Masseovervågning af borgerne

Emnet her hører måske lige så meget ind under IT-politikken, da meget af masseovervågningen sker ved hjælp af IT, eller ved overvågning af hvad borgerne gør på nettet. Men efter min mening er problemet retspolitisk, og derfor kommer dette emne her.

Selvom ikke mange er klar over det, sker der en stigende overvågning af almindelige lovlydige borgere, og de overvågede data gemmes stort set for evigt i diverse registre.

Nogen husker overvågningen fra STASI i det gamle Østtyskland, og de fleste er enige i at det var for galt. Desværre overvåges vi her i landet endnu mere i dag. Dengang i Østtyskland var det besværligt og dyrt at overvåge alle, men med den teknologiske udvikling er det blevet let og billigt. De afsløringer vi har set fra Edward Snowden og WikiLeaks de senere år viser hvor langt overvågningen er kommet, og det er efter min mening desværre kun toppen af isbjerget.

Et konkret eksempel her i landet er logningsbekendtgørelsen: På baggrund af et EU-direktiv blev det ved lov indført, at alle metadata om kommunikation (hvem ringede til hvem, hvem sendte SMS til hvem, hvor befandt en mobiltelefon sig på et givet tidspunkt, hvem besøgte hvilke hjemmesider og hvornår, etc.) skulle registreres og gemmes. Da loven blev indført lovede justitsministeren højt og helligt, at oplysningerne højst skulle gemmes i eet år. Men hvert år skulle brugen af de gemte data gives til EU (offentlig information), og det blev hurtigt klart, at oplysningerne blev gemt langt længere. Undskyldningen var så, at oplysningerne måske kunne bruges ved tvivl om regningen fra teleselskabet, og at de derfor ifølge regnskabsloven skulle gemmes mindst fem år. Siden er direktivet blevet underkendt af EU-domstolen, da de mener det er en krænkelse af de europæiske menneskerettigheder. Men der har ikke været nogen forslag fremme i Folketinget om at stoppe en lov der nu er kendt i strid med menneskerettighederne.

Artikel 8 i de europæiske menneskerettigheder omtaler privatlivets fred: “Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance”. Privatlivets fred, og specielt brevhemmeligheden blev indført i vores grundlov som §72 (i juni-grundloven fra 1849 som §86), da man allerede for 160 år siden kunne se, at det var et demokratisk problem, hvis staten kunne krænke privatlivets fred.

Desværre bliver disse grundregler mere og mere udvandet. Ingen af de gamle etablerede politikere gør noget for at fjerne love der krænker dem, selvom de er kendt i strid med menneskerettighederne.

Efter min mening bør borgerne ikke overvåges med mindre der er en konkret mistanke om kriminelle forhold, og en dommerkendelse har godkendt overvågningen.

3 Synes om

har generalt ikke noget imod at blive “filmet” på gaden det sker så mange gange i løbet af en dag alivel pt. men at totalt overvåge en IP addresse, tlf. osv. er at gå over stregen.

untagelser burde være at PET eller FET skal har muligheden hvis der er personer der er under mistanke for “ikke at opførere sig ordenligt”

Behovet for overvågning er et problem om bydesign og politik. Jeg har læst bogen “happy city” og den beskriver, hvordan vi skal gøre byer mere lykkelige, sunde og samtidigt spare en masse penge. Den bog beskriver hvorfor nogle mennesker føler sig overcrowdede i storbyer. Den viser at følelsen af overcrowdethed er psykologisk og at tæthed er fysisk.

Overcrowdethed gør at vi i en storby er nødt til at lukke en masse ude, fordi vi får overstimulation af alle de mennesker. Det man mangler er et sted, hvor man kan være alene en gang imellem, hvilket vi er ok til i Danmark ift. andre lande (med vores baggårde).

Hvis folk føler sig mindre overcrowdede, så vil de ikke have behovet for at lukke andre mennesker ude såsom naboer. Hvis vi ikke havde behovet for at lukke dem ude, så kunne vi have flere sociale relationer med dem, og det gør, at man får mere tillid og at man passer lidt på hinanden - og ikke kun til sine naboer - helt generelt. Jeg synes, at vi skal fokusere mere på, hvordan vi får mere tillid til hinanden end på at have mere overvågning. Det er efter min mening den rationelle løsning, men ikke den mest fornuftige. Lad os tænke os om i stedet. Samfundet skal være bygget på tillid, og det er bestemt ikke noget som overvågning ville underbygge.

Et forslag til problemet med kriminalitet er ikke at have sociale boligområder, men istedet meget ligeligt spredte sociale boliger. På den måde bliver folk en bedre del af samfundet, og folk har mindre sandssynlighed for at begå kriminalitet, være deprimerede eller arbejdsløse.

Jeg hopper bare lige ind med et link til forklaring om privatlivet og vigtigheden af det: Why Privacy Matters Even if You Have ‘Nothing to Hide’

2 Synes om

Ja, overvågning kommer i mange former - fx FB, Google, CCD-kameraer, mobitelefoner, TV, computere, diverse apps, droner… sidstnævnte forekommer (endnu) ikke i Danmark, men hvem ved hvornår?

@victor jeg er meget enig i, at det drejer sig om tillid mellem mennesker. Og det skal være begrundet tillid; dvs at eksisterende magtforhold skal udfordres af anderledes måder at bygge samfund, organisationer.

Her er en bog om “organisk” organisering af virksom-hed:

Jeg læser denne bog og kan pt anbefale de første par hundrede sider :wink:

Og bortset fra ovst. fix-it indgang til emnet, synes jeg også at vi skal male denne eksisterende fanden på væggen i fuld størrelse. Det er godt at vide hvad vi arbejder med og mod.

1 Synes om