Hvad vil du spørge statsministeren om?

spørgetime

Hvad vil du spørge statsministeren om?

Kære medlem af Alternativet

I Alternativet har vi tradition for at inddrage medlemmerne i forbindelse med statsministerens spørgetime i folketingssalen.

Næste spørgetime er tirsdag d. 22. marts 2022 og Torsten Gejl vil stille tre spørgsmål til Mette Frederiksen. Det tredje bliver vanen tro formuleret af jer medlemmer. Vi crowdsourcer spørgsmålene og benytter os derfor af Dialog, så alle kan se, hvilke spørgsmål, der er størst opbakning til.

Sidste spørgetime med statsministeren var d. 8. februar 2022. Her spurgte Torsten Gejl ind til, hvad Mette Frederiksen mente om legaliseringen eller afkriminaliseringen af cannabis. Se med ved at trykke her og gå til klokkeslet 14:16:40.

Stil et spørgsmål ved at trykke på knappen nedenfor og svare på indlægget i Dialog. Du skal være logget ind på Dialog igennem AlleOs for at systemet kan se, at du er medlem. Det gøres ved at trykke “Log Ind” og dernæst “Med Alternativet” inde på Dialog. Til dit spørgsmål, må du meget gerne tilføje ca. 10 informerende linjer med relevant baggrund for dit spørgsmål, så bliver det meget nemmere at stille dit spørgsmål i salen.

Stil dit spørgsmål her-2

Vi glæder os til at modtage jeres spørgsmål.

Grønne hilsener
Alternativet

Hvorfor vil regeringen ikke skrive under på FN’s traktat om forbud mod atomvåben? Føler statsministeren sig tryg ved den gensidige afskrækkelse?

1 Like

I 1995 indrømmede den amerikanske regering at de havde atomvåben på Thulebasen i 1950’erne og 60’erne. Hvordan vil statsministeren sikre sig at amerikanerne ikke snyder os igen, når vi om ikke så længe tillader amerikanske tropper og materiel på dansk jord?

2 Likes

Danmark er medlem af WEF. Klaus Schwab fra WEF har for rullende kamera pralet af at have penetreret mange af vestens regeringer. Hvor tæt arbejder regeringen sammen med WEF - og i hvilken grad støtter regeringen The Great Reset, som WEF offentligt har kommunikeret ud, at de arbejder efter.

Fx vil jeg gerne vide, om regeringen støtter WEF menneskesyn, her præsenteret ved deres top advisor: https://www.youtube.com/watch?v=q2OM9xfK0rA

3 Likes

Vil statsministeren offentligt tilbyde russiske soldater, der vælger at desertere eller forlade deres enheder frivilligt, politisk asyl i Danmark?

Det er en humanistisk måde at fjerne russiske kombatanter fra krigsskuepladsen i Ukraine, og vil tilføre Putin et symbolsk nederlag.

3 Likes

Hvordan adskiller regeringens nye grønne politik sig i praksis i forhold til tidligere?

5 Likes

Vil regeringen betegne produktion, salg, køb og brug af krigsvåben, redskaber der ene og alene kun er skabt til at ihjelslå levende mennesker med og derved udøve forsætligt og bevidst MORD på levende mennesker, som værende forbrydelser imod menneskeheden og dens levende mennesker?

1 Like

Kære Mette,

I Helsingør er vi blevet pålagt at skulle håndtere ca. 2 mio biler og lastbiler om året, som vel at mærke kører igennem uden at bidrage til vores lokale økonomi i særligt omfang. Det er fordi den vej som transporterer disse biler og lastbiler er en statsvej. En vej som løber direkte igennem byen, tæt på store områder med almene boliger og forbinder med motorvejen mod København.

De kommunale handlingsrammer lader til at være låst så fast, at vi i praksis ikke kan beskytte borgerne imod luftforureningen. Vi må ikke bygge volde op til vejen, selvom der allerede er volde flere steder - og vi må i praksis heller ikke begrænse forureningen via miljøzoner, selvom miljøzonerne er et værktøj til at beskytte os imod forurening.

I forhold til de nye grænseværdier fra WHO for luftforurening er situationen nu sådan at hele kommunen er farlig for borgere at bevæge sig i, selvom den defakto altid har været det.

Ifølge Regionen har Helsingør en stor overvægt at KOL tilfælde, i forhold til andre kommuner. Det koster mange, mange penge i pleje.
Samtidig har den gruppe af borgere været i kraftig vækst.
I forhold til andre kommuner, så er antallet af KOL tilfælde langt højere end den gennemsnitlige kommune.

Der vil nok være et flertal som mener at der er muligheder i at bibeholde trafikken, fordi det kan skabe vækst - men hvorfor må kommunen i praksis ikke beskytte borgerne imod det forurenende element ved trafikken?

