Kære Theresa

Fortsætter debatten fra Kære Theresa:

Kære Theresa. Sådan begynder de 14 underskriveres offentlige brev til Theresa Scavenius. De skriver, at hun mangler fx empati og ydmyghed. Fx?

Hvis det er rigtigt, står hun ikke alternativt alene med den mangel.

Når jeg lader blikket løbe ned over de 14 navne, genkender jeg mindst en, som ikke er særlig belastet af hverken empati og ydmyghed.

Det leder mig frem til at spørge: Disse værdier, hvilken funktion har de ?

Formålet kender jeg, og det er godt nok, men funktionen?

Hvordan bliver de omsat?

Mit indtryk er, at de har en hovedfunktion i Alternativet:

De bruges til at slå med.

De bruges udadrettet, men ikke indad.

Sådanne værdier kan være gode i den menneskelige omgang, men kan de klare at blive gjort til partidogmer?

Vil de så ikke fordre genopdragelse?

Og hvem skal forestå denne genopdragelse? Hvem er det, der har de helt rigtige egenskaber?

Uhyggen lurer i et sådant projekt - jeg har flere gange set det alternativt forsøgt, og som et medlem sagde til mig:

“Noget lignende har jeg ikke set, siden jeg forlod DDR.”

3 Likes

Rigtig fint at få vendt de her ting!

Som også nævnt i den forrige tråd er det ikke gavnligt hvis konflikter bliver undertrykt i et forsøg på at holde “den gode tone” og ikke virke konfliktsøgende.
Konflikter der bliver undertrykt har det blot med at fungere som en trykkoger, når trykket så går af så går det voldsomt for sig.
Så tænker det er vigtigt at have en kultur hvor uenigheder ikke skjules af høflighed, men hvor ting kommer frem og bliver vendt.

På mine rejser i Kina har jeg været overrasket over hvordan det her overvågningssystem der er sat op ikke er det primære, det er folk selv der “policer” hinanden, der er dannet en kultur hvor overvågningssamfundet er blevet en del af hvad folk betragter som normalt og folk der træder ved siden bliver set meget skævt til.
En lignende effekt tror jeg man skal være meget varsom for ikke opstår i Alternativet, vi skal favne forskelligheder og vi skal favne at der opstår konflikter, ikke frygte konflikten men finde ud af at bruge den positivt til at skabe dynamik i stedet for.
Det er og bliver en balancegang, jeg tænker værdierne er fine, så længe man husker det er værdier “general guidelines”, regler der er skabt til at blive brudt for at undersøge deres værdi ikke regler der er skabt til at straffe dem eller det der ikke passer ind i et givent billede.

5 Likes

Tak til de 14 brevskrivere i Nordsjælland. Det er klogt I efterspørger dialog med Theresa. Jeg ønsker det bedste for både Å og for hende.

Jeg selv blev tiltrukket af Theresas begavelse, engagement og markante retorik og støttede - trods hendes atypiske entre i storkredsen - i tre måneder i 2018 hende og Christian Poll ved at lave fælles offentlige arrangementer, stationsfremstød, dagligstuemøder, læserbreve og pressemeddelelser i Rudersdal og Nordsjælland. Der gav håb om fremgang for Å i Nordsjælland.

Da jeg tilfældigt opdagede hendes ukendte sponsorer var meget problematiske kapitalfonde afviste hun imidlertid uden videre min bekymring. Da hun senere nægtede at dele sine rigelige økonomiske midler med storkredsen og/eller de andre kandidater blev jeg og mange andre forbavset over den manglende generøsitet. Og da hun i valgkampen ikke deltog i de koordinerende møder i storkredsen blev endnu flere i tvivl om hendes kvaliteter. Da hun efter valget - trods flere rykkere - udeblev fra de fælles evalueringsmøder om tilbagegangen i Storkredsen udviste hun en yderligere arrogance, som fik hendes sidste støtter til at fortryde deres støtte - det er det, som altså nu hævner sig.

6 Likes

I Alternativet er der ikke tradition for “at dele sine rigelige økonomiske midler” med andre. Alle forslag herom har folketingsgruppen på det kraftigste modsat sig og fået nedstemt, for Alternativet er jo ikke et socialistisk parti; altså vil man ikke forpligtes på at dele med andre.

Men kan der være nye vinde på vej?
Bedste hilsener
Søren Rønhede

1 Like

Nu er det ikke en debat om partistøtte. Den skal vi tage på landsmødet, men jeg kan ikke lade være med at gøre opmærksom på, at støtten oftest gives til partiet, for ellers skal modtager betale skat. Så det vil efter min mening være en god ide med en partiskat, eller modtager betaler personskat af pengene.

2 Likes

Kære Søren

Det er rigtigt at folketingsgruppen har talt og nok også stemt imod, men det samme har et meget stort flertal af medlemmerne, så at gøre det til et spørgsmål om FT-gruppens modstand er langt udenfor skiven.

Mvh
Michael

1 Like

Folkens, hverken jeg eller andre kandidater i Nordsjælland har så vidt jeg ved insisteret på eller ytret ønske om, at de personlige donationer Theresa modtog, skulle deles med os.

Jeg har set og hørt dette insinueret før, så jeg vil gerne lige understrege, at det ikke er tilfældet.

De fleste af os andre kandidater modtog også personlige donationer, om end selvfølgelig i noget anden og markant mere beskeden skala.

EDIT:
Efter at have læst den nye bog om Uffe, kan jeg desværre konstatere, at det også i denne fremstår, som om vi skulle være blevet sure over ikke at have fået del i donationerne. Det er jeg rigtig ked af, for det har aldrig været tilfældet.

8 Likes

Kære Michael

Langt uden for skiven er det nu ikke, Michael. Begge gange var et medlem af folketingsgruppen førende talsperson for modstanden, og begge gange blev der brugt ret usaglige argumenter, hvilket gerne uddybes.
Som berørte af forslaget, burde folketingsmedlemmer holde sig tilbage.