Dagsorden Alternativet Rudersdals bestyrelsesmøde tirsdag d. 24/9 2019 kl. 19.00

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Dagsorden for bestyrelsesmødet 24. september 2019

Mødes afholdes tirsdag den 24. september 2019 kl. 19.00 – 21.30 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.
Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne.

 1. Valg af dirigent:
 2. Referent: Ejvind.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Referatet fra bestyrelsesmødet 27. august.
  Referatet blev udsendt til bestyrelsen 28.8.2019. Efter tilføjelse af forskellige rettelser mv. er referatet godkendt og er blevet udsendt til bestyrelsen og medlemmerne 10.9.2019
 5. Meddelelser
  Henrik Hjortdal og Søren Klebak har skrevet kommentarer til Rudersdal Kommunes planstrategi 2019. Vedlægges
 6. Alternativet Rudersdal. Synlighed. Hvordan sår vi frø til de næste valg?
  a. Opdatering på Å´s konstituering i Nordsjælland.
  b. Hvad kunne vi tænke os at lave af aktiviteter i Rudersdal? tage din tænkehat på og kom med gode forslag, så sætter vi i værk!
 7. Alternativet Rudersdals deltagelse i Rudersdal Folkemøde lørdag den 31. august.
  a. Feedback på evalueringen. Hvis den er kommet, så taler vi kort om den her.
  b. Hvordan kunne vi tænke os at deltage i 2020?
 8. Status på evalueringsproces mellem kandidatudvalg og Å kandidater v. Margrethe
 9. Alternativets Sigtepunkter 2019
  a. Invitation fra Bina Seff til møde i Hillerød 7. oktober vedlægges
  b. Drøftelse af den løbende politikproces. Uffe Elbæks oplæg om ”Alternativets politiske sigtepunkter – august 2019” vedlægges.
  c. POFO – Ny forretningsorden. Vedlægges
  d. Kredsindputstrategi 2019. Vedlægges.
 10. Fortsat drøftelse af evalueringen af Alternativets valg mv.
  Alternativets Hovedbestyrelsesbrev af 12. sept. vedlægges.
 11. Planlagt bestyrelsesseminar 30. november 2019
 12. Eventuelt
 13. Årshjul vedlagt

Kvittering for HHs høringssvar vedr. Planstrategi 2019 09092019.pdf (89.4 KB) SK Agenda 21 - Høringssvar planstrategi.doc (28 KB) Bina Aylen Seff - Invitation til møde i Hillerød 7 okt 2019 kl. 1730.docx (15.3 KB) forretningsordenpofo.pdf (104.3 KB) kredsinputstrategi2019.pdf (517.7 KB) Nyhedsbrev fra Alternativets Hovedbestyrelse 120919.pdf (490.7 KB) ÅRSHJUL FOR ALT RUDE september 2019.docx (20.0 KB)