[Høring] Organisatoriske Vedtægter – Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen

Disse Potentielle vedtægtsforslag kommer fra det OrLa det omhandlede hovedbestyrelsens rolle, samt fra ønsker fra folk der har erfaring med Hovedbestyrelsen. De potentielle vedtægtsforslag der kom om hovedbestyrelsen er ret forskellige - nogle er at fjerne ting fra formålet, mens andre er at lave om på hvordan hovedbestyrelsen er sammensat.

Vigtigt at vide

Dette er et katalog af udkast til mulige forslag til ændringer af vores vedtægter – altså en skitse- og høringsfase frem mod at nogle af dem måske bliver stillet og vedtaget på Landsmøde 2024.

Alle forslagene er nu i høring, hvor alle medlemmer kan komme med deres synspunkter og spørgsmål om forbedringer eller mangler i udkastene til vedtægtsforslag.

Pointen med høringen er altså ikke at debattere om man kan lide forslagene, eller om det er en god idé overhovedet at ændre på visse ting, men alene at få alle jeres nyttige bidrag, som kan gøre forslagene bedre.

Tænk sådan her på det: Selvom du ikke går ind for et forslag, så kan det være smart at hjælpe til at gøre det bedre, for det kan jo ende med at blive vedtaget.

Vær opmærksom på, at alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer, så du er også velkommen til at stille lige netop de ændringsforslag, du måtte savne. Find eksisterende vedtægter her: https://alternativet.dk/om-os/alternativets-vedtaegter

Storkredsdeligerede går videre til landsmøde

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
§9 1 Hver storkreds vælger en delegeret til hovedbestyrelsen på det årlige opstillingsmøde. De storkredsvalgte delegerede vælges for to år. Medlemmer fra Nordjyllands, Vestjyllands, Bornholms, Nordsjællands og Københavns Omegns storkredse er på valg i lige år. Medlemmer fra Østjyllands, Sydjyllands, Sjællands, Københavns og Fyns storkredse er på valg i ulige år. Hver storkreds kan vælge en delegeret til hovedbestyrelsen på det årlige opstillingsmøde. De storkredsvalgte delegerede vælges for to år. Medlemmer fra Nordjyllands, Vestjyllands, Bornholms, Nordsjællands og Københavns Omegns storkredse er på valg i lige år. Medlemmer fra Østjyllands, Sydjyllands, Sjællands, Københavns og Fyns storkredse er på valg i ulige år. Hvis en storkreds vælger ikke at vælge en storkreds delegeret går pladsen videre til landsmødet, så der kan opstilles en mere på landsmødet. Storkredsen skal informere Hovedbestyrelsen om dette.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Gør at storkredse med få medlemmer ikke behøver finde en til hovedbestyrelsen. Potentielt tab af geografisk repræsentation i Hovedbestyrelsen.

Valg af HB medlemmer på Landsmødet

Vedrørende paragraf: §9 Stk. 1

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Hver storkreds vælger en delegeret til hovedbestyrelsen på det årlige opstillingsmøde. De storkredsvalgte delegerede vælges for to år. Medlemmer fra Nordjyllands, Vestjyllands, Bornholms, Nordsjællands og Københavns Omegns storkredse er på valg i lige år. Medlemmer fra Østjyllands, Sydjyllands, Sjællands, Københavns og Fyns storkredse er på valg i ulige år. Hovedbestyrelsens medlemmer vælges på landsmødet. De på landsmøde valgte medlemmer af Hovedbestyrelsen vælges for 2 år. Halvdelen af Hovedbestyrelsen er på valg hvert år.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer et større mandat for medlemmerne af hovedbestyrelsen, da de bliver valgt af hele partiet frem for blot de enkelte storkredse. Potentielt tab af geografisk repræsentation i Hovedbestyrelsen.

Valg af HB medlemmer på Landsmødet - med geografiske pladser

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
§9 1 Hver storkreds vælger en delegeret til hovedbestyrelsen på det årlige opstillingsmøde. De storkredsvalgte delegerede vælges for to år. Medlemmer fra Nordjyllands, Vestjyllands, Bornholms, Nordsjællands og Københavns Omegns storkredse er på valg i lige år. Medlemmer fra Østjyllands, Sydjyllands, Sjællands, Københavns og Fyns storkredse er på valg i ulige år. Hovedbestyrelsens medlemmer vælges på landsmødet. De på landsmøde valgte medlemmer af Hovedbestyrelsen vælges for 2 år. Halvdelen af Hovedbestyrelsen er på valg hvert år. Halvdelen af pladserne skal besættes af medlemmer fra østdanmark (Københavns, Bornholms, Omegns, Sjællands og Nordsjællands storkreds) og den anden halvdel skal besættes af medlemmer fra vestdanmark (Nordjylland, Sydjylland, Vestjylland, Østjylland og Fyns storkreds)
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer et større mandat for medlemmerne af hovedbestyrelsen, da de bliver valgt af hele partiet frem for blot de enkelte storkredse. Potentielt tab af geografisk repræsentation i Hovedbestyrelsen - dog med sikring af repræsentation fra begge dele af landet.

