Mandags og Årsmøde mm i Alternativet Vejle og Opland


Alting grønnes :slight_smile:

Kære alle medlemmer af Alternativet Vejle og Opland,

Tirsdag den 19. august havde vi et fantastisk møde med Josephine Fock i Vejle og Olav har lavet et referat du kan læse umiddelbart efter begivenheder - for det er de vigtigste lige nu.

FØRST ÅRSMØDE LOKALT
husk års- pg mandagsmøde i Bygningen, Ved Anlæget 14a, Vejle på mandag den 7. september kl 19.
Dagsorden ifølge vedtægternes §5 stk 4

 • Valg af dirigent.
 • Valg af stemmetællere og referent.
 • Beretning fra bestyrelsen.
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 • Behandling af forslag fra medlemmer.
 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.
 • Derefter lokalpolitik mod KV21!
  Bemærk der er ikke indkommet forslag til behandling og til valg til bestyrelsen opstiller;
  Rune Ranaivo Bjerremand (genopstil)
  Lars Therkelsen (genopstil)
  Olav Bach (genopstil)
  Bent Kyndesen (genopstil)
  Hans Berring Fonsbøl (genopstil)
  Som suppleanter opstiller
  Ove Kjær Kristensen (genopstil)

DERNÆST HAR ALTERNATIVET BRUG FOR DIN HJÆLP TIL FINANSLOVEN
Send dit grønne forslag til Josphine og Christiansborg ved tryk på linket her: Jeg har brug for din hjælp til finansloven!

HUSK TILMELDING TIL ALTERNATIVETS ÅRSMØDE I ODENSE
Der er årsmøde i Odense lør- og søndag den 26. og 27. september.
Se mere og tilmeld dig her https://alleos.alternativet.dk/articles/view/636

Og nu til Olavs referat fra Jospehine møde Vejle
Oplæg om de 3 bundlinier i arbejde og efterfølgende debat med 10 lokale medlemmer.
3B er måske det fokus, som vi skal gå til valg på.

Klima.
Biodiversitet.
Drivhusgasser
Biologiske fodaftryk.
Affald som resurse.
Fossile subsidier.
Kemikalietryk.
Sociale.

Lykke og forbrugsmulighed følges ikke længere ad. Lykke er faldende i Danmark.

Fællesskab.
Lighed eks Gini-koefficient.
Sundhed kontra sygdom.
Økonomi.
Meningsfuld beskæftigelse.
Forskning og udvikling.
Finansiel beskatning.
Iværksætteri
Afledte effekter i økonomisk politik.

Kommunikationen til danskerne/vælgerne skal fokuseres på de ting, vi vil slå på. Den skal være simpel og forståelig, ellers dør vi i medierne.
Grundfoss er som virksomhed førende i Danmark. Verdensmålene kom senere, men rettidig til at arbejdet med 3B er relevant.
Se det politiske oplæg på alternativet.dk. De tre bundlinier.

KV-fokus.
Der arbejdes med 3-9 signaturmål som drøftes færdig på landsmøde og som bliver grundlaget for valgkampen. Første mål er KV/RV.
Unge og valg er ikke uforenelige størrelser. Vi skal finde unge kandidater.
Medlemsmøde med ÅU som oplægsholder. Vi har opgaven at kontakte og arrangere. OB
Udvikling af skolen vha lærerforeningen lokalt.
Samarbejde om den lokale politik med andre partier.

Det var det for dette nyhedsbrev
Alt det bedste
og de grønneste hilsner
Lars