Hvad vil du spørge statsministeren om?

Kære medlem

I Alternativet har vi tradition for at inddrage medlemmerne i forbindelse med statsministerens spørgetime i folketingssalen.

Til sidste spørgerunde d. 16. marts, var det Kim Hjerrilds spørgsmål der blev stillet til statsministeren. Hans spørgsmål lød på:

“Kan statsministeren garantere, at Lynetteholmsprojektet, udover det selvfølgelig bliver en stor klima og miljømæssig belastning, ikke også bliver en stor økonomisk skandale som fremtidige generationer skal betale af på resten af deres liv?”

Du kan se alle tre spørgsmål Torsten stillede statsministeren ved at trykke her og gå til klokkeslættet 14:04:05 for at se spørgsmålene fra starten og 14:05:31 for at se spørgsmålet fra Kim Hjerrild.

Næste spørgetime er tirsdag d. 27. april og Torsten Gejl vil stille tre spørgsmål til Mette Frederiksen, det tredje bliver vanen tro formuleret af jer medlemmer. Vi crowdsourcer spørgsmålene og benytter os derfor af Dialog, så alle kan se, hvilke spørgsmål, der er størst opbakning til.

Stil et spørgsmål ved at trykke på knappen nedenfor og svare på indlægget i Dialog. Du skal være logget ind på Dialog igennem AlleOs for at systemet kan se, at du er medlem. Det gøres ved at trykke “Log Ind” og dernæst “Med Alternativet” inde på Dialog. Til dit spørgsmål, må du meget gerne tilføje ca. 10 informerende linjer med relevant baggrund for dit spørgsmål, så bliver det meget nemmere at stille dit spørgsmål i salen.

Stil dit spørgsmål her-2

Giv opbakning til et spørgsmål , der allerede er foreslået, ved at ‘like’ det.

Du skal stille dit bud på et spørgsmål senest mandag d. 26. april kl. 9, hvorefter Torsten vælger blandt et af de mest populære.

Vi glæder os til at modtage dit spørgsmål.

Grønne hilsener
Alternativet

2 Likes

Vil statsministeren gøre rede for USA’s og Israels indblanding i dansk politik, omkring omskæringsforbud.

2 Likes

Forskning og undervisning: Hvilken vigtighed - også langsigtet - har forskning og undervisning i Danmark - f.eks. til at komme med svar på sundhed og klimakrise? :seedling: Hvad er budskabet til forskere og undervisere på videregående uddannelser mht. genåbning (også de kan - som på andre arbejdspladser - holde afstand, spritte af tage samfundshensyn for at undgå videreførelse af smitte)? :seedling: Hvad er budskabet til de studerende på videregående uddannelser, som stadig ser langt efter genåbning? Tager vi dem/deres arbejde/funktion i samfundet alvorligt? De gør, hvad de bliver bedst om - nemlig at tage en uddannelse, men det synes ikke af vigtighed i det danske samfund!? Hvad gøres der egentlig for dem i denne nu meget langstrakte COVID-19 nedlukningstid? HAR vi forstået vigtigheden af, at de unge skal forblive nysgerrige med lyst til at videreuddanne sig og dygtiggøre sig? Hvad med de unge, der mister pusten, lysten og modet på at fortsætte deres uddannelser? Hvad er svaret til dem - egentligt? På forhånd tak :seedling:

5 Likes

Kære Mette Frederiksen!

Min syriske familie kom til Danmark i 2014. De ankom med ganske få ejendele i slidte kufferter. De ankom med fysiske ar efter, at en bombe ramte tæt ved deres bil undervejs på flugten. De viste mig billeder af deres børn fulde af blod og forbindinger. De havde svært ved at sove om natten. De fulgte intenst med i nyhedsstrømmen fra Syrien og spurgte mig igen og igen hvorfor ingen gjorde noget, hvorfor greb ingen ind, hvorfor blev Assad ikke stoppet? Hvor var USA og EU? De mistede familiemedlemmer og dem som de forsat havde kontakt med levede uden strøm, lægehjælp og i perioder uden adgang til rindende vand. Og bomberne faldt med kortere og kortere mellemrum.