Såfremt et af disse forslag ikke vedtages så, følger dette forslag:

Storkreds delegeret slettes

Vedrørende paragraf: §9 Stk. 3

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Kan en storkreds ikke blandt egne medlemmer finde en delegeret, kan en delegeret vælges fra en anden storkreds. Om nødvendigt kan valget ske på et dertil indkaldt slettes
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Storkreds delegeret skal være repræsentant for deres storkredse. Hvis ikke en storkreds kan finde en delegeret vil det være en lige så stor fordel, at medlemmet af hovedbestyrelsen vælges på landsmødet. Storkredse vil potentielt miste en delegeret i hovedbestyrelsen.

Geografisk vægtning af valg af kandidater

Vedrørende paragraf: §15 Stk. 6b

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Valg af kandidater til Hovedbestyrelsen skal ske ud fra en geografisk vægtning. Hvis der er flere kandidater fra en storkreds, vil den kandidat, der har opnået flest stemmer fra hver storkreds får ganget sit resultat med 1,2.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer en større grad af geografisk repræsentation i hovedbestyrelsen. Det vil muligvis ikke være dem, der får flest absolutte stemmer, der vil blive valgt til hovedbestyrelsen.

Stillere til HB

Vedrørende paragraf: §15 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Kandidater, der ønsker at opstille til hovedbestyrelsen skal samle min. 10 stillere fra egen storkreds eller min. 5 stillere på tværs af storkredse for at kunne opstille som medlem af hovedbestyrelsen.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer et større mandat for medlemmerne af hovedbestyrelsen. Begrænser muligvis nogle medlemmers muligheder for at blive valgt til hovedbestyrelsen.

HB 11 medlemmer

Vedrørende paragraf: §9 Stk. 2

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af op til 18 medlemmer: op til 10 valgt som delegerede i storkredsene, op til seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet, og op til et medlem af Alternativet udpeget som repræsentant for et år fra Alternativets Unge hovedbestyrelse.

Forpersonen vælges først.

Kandidater, der ikke vælges som forperson, kan stille op til hovedbestyrelsen.

Såfremt en af de delegerede valgt i storkredsene vælges som forperson på landsmødet, træder dennes personlige suppleant ind i hovedbestyrelsen i stedet.

Forpersonen vælges direkte på landsmødet og hovedbestyrelsen tiltræder ved Landsmødets afslutning.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv senest tre uger efter det ordinære landsmøde med en næstforperson og en kasserer.

Såfremt ingen vælges som forperson på Landsmødet konstituerer hovedbestyrelsen sig med en forperson, en næstforperson og en kasserer blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Forpersonen skal sikre en velfungerende Hovedbestyrelse, der har det juridiske ansvar for hele foreningen.

Hovedbestyrelsen har det overordnede organisatorisk-strategiske ansvar for baglandet, bevægelsen og aktivismen.

Forpersonen indgår i bestemte ledelsesmæssige sammenhænge med fx. politisk leder og tager initiativ til strategiske drøftelser og planer, og er referenceperson for sekretariatschefen.
Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af op til 11 medlemmer: op til 9 valgt på landsmødet, samt en forperson valgt på landsmødet, og op til et medlem af Alternativet udpeget som repræsentant for et år fra Alternativets Unge hovedbestyrelse.

Forpersonen vælges først.

Kandidater, der ikke vælges som forperson, kan stille op til hovedbestyrelsen.

Såfremt en af de delegerede valgt i storkredsene vælges som forperson på landsmødet, træder dennes personlige suppleant ind i hovedbestyrelsen i stedet.

Forpersonen vælges direkte på landsmødet og hovedbestyrelsen tiltræder ved Landsmødets afslutning.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv senest tre uger efter det ordinære landsmøde med en næstforperson og en kasserer.

Såfremt ingen vælges som forperson på Landsmødet konstituerer hovedbestyrelsen sig med en forperson, en næstforperson og en kasserer blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Forpersonen skal sikre en velfungerende Hovedbestyrelse, der har det juridiske ansvar for hele foreningen.

