Evaluering af opstillingsprocessen

Hermed det lovede referat fra evalueringsmødet af opstillingsprocessen. Derudover er referater fra nogle af møderne også lagt op, samt det forslag til kommisorium der er tilgængeligt på nuværende tidspunkt. Når det kun er nogen er det fordi der ikke er skrevet referat ved dem alle. Der ligger et referat fra et møde vi havde dagen inden opstillingsmødet. Det bliver ikke offentliggjort endnu, da der står navne i. Vi vil gerne tilsikre at alle deltagere giver deres accept til at det offentliggøres, eller at der bliver mulighed for at anonymisere deltagere der ønsker det.
Vær endelig nysgerrige og stil konstruktive spørgsmål, hvis der er nogen. Der var på evalueringsmødet en konsensus om at vi skal bruge erfaringerne fra den første proces til at gøre det bedre fremadrettet.

De bedste hilsner
På Kandidatudvalgets vegne

Evalueringsmøde ifm opstillingsprocessen.pdf (57.7 KB)
KU møde den 28.09.2016.pdf (350.8 KB)
Møde med kandidaterne d. 12.10.2016.pdf (588.1 KB)
Kandidatudvalg - forslag til muligt kommissorium.pdf (445.6 KB)

Tak for referatet - det satte en masse tanker i gang, som jeg tror vi kan bruge i min lokalafdeling. Måske kan mine overvejelser også inspirere i storkredsen omkring tydeligt formål og tydelige succeskriterier

Kommisorium om opgaven og håndbog om metoder

Det er meget tydeligt at kandidatudvalget ønsker at gøre det bedre næste gang. Til gengæld har jeg svært ved at se hvordan man kan afgøre om der er sket forbedringer, da det er umuligt at se formål og succeskriterier for kandidatudvalget i kommissoriet.

Jeg foreslår derfor at kommissoriet skal omhandle formål og succeskriterier for hovedopgaven, mens del-opgaver, opskrifter og metoder lægges i en håndbog.

Kommisossoriet er bindende. Håndbogen er vejledende.

Forslag til kommisorium og succeskriterier omkring folketingsvalg

Dette er et eksempel - ikke en facitliste. Det er et stykke teoretisk arbejde, da jeg ikke var med i forløbet frem til og med opstillingsmødet.

Formålet med kandidatudvalget er at sikre et tilstrækkeligt antal kandidater til næste folketingsvalg.

Succeskriterier omkring rettidighed
Opstillingsmødet skal være afviklet inden eksisterendes kandidaters kandidatur udløber. Hvis ingen af de eksisterende kandidater ønsker at genopstille er dette kriterie ligegyldigt.

Erfaringerne fra opstillingsmødet bør være givet videre til lokalafdelinger og landssekretariatet så mindst 2/3 af lokalafdelingerne har fået inspirationen inden lokale kandidatudvalg går i gang.

Succeskriterier omkring antal kvalificerede aspiranter
På opstillingsmødet blev der valgt et tilstrækkeligt antal kandidater til folketingsvalget.

Succeskriterier omkring aspiranternes oplevelser
Mindst halvdelen af aspiranterne oplevede at formål og succeskriterier for kandidatudvalget var formidlet godt og grundigt.

Ingen aspiranter oplevede at formål og succeskriterier var ukendte størrelser.

Mindst halvdelen af aspiranterne oplevede at forløbet frem til og med opstillingsmødet var berigende, både personligt, fagligt og socialt.

Ingen aspiranter oplevede forløbet som ydmygende eller personligt sårende.

Mindst halvdelen af aspiranterne oplevede at kandidatudvalget i rimelig grad levede op til Alternativets værdier.

Mindst halvdelen af aspiranterne oplevede at kandidatudvalget i rimelig grad levede op til Alternativets dogmer.

Succeskriterier omkring aspiranternes vilje og evne til samarbejde
Mindst halvdelen af aspiranterne træf aftaler om videre samarbejde inden opstillingsmødet.

Succeskriterier omkring kandidatudvalgets oplevelser
Mindst halvdelen af udvalgets medlemmer oplevede at ambitionerne for udvalget passede med tid, ressourcer og deltagere.

Ingen af udvalgets medlemmer oplevede et urimeligt pres - hverken arbejdsmæssigt eller psykisk.

Mindst halvdelen af udvalgets medlemmer oplevede at forløbet frem til og med opstillingsmødet var berigende, både personligt, fagligt og socialt.

Så kan jeg ikke finde på mere - alle succeskriterierne er som sagt eksempler. Jeg håber de kan give anledning til refleksion og dialog.

:green_heart: Peter

Kære Peter.

Tak for din feedback. Var vist ikke klar nok i formuleringen. Det eksemplar af kommissoriet der er lagt op her i tråden er det “gamle”, der er ikke udarbejdet et nyt endnu, men jeg håber at det nye KU vil tage dine overvejelser med når der skal sparres med de andre storkredse og LS.

De bedste hilsner
Lea

1 Synes om

Kære Peter,
tak for din dygtige refleksion. Lea har overdraget det videre arbejde med Kandidatudvalget til mig, og jeg kommer i dag med et udspil til møder og forløb. Dine tanker her er en gave til det nye kandidatudvalg, og jeg håber, du kan/vil være med, da vi meget gerne skulle have repræsentanter fra alle lokalforeninger i storkredsen.
:green_heart: Ulla

Mange tak, Ulla.
Det opmuntrede mig så meget, at jeg har prøvet spørgsmålene af i vores lokale kandidatudvalg. Her var 3 aspiranter og de 2 bestyrelsesmedlemmer engageret i at sparre med hinanden og alle deltog på lige fod i vurderingen af hinanden.

Jeg spurgte ved hjælp af en “form” inde i storkredsens google-docs og fik et brugbart resultat, som du kan se på dette billede.

:green_heart: Peter

Det ser enormt spændende ud - kigger grundigt på det i weekenden.
Jeg har indarbejdet dine refleksioner i KU17s forretningsorden, og Bine og
Lotte står for at skrive håndbog/logbog og evaluere.
Vores KU17-mappe ligger åbent tilgængelig i Drev - hvis du skulle have lyst
at kigge.
kh Ulla

De bedste hilsner

Den 31. januar 2017 kl. 09.35 skrev Peter Arklint <webmaster@alternativet.dk