2 Likes

Bodil Nielsen Medlem

Jeg vil gerne spørge statsministeren om hvordan det går med at skifte nogle af konsulenterne ud med “varme hænder”, som fx pædagoger og sundhedspersonale? En opgave statsministeren påtog sig i starten af perioden.

2 Likes

Statsministeren sagde i spørgetimen 8 februar, at hun ingen erfaring havde med euforiserende stoffer. Er statsministeren ikke klar over, at alkohol er et euforiserende stof?

3 Likes

Spørgsmål til statsministeren 22.03.22

Stilles af Alternativet Lolland-Falster på baggrund af lokale protester mod gasledningen og håb om en grønnere løsning for sukkerfabrikkerne end brugen af fossil naturgas.

Eksperterne siger det: fagbladet Ingeniøren, EA Energianalyse, professorer i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen, Poul Albjerg og og Marie Münster siger det: Drop den gasledning til Lolland-Falster.

Hvad skal vi så i stedet tilbyde lokalområdet? Elektrificering og biogas!

Rådene og styrelserne siger det: Energistyrelsen, Klimarådet og FN’s klimapanel siger: drop naturgassen og udbyg den vedvarende energi.

Og hvordan kommer vi fri af russisk gas? Regeringens klimapartnerskab via formand Torben Möger Pedersen siger det: den grønne omstilling kan bidrage til hurtigst muligt at gøre Danmark uafhængig af energi fra Rusland.

Efter den debat, der er rejst i lokale medier senest 16. og 17. marts, kunne statsministeren så ikke overveje, om der ikke er en klogere og mere grøn løsning på sukkerfabrikkernes energibehov end en gasledning med væsentligt fossil naturgas de næste 20 år?

1 Like

Hvordan kan man helt konkret se at det såkaldte “Men” i regerings grønne politik nu er pakket væk. og hvordan hænger den nye kurs sammen med at regeringen afviste forslaget om en ja-tak ordning fra supermarkederne selv, mens regeringen også fast i gasledningen til Lolland på trods af kritik fra flere eksperter.

1 Like

Jeg vil gerne spørge Statsministeren om hvordan Lynetteholm, Kattegatforbindelsen, Amager fælled, ny motorvejsbro over Egholm og måske flere -
Hvordan hun synes disse mega beton projekter kan gennemføres, når nu vi ved så meget som vi gør og i kombination med CO2 reduktion på 70 % - og en Biodiversitetskrise som er meget alvorlig - og en ICCP rapport, der igen konkluderer, at vi ikke er på rette vej ?

Grunden til at jeg gerne vil spørge er, at alle projekterne ikke er længere end at de praktisk stadig KAN stoppes.
Klar over at der allerede er postet mange penge i projekterne, men at det vel ikke bør være grund nok til at fortsætte ud af en vej vi med nutidsbriller på kan se er forkert.

2 Likes

Kan Statsministeren gå ind for, at Rusland efter sin terroraktion imod en nabonation
bliver frataget sin mulighed for at nedlægge veto imod beslutninger i United Nations?
I snart 77 år har U.N. ikke fået lov til gennemføre nogen beslutninger om verdensfred og begrænsning af nationernes rovdrift på jordens ressourcer, så uden et mere effektivt U.N. må man snarest skabe fælles verdenslove på anden vis- og ikke ved flere krige.

1 Like

Med den nye særlov og finansieringen heraf, bliver danmark den størstemodtager af dansk udviklingsbistand. En bistand, der er designet til at gå til verdens fattigste lande og befolkninger. Med den lovgivning må det antages at statsministeren mener, at Danmark er berettiget til udviklingsbistand, og dermed i den gruppe af lande, der bliver betegnet som fattige og med behov for udviklingsstøtte. Hvordan ser statsministeren reelt dette paradoks?

1 Like

Hej Knud Anker Nielsen,

Dit spørgsmål er i Ekstra Bladet :slight_smile:

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article9184855.ece

4 Likes

“Dagens bedste spørgsmål. Sæt ham i folketinget.” :slight_smile:

3 Likes

Mine forslag fik ikke opbakning. Til gengæld har jeg fået et debatindlæg om atomvåben i Jyllands-Posten: https://www.jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13852361/oprustning-er-unoedvendig.

:pray:t2:Virkelig godt gået Carl, og tak for beskeden - jeg vil finde artiklen i sin helhed på biblioteket…

Ja enig for statsministeren kunne i hvert ikke svare konkret på det…og selvom hun forsøgte med charme, (som hun ellers har meget af :rofl: :sweat_smile:) samt selvtillid og 70 procents-målsætning, så blev spørgsmålet ikke besvaret af hende…Måske Torsten kunne spørge lidt mere ind til det på næste spørgetime…