Hovedbestyrelsen har det overordnede organisatorisk-strategiske ansvar for baglandet, bevægelsen og aktivismen.

Forpersonen indgår i bestemte ledelsesmæssige sammenhænge med fx. politisk leder og tager initiativ til strategiske drøftelser og planer, og er referenceperson for sekretariatschefen.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Kan potentielt sikre en højere grad af handlekraft og effektivitet i hovedbestyrelsen. Begrænser flere synspunkter i hovedbestyrelsen.

HB 7 medlemmer

Vedrørende paragraf: §9 Stk. 2

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af op til 18 medlemmer: op til 10 valgt som delegerede i storkredsene, op til seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet, og op til et medlem af Alternativet udpeget som repræsentant for et år fra Alternativets Unge hovedbestyrelse.

Forpersonen vælges først.

Kandidater, der ikke vælges som forperson, kan stille op til hovedbestyrelsen.

Såfremt en af de delegerede valgt i storkredsene vælges som forperson på landsmødet, træder dennes personlige suppleant ind i hovedbestyrelsen i stedet.

Forpersonen vælges direkte på landsmødet og hovedbestyrelsen tiltræder ved Landsmødets afslutning.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv senest tre uger efter det ordinære landsmøde med en næstforperson og en kasserer.

Såfremt ingen vælges som forperson på Landsmødet konstituerer hovedbestyrelsen sig med en forperson, en næstforperson og en kasserer blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Forpersonen skal sikre en velfungerende Hovedbestyrelse, der har det juridiske ansvar for hele foreningen.

Hovedbestyrelsen har det overordnede organisatorisk-strategiske ansvar for baglandet, bevægelsen og aktivismen.

Forpersonen indgår i bestemte ledelsesmæssige sammenhænge med fx. politisk leder og tager initiativ til strategiske drøftelser og planer, og er referenceperson for sekretariatschefen.
Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af op til 7 medlemmer: op til 5 valgt på landsmødet, samt en forperson valgt på landsmødet, og op til et medlem af Alternativet udpeget som repræsentant for et år fra Alternativets Unge hovedbestyrelse.

Forpersonen vælges først.

Kandidater, der ikke vælges som forperson, kan stille op til hovedbestyrelsen.

Såfremt en af de delegerede valgt i storkredsene vælges som forperson på landsmødet, træder dennes personlige suppleant ind i hovedbestyrelsen i stedet.

Forpersonen vælges direkte på landsmødet og hovedbestyrelsen tiltræder ved Landsmødets afslutning.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv senest tre uger efter det ordinære landsmøde med en næstforperson og en kasserer.

Såfremt ingen vælges som forperson på Landsmødet konstituerer hovedbestyrelsen sig med en forperson, en næstforperson og en kasserer blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Forpersonen skal sikre en velfungerende Hovedbestyrelse, der har det juridiske ansvar for hele foreningen.

Hovedbestyrelsen har det overordnede organisatorisk-strategiske ansvar for baglandet, bevægelsen og aktivismen.

Forpersonen indgår i bestemte ledelsesmæssige sammenhænge med fx. politisk leder og tager initiativ til strategiske drøftelser og planer, og er referenceperson for sekretariatschefen.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Kan potentielt sikre en højere grad af handlekraft og effektivitet i hovedbestyrelsen. Begrænser flere synspunkter i hovedbestyrelsen.

Oplæring af HB medlemmer

Vedrørende paragraf: §9 Stk. 2

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af op til 18 medlemmer: op til 10 valgt som delegerede i storkredsene, op til seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet, og op til et medlem af Alternativet udpeget som repræsentant for et år fra Alternativets Unge hovedbestyrelse.

Forpersonen vælges først.

Kandidater, der ikke vælges som forperson, kan stille op til hovedbestyrelsen.

Såfremt en af de delegerede valgt i storkredsene vælges som forperson på landsmødet, træder dennes personlige suppleant ind i hovedbestyrelsen i stedet.

Forpersonen vælges direkte på landsmødet og hovedbestyrelsen tiltræder ved Landsmødets afslutning.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv senest tre uger efter det ordinære landsmøde med en næstforperson og en kasserer.

Såfremt ingen vælges som forperson på Landsmødet konstituerer hovedbestyrelsen sig med en forperson, en næstforperson og en kasserer blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Forpersonen skal sikre en velfungerende Hovedbestyrelse, der har det juridiske ansvar for hele foreningen.

Hovedbestyrelsen har det overordnede organisatorisk-strategiske ansvar for baglandet, bevægelsen og aktivismen.

