Spørg Statsministeren

spørgetime

Hvad vil du spørge statsministeren om?

Kære medlem af Alternativet

I Alternativet har vi tradition for at inddrage medlemmerne i forbindelse med statsministerens spørgetime i folketingssalen.

Sidste spørgetime med statsministeren var tirsdag d. 22 marts 2022. Her var det @knudanker’s spørgsmål, der blev stillet:

Det var i følge Brian Weichardt og Joachim B. Olsen dagens bedste spørgsmål og blev til denne historie i Ekstra Bladet, hvor du også kan se spørgsmålet bliver stillet. Godt gået Knud Anker!

Du kan se alle 3 spørgsmål ved at trykke her og gå til klokkeslet 14:09:21.

Næste spørgetime er tirsdag d. 10. maj 2022 og Torsten Gejl vil stille tre spørgsmål til Mette Frederiksen. Det tredje bliver vanen tro formuleret af jer medlemmer. Vi crowdsourcer spørgsmålene og benytter os derfor af Dialog, så alle kan se, hvilke spørgsmål, der er størst opbakning til.

Stil et spørgsmål ved at trykke på knappen nedenfor og svare på indlægget i Dialog. Du skal være logget ind på Dialog igennem AlleOs for at systemet kan se, at du er medlem. Det gøres ved at trykke “Log Ind” og dernæst “Med Alternativet” inde på Dialog. Til dit spørgsmål, må du meget gerne tilføje ca. 10 informerende linjer med relevant baggrund for dit spørgsmål, så bliver det meget nemmere at stille dit spørgsmål i salen.

Stil dit spørgsmål her-2

Vi glæder os til at modtage jeres spørgsmål.

Grønne hilsener
Alternativet

1 Like

Hvorfor vil regeringen ikke skrive under på FN’s traktat om forbud mod atomvåben? Føler statsministeren sig tryg ved den gensidige afskrækkelse?

2 Likes

(Jeg trækker forslaget tilbage, efter at have undersøgt sagen nærmere)

3 Likes

SPÆNDER DINE - og andres - FORDOMME BEN?

Hvad vil statsministeren gøre for at fjerne fordommene mod studerende med usynlige handicap og for at fjerne barriererne i uddannelsessystemet - og herunder navnlig på universiteterne - for studerende med usynlige handicap?

Er det rimeligt, at en universitetsstuderende med usynlige handicap skal vente i over ti år på at få bevilget den nødvendige handicapkompenserende tilpasning til at kunne skrive sit speciale og gennemføre sin uddannelse?

Danmark har - trods den nylige lov fra 2018 om forbud mod diskrimination pga. handicap - endnu ingen lov, der generelt og effektivt forbyder diskrimination pga. handicap, og derfor er det langt sværere at gøre menneskerettighederne gældende for borgere med handicap. Vi har i Danmark alene et effektivt forbud mod diskrimination på grund af handicap inden for arbejdsmarkedet.

Hvornår vil regeringen tage initiativ til et effektivt forbud mod negativ forskelsbehandling pga. handicap uden for arbejdsmarkedet, dvs. hvornår vil der i loven om forbud mod diskrimination pga. handicap blive indført en pligt til handicapkompenserende tilpasning (således som det kræves i henhold til FN’s Handicapkonvention, som Danmark har forpligtet sig til at efterleve, jf. Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap (https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/2017/20) samt
nyt initiativ fra Europa-Kommissionen (som Danmark er FORPLIGTET til at følge!): “Union of equality: Strategy for the rights of persons with disabilities 2021-2030” (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en))?

#dkpol #handicapdk #uddpol #universitet #diskrimination
#CRPD #tilpasning #menneskeret

2 Likes

Mener statsministeren, at der er overskud til at tænke på den grønne omstilling - som statsministeren jo vedkender sig - når nu børn og voksne må bruge oceaner af tid og ressourcer i de kommunale systemer, som er fejlbehæftede i over 50% af afgørelserne?

Det handler om mange mennesker, ca. En-million-stemmer.

