Høringfase begynder

VIDERE SAMMEN – DE FÆLLES REGLER

Et halvårsmøde. 7 Organisatoriske Laboratorier (OrLa’er). Efter bedste evne har vi indsamlet ønsker og behov om vores vedtægter ind fra alle, der har deltaget i den grundige proces. Nu kommer høringsfasen.

Vi er næsten klar med et samlet katalog af udkast til mulige forslag til ændringer af vores vedtægter – og altså klar til næste fase frem mod at nogle af dem måske bliver stillet og vedtaget på Landsmøde 2024.

I denne uge kommer de online på Dialog.

Der er en hel del forslag. Det kan virke uoverskueligt. Når man først får hul på dem, er det måske ikke så slemt. Fordi en del af dem er versioner af det samme emne.

For når nogle medlemmer f.eks. har efterspurgt at Alternativet får en partiskat, så kan det jo gøres på forskellige måder - hvilket fører til flere forslag. Eller når medlemmer har udtrykt forskellige modstridende ønsker om, hvad der skal ske med Politisk Forum, så har vi forsøgt at lave de modstridende forslag til ændringer.

Alle forslagene kommer nu i høring, hvor alle medlemmer kan komme med deres synspunkter og spørgsmål om forbedringer eller mangler i udkastene til vedtægtsforslag.

Høringen sker på tre måder.

På Dialog vil hele kataloget være tilgængeligt for alle, og her kan man skrive sine høringssvar, hvis man ønsker det.

Der afholdes to OrLa-Høringer som online møder.

Et om de vedtægter, der mest handler om det organisatoriske. Den er allerede næste uge - onsdag d.28/2.

Et om de vedtægter, der mest handler om de politiske processer. Den kommer onsdag d.6/3.

Derudover vil der ske en direkte høring hos medlemmerne af Hovedbestyrelsen, Politisk Forum, Folketinget, Vedtægtsudvalget og Dialog Rådet.

Efter høring vil vi forsøge at tage hensyn til alle høringssvar og sørge for at forslagene bliver gennemarbejdet og gjort helt færdige.

Pointen med høringen er altså ikke at debattere om man kan lide forslagene, eller om det er en god idé overhovedet at ændre på visse ting, men alene at få alle jeres nyttige bidrag, som kan gøre forslagene bedre.

Tænk sådan her på det - selvom du ikke går ind for et forslag, så kan det være smart at hjælpe til at gøre det bedre, for det kan jo blive vedtaget.

Derefter vil kataloget af færdige forslag blive publiceret online og medlemmer kan derefter debattere dem og eventuelt beslutte sig for at stille de forslag, de mener er meningsfulde. Den fase forklarer vi grundigt, når vi når til den.

Hele denne proces er et frivilligt initiativ lavet af fem medlemmer, Initiativgruppen, for at løfte et ansvar for en fælles proces, hvor alle har mulighed for at deltage.

Ingen af os er altså ansat til det. Vi bruger vores fritid på det, fordi vi synes, at Alternativets fælles spilleregler er vigtige, og det er vigtigt at alle medlemmer får en reel mulighed for inddragelse og indflydelse. En reel mulighed for at være med til at gøre dem bedre.

Vær opmærksom på, at alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer, så du er også velkommen til at stille lige netop de ændringsforslag, du måtte savne uanset denne proces, vi har taget ansvar for. Læs eksisterende vedtægter her:

Vi håber at høre fra dig 🙂

På vegne af Initiativgruppen
@Katrine1 @TroelsCJ @nikoline @Josefine og @noah.sturis

3 Synes om

Tusind tak til jer alle fem! Det har været imponerende at se en velstruktureret proces - det kommer til at gøre en positiv forskel i alternativet og Alternativets evne til at lave politiske forandringer!
Tusind tak
Kærlig hilsen
Gunhild

4 Synes om

KATALOG OVER SKITSER TIL VEDTÆGTSFORSLAG

Så er kataloget over mulige forslag til vedtægtsændringer på Dialog.

Politiske vedtægter

Organisatoriske vedtægter

2 Synes om