Medlemsmandat - forbud mod minkavl


(Alternativet) #1

Medlemsmandatet er Alternativets Folketingsgruppe på Christiansborg, der i særlige tilfælde vælger at spørge medlemmerne om hjælp til at tage en beslutning. Medlemsmandatet varer frem til mandag d. 4/2. Du kan løbende debattere her på Dialog - i morgen live med Christian Poll fra kl. 13.00-14.00. Resultatet af afstemningen lægges op under nyheder på AlleOs, tirsdag d. 5/2. Læs om regler og procedurer for afstemningen her.

Oplæg til debat
Skal Alternativet stemme for eller imod et forbud mod minkavl? Eller skal vi stemme blankt?

Følgende dyreetiske spørgsmål har været til refleksion i Folketingsgruppens diskussion af forslaget:

  • Bør vi holde dyr i fangenskab alene med henblik på at producere tøj?

  • Er der forskel på at holde dyr i fangenskab med henblik på at producere fødevarer (kød, mejeriprodukter) og så med henblik på at producere tøj?

Følgende er Folketingsgruppens skitsering af de centrale argumenter for eller imod forslaget. Læs det b-forslag, vi diskuterer her.

For et forbud Imod et forbud
ETIK (adfærd) ETIK (adfærd)
Mink adskiller sig fra andre husdyr ved at være et territorialt rovdyr. Hvor græssende flokdyr kan holdes på folde, som i høj grad efterligner naturlige livsformer, lever mink i naturen på store territorier, som strækker sig over flere kvadratkilometre, typisk langs floder og ved moser. Et liv for mink i bure er derfor meget langt fra artens naturlige adfærd. Mink er blot eet af mange husdyr i landbruget. Der har været minkhold og skindproduktion i flere generationer i Danmark, og det er generelt accepteret, at sådan er det.
ETIK (handel og marked)
I den danske minkavlsbranche har man forbedret forholdene. Så hvis vi ikke holder mink i Danmark, vil mink på farme i andre lande nok have endnu dårligere forhold. Dette skal dog ses i lyset af markedsudviklingen for øjeblikket, hvor priserne er faldende og adskillige modehuse og tøjkæder tager afstand fra mink-produkter.
ETIK (adfærd og lovgivning) ETIK (adfærd og lovgivning)
Danmark har allerede indført forbud mod andre former for pelsdyravl, f.eks. i 2009 blev der indført krav om udfasning af ræveopdræt af dyreetiske hensyn, da der var bred politisk enighed om, at det ikke er muligt at holde ræve på dyrevelfærdsmæssig forsvarlig vis. Flere af de samme dyrevelfærdsmæssige problemer, som ses hos ræve under opdræt, ses også hos mink. Ræve blev holdt og avlet i bure igennem 70 år men viste ikke tegn på domesticering. Mink er på samme måde holdt og avlet i fangenskab i mange generationer. Branchen mener, at minkene over generationer er blevet domesticerede dyr, men det underbygges ikke af forsøg med udsætning, hvor mink straks falder ind i naturlig rovdyradfærd.
ETIK (handel og marked) ETIK (handel og marked)
Det er ikke i orden at holde dyr alene til tøjproduktion, når vi i dag har så mange andre alternativer, såvel plantebaserede som syntetiske som animalske (skind fra andre husdyr, uld). Det er lige etisk forsvarligt at holde husdyr med henblik på kødproduktion og at holde husdyr med henblik på tøjproduktion.
ETIK (produktgruppe)
Det er inkonsekvent at være imod pels (mink), og samtidig være for koskind (eks. læderjakker). I begge tilfælde er der tale om husdyr, der holdes i fangenskab med henblik på at producere produkter (tøjproduktion og/eller fødevarer).
MILJØ / KLIMA MILJØ / KLIMA
Minkproduktion skaber problemer for natur og sundhed. I en tredjedel af de danske minkfarme er der konstateret fund af den multiresistente bakterie MRSA, og minkenes gylle udgør en væsentlig miljøbelastning. Produktet holder i generationer, og er derfor klima- og miljømæssigt bæredygtigt – også i sammenligning med eks. bomuld.

At fremlægge dilemmaer på skrift er altid en udfordring, hvorfor vi opfordrer alle medlemmer til at gå ind og blande sig i debatten på Dialog. I morgen kl. 13.00-14.00 kan alle debattere live herunder med Christian Poll.

Vigtigt
10% eller over af medlemmerne skal afgive deres stemme, så det ikke kun er en brøkdel af medlemmerne, der bestemmer. Ved en stemmeprocent under 10% er resultatet kun vejledende. Der skal være over 50% til én af valgmulighederne, og dermed et klart og tydeligt mandat fra medlemmerne.