Forpersonen indgår i bestemte ledelsesmæssige sammenhænge med fx. politisk leder og tager initiativ til strategiske drøftelser og planer, og er referenceperson for sekretariatschefen.
Tilføjes: Hovedbestyrelsen opgave er at sikre kontinuerlig og fyldestgørende oplæring af nye medlemmer i Hovedbestyrelsen, så disse kompetent kan besidde hvervet.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Styrker hovedbestyrelsesmedlemmernes kompetencer Mere omstændigt for hovedbestyrelsen. Kræver flere ressourcer.

4. sektororganisation slettes

Vedrørende paragraf: §9 Stk. 17

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for udvikling af Alternativet som 4. sektororganisation, herunder parti. slettes
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Denne opgave kan være meget Fluffy og burde muligvis udføres af andre gruppe i Å med støtte fra Hb. Derfor burde det ikke beskirves som en opgave i vedtægterne under HB Vi risikerer at dette arbejde ikke gribes af andre og at HB ikke griber det, da det ikke er en pligt mere.

Hovedbestyrelsens formål

Vedrørende paragraf: §9 Stk. 18

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Hovedbestyrelsen har til opgave at videreudvikle organisationen i Alternativet herunder vedtægterne og aktivisme. Hovedbestyrelsen har det overordnede strategiske ansvar herunder det organisatoriske. Hovedbestyrelsen har til opgave at orientere, inspirere og føre politisk dialog med Alternativets folketingsgruppe, for løbende at sikre forståelse mellem folketingsgruppen og Alternativets folkelige bevægelse. Hovedbestyrelsen har til opgave at videreudvikle organisationen i Alternativet herunder vedtægterne og aktivisme. Hovedbestyrelsen har det overordnede strategiske ansvar for det organisatoriske. Hovedbestyrelsen har til opgave at skabe dialog mellem Alternativets folketingsgruppe og resten af organisationen, for løbende at sikre forståelse mellem folketingsgruppen og Alternativets folkelige bevægelse.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Tydliggører Hovedbestyrelsens formål. Det politiske bliver skrevet ud af hovedbestyrelsen

ÅU suppleant HB

Vedrørende paragraf: §9 Stk. 19

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Hvis et medlem af hovedbestyrelsen ikke kan deltage i arbejdet i mindst fire uger i træk indkaldes vedkommendes suppleant. Hvis et medlem af hovedbestyrelsen ikke kan deltage i arbejdet i mindst fire uger i træk indkaldes vedkommendes suppleant.” til “Stk. 19 Hvis et medlem af hovedbestyrelsen ikke kan deltage i arbejdet i mindst fire uger i træk indkaldes vedkommendes suppleant. Dette gælder også Alternativets Unges repræsentant.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer at Alternativets Unge har mulighed for at indkalde suppleant. ingen.

DOL

Vedrørende paragraf: §9a Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 1 Hovedbestyrelsen udpeger 2 af sine medlemmer til sammen med Hovedbestyrelsens forperson at udgøre daglig organisatorisk ledelse.

Stk. 2 Daglig Organisatorisk Ledelse fastlægger den daglige organisatoriske linje i samarbejde med Folketingsgruppen.

Stk. 3 Et medlem af Daglig Organisatorisk Ledelse deltager i Folketingsgruppens gruppemøder uden stemmeret.

Stk. 4 Daglig Organisatorisk Ledelse forkortes til DOL.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer en formalisering af Daglig Organisatorisk Ledelse Mere besværligt at ændre Daglig Organisatorisk Ledelses rolle og mandat fremover

Udvidelse af muligheden af at være kandidat og HB-medlem

Vedrørende paragraf: §9 Stk. 5

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 5 Et medlem af hovedbestyrelsen kan ikke på samme tid være opstillet som kandidat til eller være medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet. Dette gælder dog ikke for medlemmet udpeget som repræsentant for Alternativets unge. [Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024] Stk. 5 Et medlem af hovedbestyrelsen kan ikke på samme tid være opstillet som kandidat til eller være medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet eller være medlem af kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketinget eller Europaparlamente. Dette gælder dog ikke for medlemmet udpeget som repræsentant for Alternativets unge. [Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024]
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Gør det muligt for at lokal- og storkredse, som er pressede, har mulighed for at have HB-medlemmer og have kandidater, på trods af overlap
Øger muligheden for at få flere kandidater som er aktive i Å.
Øger muligheden for at få et fuldtallig HB
Flere medlemmer risikerer at have for mange roller på i vores organisation.