Mens Assads hær trak et blodigt spor efter sig nordpå var de vidne til, at EU’s aftale med Tyrkiet forhindrede civile i at krydse Syriens nordlige grænse. Hvordan kan det ske spurgte de mig, hvorfor vil ingen hjælpe alle de mennesker inde i Syrien? Hvor er FN?

Nu, mens de forsat modtager daglige beskeder om død, diktatur og tortur begynder den danske regering at sende syriske flygtninge tilbage til Syrien. Hvad skal jeg svare når de spørger, hvordan det kan lade sig gøre?

15 Likes

Jeg går ud fra, at statsministeren ligesom jeg ved, at 2 verdenskrig ikke startet med gaskamrene. Derfor er mit spørgsmål, om vi ikke har byttet jøderne ud med muslimerne og har glemt mennesket og kun ser religion?

7 Likes

Hvilke konkrete resultater er der kommet ud af dit besøg i Israel, udover at Benjamin Netanyahu sætter pris på dit bidrag til hans valgkamp?

5 Likes

Vil statsministeren uddybe, hvorfor at regeringen vil forhindre fleksjobbere i at arbejde i deres ægtefælles virksomhed? Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kender ikke til nogle sager om snyd med disse ansættelser. Ifølge Landsforeningen for Fleks- og Skånejobbere beregninger til at gå ud over minimum 400 mennesker, og det er svært at se, hvor ministeren gerne vil have, at disse mennesker skal finde arbejde.
I FN´s handicapkonvention lyder det således, Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at arbejde på lige fod med andre, hvilket omfatter retten til at kunne tjene til livets ophold ved beskæftigelse, som de selv frit vælger eller påtager sig på et arbejdsmarked og i et arbejdsmiljø, der er åbent, inkluderende og tilgængeligt for personer med handicap.
Med dette forbud gør man i Alternativets øjne det modsatte af, hvad der er hensigten i konventionen, da man faktisk holder mennesker med funktionsnedsættelser ude af arbejdsmarkedet.

7 Likes

Det er et meget vigtigt spørgsmål, som Signe Søndergaard stiller om hjemsendelse af syriske flygtninge. Jeg havde selv lyst til at spørge om noget lignende. Men du gør det så godt! Jeg underviser mange syrere på VUC. En er lige rejst til Saltholm lejren, fordi hun og hendes mand er blevet udvist, fordi de kommer fra Damaskus. De føler sig ikke trygge. Jeg har andre kursister fra Damaskus som frygter at blive sendt tilbage. De er ved at integrere sig her. De vil gerne bidrage. Vi har brug for dem i Danmark. Det Danmark gør her er umenneskeligt og uforståeligt.

5 Likes

Stabilisering af boligpriser: Hvordan undgå at gældsætte kommende generationer - ikke bare vedrørende klima - men nu også med skyhøje boligpriser omkring de største byer? Kan man downsize retten til f.eks. afdragsfri lån? Eller hvad skal der til for mest retfærdigt at dæmme op for den megen uhæmmede boligspekulation, der helt kortsigtet og meget uhensigtsmæssigt for børn og unge finder sted i øjeblikket?

4 Likes

Føler statsministeren at de røde partier svigter den danske arbejderklasse, når de ikke gør noget for at forhindre østeuropæere i at underbyde danske håndværkere med en billigere løn og dårligere arbejdsforhold. Er internationalt samarbejde vigtigere, end at beskytte danskerne og den danske model. Er det ikke ved at være på tide, at vi også bliver protektionistiske og beskytter det danske samfund. Samarbejde er vigtigt, men hvilken pris er vi parate til at betale for et samarbejde der undergraver vores måde at leve på.

1 Like

Mit spørgsmål er i lyset af gårdagens dom i Højesteret i svømme-pige sagen.

Mener Statsministeren, at det er i orden, at det ikke kan få, eller har nogen konsekvens for offentlige myndigheder (kommunerne og Ankestyrelsen), når de alvorligt og groft krænker psykisk og fysisk handicappet borgeres retssikkerhed og rettigheder.