Grønne hilsner
Alternativet


Hvorfor har jeg ikke modtaget Medlemsmandatet?
Resultater fra "Medlemsmandatet - forbud mod minkavl?"
(Alternativet) #6

(Gunnar Kolstrup) #9

Overordnet er det en skidt ide at holde dyr i fangenskab, og specielt rovdyr er uegnede. Hvis endelig det skulle være, kunne man begynde at have katte i stedet for i bur. De kan nok bedre klare det. Og det er uheldigt med alle de mink, der slipper ud/bliver sluppet ud i naturen. De ødelægger fuglebestande.
Så udfas det erhverv i løbet af 10 år. Det er et dårligt argument, at Danmark er sødere ved mink end i andre lande. Så skulle vi jo overtage hele verdens minkproduktion!


(Pia Poulsen) #10

Jeg vil mene, at der er forskel på at kun bruge en del af dyret (skindet) og så at bruge hele dyret. Ko og grise læder bliver jo et biprodukt til mælke og kød produktionen (eller burde være ideelt set).
Bliver alt fra mink brugt, eller er det kun skindet og resten bliver spildt?

Brug af dyr, hvor hele dyret ikke bliver behandlet ordenligt, respekteret og alt bliver udnyttet på fornuftig vis burde ikke finde sted.

Da vi ikke spiser mink-kød, og der ikke er brug for resten af dyret til menneskeføde, så virker det respektløst og meget som ressourcespild at avle dyr kun for pels/skin.

Vi bør opmuntre til, at når dyr bliver avlet føde etc. til mennesker, så skal intet af det liv spildes og smides væk, en alt bruges på en fornuftig måde.
Mentaliteten med at ødelægge meget for et lille udbytte skal ændres, så vi lærer at administrere jordens og hinandens ressourcer bedre.

Mink-avl er et sted at starte.


(Dorte Eldrup) #11

Generelt er det - i min optik - meget uanstændigt at holde dyr fanget for egen vindings skyld.
Og når vi gør det, for at spise dyret, skal det have anstændige og nogenlunde “frie” forhold, hvor dyrene er så tæt på deres naturlige levevis, som muligt.

Mink bliver udelukkende holdt indespærret for pelsen. Og den måde, de lever på, er meget uanstændigt og i mine øjne, ondt. Vi ville alle reagere voldsomt, hvis det var hunde, der havde de vilkår, ikke? Ligesom grise i de konventionelle griseproduktioner, køer i trange stalde, høns ude plads til bevægelse og naturlig vækst - ja, så har minkene også ret til anstændig behandling.

Så - jeg stemmer helt sikker for at forbyde minkavl! Uden tvivl!


(carin schwennesen) #12

Selvfølgelig skal Alternativet stemme nej til minkavl.
Minkavl er ikke andet end en måde at tjene penge på dyrs lidende.
Alternativet er et moderne parti som bør følge med i den globale bevægelse som bliver altmere bevidste og ulykkelige over, hvordan både dyr og miljø betaler enormt højt pris for økonomiske interesser. Minkavl er en af disse inhumane aktiviteter som giver meget lidt mening. Den skaber få arbejdspladser, den indebærer et enormt lidende for dyrene, den belaster miljøet og spreder sygdomme, producerer noget helt meningsløst som ikke nogen behøver. Jeg har altid manglet et stærk etisk holdning i forhold til dyrenes livsbetingelser i Danmark, det er kun DF som engagerer sig for et dyrepoliti. Jeg tror at Danske politiker er mere passive i disse spørgsmål på grund at den store afhængigheden af gris produktionen. Det skulle være fantastisk om Alternativet tog ejerskab i disse spørgsmål og minkavl er en god begyndelse.


(Christian Poll) #13

Tak for din kommentar, Gunnar. I Enhedslistens forslag vil de afvikle minkproduktionen over 5 år. Hvad får dig til at skrive 10 år?
Kh Christian


(Christian Poll) #14

Som du antyder, så er det jo ret forskelligt, hvilke dele af vore husdyr, vi bruger til hvad. Mink-produktionen er fokuseret på pels, men resten af dyret bliver udnyttet til fiskefoder og andre ting, så vidt jeg ved.
Og generelt skal vi passe på med at tale om biprodukter, for hvis der er en værdi ved et biprodukt, så bliver det også til en del af forretningen og altså delvist en grund til, at man vælger den samlede produktion.


(Liv Harbo) #15

Hej

Som uddannet landmand, ville jeg foreslå en økonomisk gevinst rettet mod at skifte erhverv for de mange minkavlere der er i Danmark. Danmark er de dygtigste til at producere kvalitet indenfor skind, men alligevel er det ikke en overlevende branche fordi priserne på skind har været så små de sidste par år. Det skal være fordelagtigt for minkavlere at skifte branche, ellers sætter de bare produktionen til andre lande hvor forholdene for mink og de ansatte er meget værre.


(John F Thomsen) #16

Jeg er ikke sikker på hvor de mink der findes i fangeskab idag, stammer fra.
De er helt sikkert ikke hentet ind fra naturen. Man kunne så have den opfattelse at de er opdrættede og derfor stammer fra dyr der ikke fører de naturlige frihedsinstinkter over til ungerne.
Så hvad ved vi egentlig om deres naturlige egneskaber.
Jeg synes dog at det er forkasteligt at de bures inde i små trådbure og der faktisk ikke har den store bevægelsesfrihed.
Hvad bruger man egentlig den flåede krop til ?