Ret til at lytte med på Hovedbestyrelsens møder

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Alle medlemmer har som udgangspunkt ret til online at lytte med til Hovedbestyrelsens møder. Tilhørende medlemmer har hverken stemme eller taleret. Daglig organisatorisk ledelse kan før mødet vælge at gøre punkter på dagsordenen fortrolige. Ved fortrolige punkter har medlemmer ikke ret til at lytte med.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Øget gennemsigtighed. Mulighed for at se om man kunne forestille sig at stille op til hovedbestyrelsen Svære at have et fortroligt rum i Hovedbestyrelsen

Fjernelse af muligheden for dispensation

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
21 7 Stk. 7 Hovedbestyrelsen kan fritage organisationen eller dele af den fra dele af minimumsvedtægterne for kommune- og storkredsforeninger samt landsvedtægterne i op til otte måneder ad gangen med mulighed for forlængelse. Ved landsmøde eller årsmøde i kommune- eller storkredsforening gælder dog til hver en tid de stående vedtægter. Forslag om fritagelse skal indeholde forslag til alternativ praksis, og en evaluering af fritagelsesperioden skal indleveres til hovedbestyrelsen efterfølgende. Efter endt forsøgsperiode vendes tilbage til gældende vedtægter. Fritagelsen skal efterfølgende godkendes i vedtægtsudvalget, før den træder i kraft, og kan omstødes med en måneds varsel af hovedbestyrelsen, hvis denne finder det nødvendigt fjernelse af hele stykket

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer at vi overholder vores fælles vedtægter og dermed fælles ramme og regler Kan gøre det besværligt at rette sig ind i tilfælde af særlige situationer. Kan blive resourcetungt og dyrt, hvis man skal indkalde til ekstraordinært landsmøde i tilfælde af enkelt situationer, som vedtægterne ikke tager højde for

På vegne af gruppen der diskuterede paragraf §9 Stk. 1 (på organisatorisk laboratorium d. 28. februar), så blev der foreslået en ny pargraf, som muliggør, at storkredse har mulighed for ikke at vælge til deres mandat i HB, hvorefter mandatet tilfalder Landsmødet. Altså en ny stk.-paragraf.
Herudover blev der foreslået, at lave en opblødning af paragraffen. Så alle HB-medlemmer vælges på Landsmødet, men hvor halvdelen er fra Østdanmark og halvdelen er fra Vestdanmark. Ligesom at andre organisationer også gør det. Så en geografisk repræsentation der defineres anderledes.

Til sidst blev der foreslået en helt ny vedtægtsændring, der handler om, at HB skal tilbyde mulighed for, at medlemmer kan lytte med på HB-møder.

Der tales om afskaffelsen storkreds-delegere, men der mangler nogle rigtig gode argumenter for en så stor ændring.

Det er ofte vanskeligt at følge med i hvad der foregår i HB og hvordan de landsmødevalgte agerer. (Anden tråd)
Storkredsene har langt større mulighed for at følge de delegerede og kender dem langt bedre, end man har mulighed for at med landsmødevalgte.

Hvis HB medlemmer vælges på landsmødet, hvordan sikres så den lokale forankring?
I forslaget mangler noget der kan skabe en forbindelse mellem storkredse og HB.

Det kunne måske præciseres, at alle HB medlemmer skal repræsentere hele medlemskarens interesser - man er ikke valg til kun at repræsenterer sin storkreds. Storkredsen er garant for den delegerede.
Dette bør som minimum indgå i HB forretningsorden.

1 Synes om

Forslaget kom op, Sascha kom med en begrundelse. (Måske du vil skrive den her, Sascha) jeg mente, at den begrundelse var lige så valid i forhold til at beholde de storkredsvalgte.

1 Synes om

I storkreds Nordsjælland har vi været meget glade for at have en direkte forbindelse til hvad der sker i HB. Så glade at to andre er interesserede i arbejdet og stiller op.

1 Synes om

Ang. hovedbestyrelsens formål. Jeg vil gerne anbefale ændringerne i paragraf 9 stk. 18, der skiller det organisatoriske og det politiske. Organisationen skal understøtte det politiske arbejde ved at give mulighedsrum. F.eks. Understøtte arbejdet i interessegrupper, i fagråd, i PoFO og i grupper af folkevalgte. Men organisationen (HB) bør ikke kunne overrule det politiske arbejde. Ligeværdighed mellem HB og folkevalgte med hver deres ansvarsområde er at foretrække.

1 Synes om

Mere end med denne? For her var ideen netop at skrive det politiske ud :smile:

Det er jo netop ændringerne jeg anbefaler. :wink:

lør. 23. mar. 2024 kl. 15.38 skrev Josefine Lykkegaard via Dialog <webmaster@alternativet.dk>: