Jeg har brug for din hjælp til finansloven!

jos penge copy

Kære medlem af Alternativet

Vil du hjælpe mig med at hjælpe regeringen?

Regeringen har netop fremlagt sit forslag til, hvordan vi bruger statens penge næste år (finansloven). Og mens regeringen gør meget ud af corona-krisen (og godt for det), så er det overhovedet ikke fokus på klima, natur og grøn omstilling.

Jeg har brug for dine gode idéer på det grønne område. Snart skal jeg til finansministeren og forsøge, at få nogle af vores krav igennem.

Jeg vil rigtig gerne have 3 forslag med fra vores medlemmer!

Det haster lidt, men dit forslag behøver ikke være langt – al hjælp og konkrete forslag er værdsat. Skriv til mig inde på Dialog senest søndag aften d. 6 september, så kan jeg nå at kigge på forslagene og udvælge 3 skarpe grønne idéer :slight_smile:

Grønne hilsener
Josephine Fock
Politisk Leder
Alternativet

skrivforslag


For at sende dit forslag skal du være logget ind på Dialog igennem AlleOs. Det gøres ved at trykke “Log Ind” og dernæst “Med Alternativet” inde på Dialog.

7 Synes om

Der er stadig behov for grønne oaser i byerne. Og den kollektive trafik, har stadigvæk behov for et løft, ude på landet. Penge til generationsforureninger, der er rundt om i landet. Ved SF også har det med, men der skal bruges mange, mange penge. Måske vi kunne ende med flere end dem SF foreslår.

2 Synes om

Finansministeren klager over at det er småt med pengene på grund af alle udgifterne i forbindelse med COVID-19. Jamen så ville det jo være oplagt at indføre en CO2-afgift, som kan give flere penge i kassen.

6 Synes om

Ingeniøren skriver “Ambitiøs 10-årsplan for grøn transport endte kulsort”:
Ambitiøs 10-årsplan for grøn transport endte kulsort | Ingeniøren (for abonnenter)

Det er pinligt. Vi har brug for at styrke den kollektive trafik markant og få folk ud af bilerne. (Grønnere biler er i den grad fugle på taget, skal det lige siges. Der går mange årtier før vi vinder noget der.)

5 Synes om

Der skal sættes Penge af til at undersøge om alle kraftværker kan omstilles til drift med brint. Og om hvor meget af den overskydende strøm fra vindmøller der kan omsættes til brint.

Det er den eneste rigtige løsning.

CO2-afgifter er stadig vejen frem. Og hvis regeringen tøver, så i det mindste med en slags overgangsfase, så selve systemet kommer i gang.

Desuden må finansieringen af Grundtvig-forskningen i Grundtvig Centeret også gerne få plads. Det har regeringen åbenbart ikke sat penge af til. Kreativitet - også på det grønne område - kræver også dannelse.

Det samme gælder hurtigt internet i yderområderne. Noget, mange af os tager for givet, men som regeringen åbenbart planlægger af skrinlægge. Hvis iværksætteri skal fungere effektivt, ikke mindst den grønne af slagsen, må man forvente et internet, der virker, når man skal drive forretning.

2 Synes om

Her er en række forslag til hvordan finansministeren kan få flere penge i statskassen:

 CO2-skat (specielt på kød og flyrejser).
 Store afgifter på usund mad.
 Store afgifter på organiske opløsningsmidler.
 Endnu større afgifter på cigaretter.
 Skat på finansielle transaktioner.
 Afgifter på biomasse, ligesom alle de andre energikilder.
 En 10-dobling af bøderne for miljø-overtrædelser, for de er alt for lave i dag.
 Legalisering af cannabis, hvilket vil give ekstra skatteindtægter, samt spare ressourcer indenfor politiet, domstolene, og fængselsvæsenet.
 Beskatte de rige noget hårdere, for at reducere ulighederne.
 Rulle de sidste 20 års skattelettelser tilbage.
 Afskaffe befordringsfradraget, for det øger luftforureningen.
 Stoppe al motorvejsbyggeri.

4 Synes om

Grønne obligationer som medfinansiering

Handling
Handling
Handling

5 Synes om

Beskatning af ikke-økologiske fødevarer, som afspejler den miljøbelastning produktioner forsager.

5 Synes om

Sæt penge af til en EU-task force. Dens opgave er at advokere for mere grøn omstilling over for EU-parlament, -kommission og -ministerråd.

1 Synes om

Jeg mener, det er en stor udfordring for både klima og miljø, at så stort en andel af Danmark udnyttes til landbrugsjord. Landbrug er industri, men det har fået et idyllisk image i Danmark og mange tænker på hvedemarker som natur. Hvis vi skal det til livs foreslår jeg, at der satses på dels at gøre det muligt dels (øget) støtte til landbrug, som er villige til at omlægge til både klima- og miljøvenlige alternativer: fx hydroponisk og/eller vertikalt landbrug, insekter til fødevarer og plantning af vild natur i stedet for landbrugsjord.

