Bestyrelsesmøde 20. marts kl. 19.00 - Dagsorden

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Dagsorden for bestyrelsesmødet 20. marts 2018

Mødes afholdes tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19-21 hos Søren Klebak, Rude Vang 20, Holte.
Åbent bestyrelsesmøde -Alle er velkomne

 1. Valg af dirigent
 2. Referent: Ejvind
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 27. februar 2018.
  Referatet blev udsendt til bestyrelsen 1. marts. Der kom ingen rettelse inden udløbet af fristen 6. marts. Referatet er hermed godkendt og lagt ud på Dialog/alle Os 8. marts 2018.
 4. Meddelelser
  a. Skolestruktur og Masterplan for dagtilbud i kommunen samt status Holtehallerne
  b. Regnskab og budget.
  Supplerende uddybning af det regnskab og budget, der blev godkendt af bestyrelsen 27. februar vedlægges
  c. Status for FT-kandidater
  d. Borgerlønskonference 15.3.
  e. Landsmødet 5-6. maj 2018
  Brev fra Uffe Elbæk af 12. marts vedlægges
 5. Status m.h.t igangværende initiativer.
  a. Grøn omstilling.
  b. Haver til maver.
  Præsentation Haver til Maver 20. februar vedlægges
  c. Vild natur – vilde haver
  d. Rudersdal Folkemøde
  e. Drøftelse af muligt samspil af igangværende initiativer med ”Samtaler der bevæger”,
  Jfr. vedlagte mail af 21.02.2018
 6. Mediestrategi.
  Vedlagt:
  a. Mediestrategi Alternativet Rudersdal
  b. Mediestrategi Forum
  c. Samlede skabeloner for SoMe strategi Karen Lillelund
 7. Arkiveringsplan for bestyrelsen
  Oplæg fra Ejvind forelægges på mødet
 8. Fastsættelse af dato for tur til København (Besøg på Kbh. Univ., pizzaspisning i Fangekælderen, drøftelse af paradokser.?
  ”Paradokser og dilemmaer” fra referat 16.januar 2018 vedlægges
 9. Opdatering af Årshjul
  Vedlægges
 10. Forberedelse af bestyrelsesmødet 24. april.
  a. Afholdes i Mantziusgården i lokale 1.2
 11. Eventuelt

Supplerende uddybning regnskab og budget…08032018, .docx (14.9 KB)
Uffe Elbæk Ses vi på landsmødet 12032018.pdf (141.3 KB)
Haver til Maver 20022018.docx (1.0 MB)
Vær med til at arrangere Alles Folkemøde 21022818.pdf (134.8 KB)
Alternativet Rudersdals mediestrategi 2018 Ver1.jpg.pdf (265.0 KB)
Mediestrategi Forum.docx (22.4 KB)
Paradokser og dilemmaer.docx (13.4 KB)
ÅRSHJUL FOR ALTERNATIVET RUDERSDAL 2018.docx (16.9 KB)