KEF L 29 spm. 8 ændringsforslag til L29.pdf (374.7 KB)

3 Likes