3 Likes

Hvad forhindrer regeringen-/ finansministeriet i at bruge tankegangen fra dougnutøkonominen?

6 Likes

I efterhånden en del år, har der været fokus på for meget unødig dokumentation i det offentlige Danmark, Statsministeren har selv talt om det i en rum tid, så derfor mit spørgsmål, Er tiden ikke snart inde til handling? og hvad er det der bramser jer i at påbegynde denne proces.

3 Likes

Hvornår vil regeringen tage initiativ til et EFFEKTIVT FORBUD MOD NEGATIV FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP UDEN FOR ARBEJDSMARKEDET, dvs. hvornår vil der i loven om forbud mod diskrimination pga. handicap blive indført en PLIGT TIL handicapkompenserende TILPASNING (således som det kræves i henhold til FN’s Handicapkonvention, som Danmark har forpligtet sig til at efterleve, jf. Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap (https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/2017/20) samt
nyt initiativ fra Europa-Kommissionen (som Danmark er FORPLIGTET til at følge!): “Union of equality: Strategy for the rights of persons with disabilities 2021-2030” (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en))?

1 Like

Er det rimeligt, at en universitetsstuderende med usynlige handicap skal vente i over ti år på at få bevilget den nødvendige handicapkompenserende tilpasning til at kunne skrive sit speciale og gennemføre sin uddannelse?

Hvad vil statsministeren gøre for at fjerne fordommene mod studerende med usynlige handicap og for at fjerne barriererne i uddannelsessystemet - og herunder navnlig på universiteterne - for studerende med usynlige handicap?

1 Like

Når man nu har friholdt Ring 5-korridoren for byggeri i de seneste mange årtier, var det så ikke oplagt at udnytte arealreservationen til en ny “naturmotorvej” med frie grønne områder fra syd til nord, der kunne gavne biodiversiteten ved Hovedstadsområdet og samtidig sikre grønne arealer til glæde for Sjællænderne i mange år fremover ved at planlægge naturen ind i udbygningsplanerne for området, før man åbner for muligheden for boligudbygninger på arealet. I disse tider er det måske vigtigere at sikre en “natur-infrastruktur” først og fremmest, før man giver sig i kast med planer om byggeri osv., der vil forhindre de fremtidige muligheder for natur på arealerne. Vil statsministeren overveje at udnytte arealreservationen til at gavne natur og biodiversitet, hvis planer om transportbyggeri skrottes?

1 Like

Hvad vil ministeren gøre, for at hjælpe de lavest lønnede grupper, nu hvor der er voldsomme prisstigninger, også på dagligvarer?

Oplevet i REMA1000, lørdag den 23. april 2022/ d.v.s. sidst på måneden. En gammel dame på 90 år med rollator og nedsat hørelse, ville købe to bøtter vaskemiddel, til i alt 42 kr. Ekspedienten talte alle hendes småmønter op, og sagde: “Der er 18 kr. Vil du betale resten på kort?” “Hvis der ikke er nok, så bare tag nogle af varerne fra.” Ekspedienten svarede: “Der er ikke nok!” Dette gentog sig flere gange. Til sidst pegede den gamle dame på mønterne, med rystende hånd: “Hvorfor vil du ikke have mine penge?! Du’r de ikke?” En ung mand i køen sprang frem og gav ekspedienten 5 kr., så den gamle dame kunne få én bøtte med.

Ifølge Danmarks Statistik er der tale om den største stigning i forbrugerpriserne i over 30 år. Dette vil ramme alle lavtlønnede grupper hårdest. Hvad vil I gøre for at hjælpe dem?

3 Likes

Puk Elmsdal Medlem

Jeg vil frygteligt gerne spørge statsministeren hvorfor man ikke lemper reglerne/afgifterne for private der gerne vil have solceller på tagene når vi samtidig hører om så megen modstand mod at få dem sat op i landskabet

2 Likes

Hvordan vil regeringen vil arbejde for at nedbringe Danmarks enorme internationale klimapåvirkning, igenem vores forbrug. Støtter regeringen et forbud imod import af soya fra afskovning.

1 Like