Dagsorden m.v til årsmødet torsdag den 14 marts 2024

Kære medlemmer af Alternativet Halsnæs,

Hermed regnskab, beretning og dagsorden til årsmødet torsdag den 14 marts kl 19-21 i Paraplyen i Frederiksværk.

Dagsorden iht. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Indstilling til storkreds Nordsjællands bestyrelse
  8. Valg af revisor (er)
  9. Eventuelt

Tilmelding til mødet bedes givet på mail til halsnaes@alternativet.dk

Vi glæder os til at se jer,

De grønneste hilsner,

Bestyrelsen

NB- Husk vi har det store års- og opstillingsmøde i I Hillerød i storkredsen søndag den 17 marts, hvor der skal vælges en masse gode folk blandt andet til det kommende kommunalvalg i 2025. Her har vi 2 kandidater i Halsnæs :slight_smile:

2023 Regnskab for Alternativet Halsnæs jan.-dec.2023.docx (3.9 KB)

Beretning Alternativet Halsnæs 2023.docx (2.8 KB)