Mener Statsministeren, at det er i orden, at det ikke kan få, eller har nogen økonomisk konsekvens for offentlige myndigheder (kommunerne og Ankestyrelsen), når de begår fejl, og handler i direkte strid med dansk lovgivning.

Husk at lægge mine “likes” sammen med Vinnis :slight_smile:

Mvh. Iben

8 Likes

Jeg ønsker at stille det samme spørgsmål som @Iben1.

På baggrund af svømmepige sagen … en handicappet ung pige som er blevet svigtet groft og frataget sin hjælp gennem mere end 3 år. Hvordan kan vi komme dertil at det INGEN konsekvenser får for den pågældende kommune, at de ikke følger gældende lovgivning?

Som gode gamle Ghandi sagde engang:
Et land skal kendes på hvordan det behandler sine svageste borgere.

Hvad vil vi gerne at vores land kendes og måles på?
De liberale værdier hvor enhver er sin egen lykkes smed og hvor de som ikke selv kan klare sig må falde?
Eller ønsker vi fortsat et kerne demokratisk og socialt samfund, hvor vi alle løfter i flok?
Hvor de fleste løfter de få som har brug for det ?

Jeg må antage at statsministeren vælger at vi løfter i flok :slight_smile:
Men når dette mål åbenlyst er slået fejl, og gældende lovgivning ikke udmøntes i kommunernes afgørelser, hvordan vil statsministeren så sikre retssikkerhed for landets svageste borgere ?

5 Likes

Så må de lægge vores “like” sammen til et samlet “like” resultat :slight_smile:

1 Like

Præcis min tanke @Iben.
Og så håber jeg vi bliver udtrukket, når vi er flere <3

Det var en fejl, det skulle ikke være slettet :joy::see_no_evil:

Mener statsministeren, at danskere borgere har ret til at bo med deres familie i Danmark?

2 Likes

I Danmark er der stigende mistrivsel blandt børn, unge og voksne. Angst, stress og depression rammer flere og flere. 250.000-300.000 danskere lider af stress. Og stressrelateret sygdom koster samfundet 14 mia kr. hvert år.

Det kalder på politisk handling.

I Alternativet foreslår vi, at man genindfører familieministeriet, for på den måde at sikre familierne et stærkt talerør i de politiske beslutninger, som har indflydelse på deres hverdag. Familieministeriet skal sørge for at trivsels- og omsorgsperspektivet også er med i sagsbehandlingen, når der laves ny lovgivning.

Dette har der i flere år været en udpræget mangel på, hvor det overvejende er arbejdsmarkedets behov, der tages hensyn til.

Det skaber ubalance mellem arbejdsliv og familieliv, med mistrivsel til følge.

På den baggrund spørger vi Statsministeren, om Regeringen vil være med til at vi genindfører familieministeriet?

Hilsen Nanna, Helene og Mira

9 Likes

I k an vist ikke bare lægge jeres likes sammen, det er jo meget sandsynligt at personer som synes om jeres indlæg har stemt på jer begge ?

4 Likes

Hvordan har Statsminister, Mette Fredriksen tænkt sig at inddrage læring af corona-pandemien i fremtidens natur- og miljøpolitikker?

Den amerikanske videnskabsjournalist, David Quammen, udgav i 2012 sin bog; ”Spillover”.

Spillover er et biologisk begreb, der betyder, at en virus springer fra sit værtsdyr, med hvilket virusset lever sit liv uden at genere værtsdyret nævneværdigt, til f.eks. et menneske.

Vi er blevet rigtigt mange mennesker på jorden, og manipulerer alt for meget med naturens økosystemer. Det handler om forstyrrelser af økosystemer og det handler om, at vi – mennesker – kommer i forstyrrende kontakt med vilde dyr og risikerer at blive vært for virus, hvor af nogle kan være meget farlige for mennesker, og kan udløse en pandemi.

Så en læring af corona-pandemien er, at der vil komme nye pandemier, hvis vi ikke ændrer vores manipuleren med naturens økosystemer. Så hvordan har Statsminister, Mette Fredriksen tænkt sig at inddrage læring af corona-pandemien i fremtidens natur- og miljøpolitikker?

3 Likes

Og mulighed for at være iværksætter/selvstændig på fleksjob.

1 Like