4 Synes om

Det er vigtig, at Naturpakken ikke bliver skubbet til næste finansår. 15 naturnationalparker er blevet til een! Har læst at Konservative måske vil deltage i et forslag uden om regeringen for at då Naturpakken på finansloven. Det kunne Å støtte

4 Synes om

Det er vigtigt at spørge regeringen ind til, hvad pengene i ‘krigskassen’ er beregnet til. Wammen nævnte noget om at den bl.a. skulle bruges til at sætte gang i erhvervslivet med grønne investeringer. Men der er brug for en uddybning.
Der kan spares mio. af kroner ved at stoppe undersøgelserne af en kattegatforbindelse, som kun vil smadre et stykke enestående natur totalt, og som er forhadt af alle, undtagen nogle ganske få.
Den vil medføre massiv forurening både under dens opførelse og under brug.

Omlæg støtten til landbruget, så økologisk og fridriftslandbrug får større støtte end konventionelt landbrug.

Yderligere finansiering:
Der er penge at hente ved at øge skatten på onlinebetting og spil. De betaler alt for lidt.
Indfør loft på bonusser til offentlige ledere og afskaf fratrædelsesordninger for de direktører der alligevel fortsætter i samme stilling.
Indfør en tilladelse til at drive virksomhed, som kan inddrives såfremt virksomheden ikke betaler skyldig moms og skat.

3 Synes om

Jeg mener, at Alternativet skal prioritere:

  • CO2 afgift
  • Udfasning af afbrænding af biomasse → bæredygtig energi
  • Lad fossile brændstoffer blive i jorden
  • 100% urørt skov
  • Forskning i grøn bæredygtig omstilling (f.eks. transport, samspil af nye energiformer der skal spille sammen, og batterier: hvordan gemme energi)
  • Minimumsnormeringer i daginstitutioner
  • Fleksible arbejdsliv livet igennem - med borgerløn som sikkerhedsnet

Og så den sjove nye utraditionelle populistiske demokratiske (?):

  • Overlad 1-2 mio. kr. til alle mindre/mellemstore byer til selvforvaltning/‘lommepenge’/‘sjov penge’/demokratiske midler: Lad demokratiske beslutninger i byerne bestemme, om det skal være tilskud til en ny sportshal, shelters, nyt mødested, skaterbane, opfriskning af den gamle brugs eller forsamlingshus, som pengene skal gås til :green_heart:

image

Her nogenlunde overblik over udgiftsfordeling i dag (CEPOS, 2019?):

4 Synes om

Afskaf moms på reparationsarbejde (dog ikke på reservedele) → Det bekæmper brug-og-smid væk kulturen og er et progressivt skatte-move.

Eksempelvis skal det kunne betale sig at reparere sin mobiltelefon frem for at købe en ny. Det skal også kunne betale sig at reparere sin cykel i stedet for at købe en ny.

6 Synes om

Mulighed for at hente penge til finansloven:
Træk Nordsøfonden ud af Dansk Undergrunds Consortium, tag de penge ud der bliver brugt på efterforskning og træk dem ind i finansloven. Det kræver muligvis at der besluttes stop for fremtidige invindinger i den danske del af Nordsøen, men den beslutning vil kun være positiv i forhold til klimaet.
Det vil kræve aftaler med Total og Noreco som er partnere i DUC.
Hvor mange penge der er at hente er jeg ikke sikker på, men de kortlægninger efter olie/gas som Nordsøfonden deltager i er ikke gratis.

3 Synes om

Brug Alternativets tidligere finanslovsforslag omkring pensions skatte kronerne.
De kan stadig bruges til grøn omstilling.

3 Synes om

Afgifter på de reelle produktionsomkostninger, så prisen på en vare afspejler de miljømæssige og menneskelige omkostninger. Det kunne fjerne incitamentet til at outsource produktion til lande som er billige på bekostning af miljø og mennesker. Dermed flyttes en del af ansvaret for indkøbsvaner til virksomhederne, i stedet for forbrugerne, som ofte prioriterer uhensigtsmæssigt - f.eks. fast fashion elektronik ‘blodmineraler’ o.l.

Nettomålerordningen bør genindføres, så det igen kan betale sig at investere i solcelleanlæg på private husstande.

Differentieret moms på fødevarer, som fremmer økologiske og sunde fødevarer på bekostning af usunde og belastende producerede fødevarer.

Højere brændstofafgifter som kompenseres med nedsat vægtafgift og/eller registreringsafgifter. Det giver beskatning af forbruget, ikke ejerskabet, af køretøjer.

Det er4 forslag, men så er der lidt at vælge imellem :slight_smile:

3 Synes om

En grøn kulturpulje
se begrundelse i linket

1 Synes om

Forslag til regeringen:

Arbejd for, at danske kommuner ved udbudsrunder kan stille krav om håndtering af miljø og klima.
Feks. om, at tilbuddet både ved etablering og nedbrydning vil blive vurderet i forhold til miljø- og klimavenlighed.

Jeg er klar over, at det måske vil blive bortforklaret med EU-regler - men så må regering og folketing jo arbejde videre der!

Mvh Inger Pedersen

1 Synes om