(Liv Harbo) #17

Hvis du besøger en minkfarm, kan du se at mange lider under stereotyp adfærd, hvor de “væver” fra den ene side af buret til den anden. Man kan lægge dyrs adfærd under tåge, og tyde den med menneskelige øjne, udfra den menneskelige adfærd(hvilket er ualmindelig forkert) men instinkterne er altså ikke sådan lige at pille fra dem. Det kan du se på selv kæledyr som hunde og katte.


(Christian Poll) #18

Tak for din klare melding, Dorte. Jeg er meget enig i mange af dine betragtninger. Og så er der jo det historiske perspektiv, hvor vi op igennem industrialiseringen af landbruget siden 1950’erne har optimeret mere og mere på produktionen. Så der er jo en tradition, vi skal bryde med og en lang række mennesker, som har deres arbejde og liv i erhvervet, som altid har gjort, som de gør i dag. For dem er minkavlen en naturlig del af deres liv.
Hvor hurtigt tænker du, vi kan afvikle erhvervet, og hvordan kan vi hjælpe de mennesker, der er afhængige af det, videre?


(Christian Poll) #19

Kære Carin
Tak for dine observationer. Det er rigtigt, at DF ofte tager dyrenes parti, men jeg har også set dem være meget tilbageholdne med fx at ville stille krav om kortere transporttid for levende svin og kvæg, og senest til debatten om mink forleden i folketingssalen.
Til Enhedslistens forslag om at afskaffe minkproduktion i DK over en 5-årig periode var det faktisk kun SF der umiddelbart var positive. Og så var jeg jo neutral, fordi det er jer medlemmer, der kommer til at afgøre, hvor vi står.
Og faktisk har vi jo også en samlet dyrevelfærdspolitik i høring for øjeblikket her på Dialog. Der tager vi netop de etiske grundspørgsmål op og giver en ramme for ambitiøse forslag efterfølgende.
kh Christian


(John F Thomsen) #20

Den adfærd skyldes jo de små bure som jeg selv nævner. Problemet er bare at mink-folket ikke har ville rette produktionen ind efter hvad mennesker anser for at være rimeligt. Havde de gjort dette sad vi jo ikke med dette problem nu. Eller også har vores lovgivning igen være bagud med at få rettet forholdene til, det har man i turdet pga. en magtfuld indflydelse.
Jeg undrer mig over hvad man bruger resten af dyret til efter pelsen er flået ?


(Christian Poll) #21

Hej Liv
Det er gode pointer, du kommer med. Jeg synes, du har meget ret. Og een ting er minkavlernes fremtid i andre erhverv - en anden ting er de investeringer, de har gennemført i stalde osv. Det vil kunne hjælpe sagen meget godt på vej, hvis vi kan finde løsninger for overgangen.
Og så er jeg ikke så bekymret for det med udflytning af produktionen til andre lande, for priserne går jo netop ned, og det skyldes nok til dels, at de store modehuse og tøjkæder begynder at tage afstand fra minkprodukter. Så markedet må forventes at blive mindre de kommende år.
kh Christian


(Liv Harbo) #22

Hej John.

Problemet er at priserne på skindet jo, er voldsomt domineret, eller udelukkende bestemt af priserne på det internationale marked. Uden at være 100% klar over tallene, så er Kina hvis en af de største aftagere af pelsen.

Så omend landmændene måske gerne ville give dyrene bedre muligheder, så er der for mig at se to muligheder, enten forringes forholdene for minkene for at kunne holde priserne nede og konkurrencen kørende, ellers bør det afsluttes. Jeg ser ikke at det kan køre videre på andre måder. En del minkavlere kører planteavl ved siden af deres minkavl, både af økonomiske grunde men også i forhold til balancen med gødning. Det er ikke en guldgrube længere.


(John F Thomsen) #23

Måske skulle vi så vedtage en lov og hvordan vi vil have produktionen skal foregå om 5 år, så har avlerne mulighed for at tilrette deres tilværelse eller tilrette produktionen.
For findes der en mere dyrevenlig produktion, så kunne det godt fortsætte ?


(Christian Poll) #24

I debatten i folketingssalen forleden nævnte een, at man har lavet forsøg med at lukke mink ud i naturlige omgivelser under kontrollerede forhold, og de skifter øjeblikkeligt til naturlig adfærd med jagt, svømning, træklatring osv.


(Christian Poll) #25

Bl.a. fiskefoder


(Liv Harbo) #26

Hej igen Christian, og tak for svar.

Heldigvis er investeringerne i minkstalde, i hvertfald i de udendørs, slet ikke at sidesætte med eks. Svinestalde eller malkestalde.

Jeg synes det lyder fornuftigt at modehusene og de store drenge på markedet trækker sig, men jeg ser det kun som en midlertidig “balance”, og tror desværre der kommer marked for det igen, med nogle nye parter. Jeg tror ikke vi har set enden på det - desværre.