Politiets brug af nummerplade aflæsninger

Teknologien er på plads til at lade kameraer automatisk aflæse nummerplader i stor stil.

Som enhver ny teknogi kan det bruges godt eller dårligt. Det vil være langt lettere at finde stjålne biler. Men det vil også være langt lettere at følge almindelige borgeres færden på vejene, og gemme disse data.

Infrastrukturen er allerede sat op: Mange tusinde kameraer, som Vejdirektoratet allerede har sat op, er indrettet på at læse nummerpladerne på de biler der kører forbi. Indtil videre bruges Vejdirektoratets kameraer (officielt) kun til at tælle de biler der kører forbi, så de bedre kan planlægge hvilke veje der er mest behov for at udvide.

Men nu beder politiet om at få lov til at begynde automatisk at aflæse nummerplader. Aflæsningerne skal ske automatisk, både fra kameraer installeret i patruljevognene, og fra faste kameraer. Her ser det ud til, at der er et problem, da det er uklart hvordan og hvor længe Politiet må gemme disse data.

Det sidste undrer mig lidt. Jeg ved, at der siden storebæltsforbindelsens åbning er sket aflæsning af alle nummerplader der passerede, og at de aflæste nummerplader har været sendt til politiet i Slagelse. Men måske har de ikke gemt nummerpladerne?

Efter min mening skal vi passe på, at aflæsningerne af nummerplader ikke bliver til en generel registrering af vores færdsel på vejene. Heldigvis er datatilsynet opmærksom på problemstillingen. Men efter min mening er det også noget der bør være politisk opmærksomhed på, for at undgå endnu et skred i hensynet til privatlivets fred.

3 Synes om

Jeg går 100% ind for, at vi formulerer et ønske til vores parti, om at Alternativet er imod automatisk nummerplade aflæsning jfr. privatlivets fred & hvad vi ellers kan finde af argumenter… Hvordan får vi den ide virkeliggjort?

Godt spørgsmål, hvordan får vi noget ud af der vi sidder og skrive her :), Det kræver vel at vi deltager i nogle ‘rigtige’ møder.

Derudover syntes jeg også at alternativet skal støtte op om beskytte privatlivet frem for masseovervågning.

I forhold til detaljerede forslag som dette (enkeltsags-agtigt), så er det bedst, at vi har en overordnet politik på området klar først. @Rolf_Bjerre1 har holdt nogle møder (= politiske laboratorier) indenfor vores it politik (en del af resultatet kan ses i kategorien her), men der skal helt sikkert afholdes flere. I dette tilfælde skal det så også hænge sammen med vores retspolitik.

Når det så kommer til detaljerne, så vil det altid være en afvejning af, om det skal nedskrives i det officielle partiprogram eller ej. Selvom det ikke bliver skrevet ind, så kan det godt være en del af vores politik.

Fordelen ved at det skrives ind er, at vores politikere på Borgen har en fuldstændig klar retningslinje.

Ulempen er så, at det begrænser deres råderum.

I dette tilfælde synes jeg at det er godt vi er opmærksomme på problemstillingen og jeg tror umiddelbart at vores værdier siger, at vi er imod masseindsamling af nummerplader. Derfor tror jeg også, at vores MF’ere ville svare (uden at have et partiprogram at holde sig til), at de er imod.

Men: Det er op til medlemmer at tage initiativ til at arbejde med problemstillingen - som @Ole_Husgaard og I andre gør her - og arbejde videre med den. Hvis man mener, at det skal med i vores program, så kan man selvfølgelig skaffe medstillere til forslaget og sende det videre til Politisk Forum.

1 Synes om

Jeg tror vi skal passe på med alene at se på indvirkningen på privatlivets fred, og derfor nærmest per rygmarvs-reaktion være imod nummerplade aflæsninger. Der er også nogle fordele ved det. Så det bedste vil efter min mening være, hvis vi gør os klart hvilke ulemper og fordele der er ved det, og så på dette grundlag formulerer en politik på området.

Ulemperne er klare: Vi kan ende i en situation, hvor alle bilers færdsel bliver gemt i registre for evigt. Det vil være en alvorlig krænkelse af privatlivets fred, og endnu et eksempel på den masseovervågning vi er imod. Ved fejlaflæsninger (udstyret til aflæsning tror det er en anden nummerplade end den det egentligt er) kan uskyldige borgere risikere at komme i problemer.

Men der er også fordele: En af fordelene er, at man med den automatiske nummerplade aflæsning lettere kan finde stjålne biler eller biler der ikke har været til syn som de skulle. Stjålne biler bruges ofte til anden kriminalitet, så her kan nummerplade aflæsning måske virke til at forebygge anden kriminalitet.

Nogle vil nok mene, at man ved at registrere og gemme så mange nummerplade aflæsninger som muligt også kan hjælpe til at opklare anden kriminalitet, da man har bedre styr på alles færdsel. Men det er i strid med et vigtigt princip jeg har omkring beskyttelsen af privatlivets fred: Man bør efter min mening ikke overvåge og registrere borgere der ikke er konkret mistænkt for kriminelle forhold, og selv under mistanke helst med en dommerkendelse.

Jeg er sikker på, at andre her kan komme med andre fordele og ulemper, som kan hjælpe til en endnu bedre vurdering og politikudvikling. Men på baggrund af de fordele og ulemper jeg har beskrevet her, vil jeg give følgende udkast til politik på området, som forhåbentligt kan forbedres med input fra andre:

Aflæsning af nummerplader bør som udgangspunkt ved stationære anlæg alene bruges til trafiktælling. Her må læste nummerplader kun gemmes, hvis der er tale om nummerpladen på en bil der er meldt stjålet, så det vides hvor den stjålne bil sidst er set. Aflæsning af nummerplader fra patruljevogne må ikke gemmes med mindre der er en grund (stjålen bil, manglende syn, etc.) der gør politiet har grundlag for umiddelbart at reagere. Ved en aflæsning fra en patruljevogn, skal politiet straks kontrollere aflæsningen, så det sikres den automatiske aflæsning er korrekt.

Huulbæk har helt ret i, at dette emne er en lille del af et langt større enme, som i høj grad hører sammen med vores retspolitik.

Derfor har jeg oprettet et emne under retspolitik, så vi får taget hul på det større problem, som dette emne er en del af.

2 Synes om