Årsmødet 15. marts handler også om valgforbund til kommunalvalget

Årsmødet sker i Aksen. Det starter 15. marts klokken 18.

Vi tilbyder varm suppe klokken 18 til de, der har valgt suppe her .

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Bine Feldbæk Siefert
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne - her er to forslag.
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor (er)
 8. Eventuelt

Første forslag handler om principper for lokal politikudvikling i Odsherred - tryk venligst på linket og læs forslaget.

Andet forslag handler om valgforbund til KV17 - hvad skal vi arbejde på at få til kommunalvalget?
a) Vi er IKKE i valgforbund med nogen
b) Vi er i valgforbund med SF + Enhedslisten i Odsherred
c) Vi er i valgforbund med det Radiale Venstre og Liberal Alliance
d) Vi er i valgforbund med ???

Det er en meget vigtig afstemning vi har om valgforbund. Der er rigtig mange meninger om det emne og vi har bedt Torben og Peter om at fremføre argumenter for og imod valgforbund.

Her er argumenterne fra Peter, han er for valgforbund.

Hvis vi står uden valgforbund og mangler bare 1 stemme i at få et mandat, så får vi ikke noget. Det er en god historie at fortælle - og den vil blive husket. Jeg tror desværre, at vi så vil blive husket for noget, der ikke er så brugbart, hvis vi ikke kommer i byrådet.

Der findes et udtryk om “ene men stærk” - det gælder ikke i dette tilfælde. Her gælder det, at partier i valgforbund får større chance for at komme i byrådet. Og det er arbejdet i byrådet der tæller.

Jeg synes at vi skal gå i et teknisk valgforbund med partier, som vi forventer får færre stemmer end os selv. Hvorfor? Fordi partiet med flest stemmer får mest ud af valgforbundet.

Hvis B og LA vil i valgforbund med os, så vil det være det bedste. Vi er det grønne parti, der samarbejder til begge sider - for eksempel LA og B.

Læs flere af Peters argumenter …

[details=Summary]> Det vil ikke være lige så oplagt at gå i valgforbund med EL og SF, selvom vi er enige med dem på mange punkter omkring klima, miljø og det sociale. For det første fordi jeg tror EL får flere stemmer end os og dermed størst gavn af forbundet. For det andet fordi jeg forventer at EL og SF laver et valgforbund, hvor de forpligter hinanden på et par mærkesager. For det tredie fordi vi i et sådant valgforbund vil blive opfattet som en del af “rød blok”.

Hvis det lykkes os at få et valgforbund med B og LA, er det let at forklare at vi gør det for at komme i byrådet med flest mulige kandidater. Vi kommer i forbund med partier til begge sider, fordi vi er det grønne parti, der samarbejder til begge sider, men vi har ikke bundet os op på noget politisk.

Valgforbund kan være noget rent teknisk, for at undgå stemmespild, og jeg forventer at Alternativet vil gå i valgforbund i de fleste kommuner. Hvilke partier kommer vi mest i valgforbund med rundt om i Danmark? Det ved jeg ikke, men jeg tror det bliver med små partier.[/details]

Her kommer argumenter fra Torben - han er imod valgforbund:

Faktatal viser at ved sidste folketingsvalg fik Alternativet 978 stemmer i Odsherred. For at kunne få et mandat i byrådet skal der iflg. Jørgen Sørensen oplysning 875 stemmer til.
Vi har 10,5% flere stemmer end nødvendigt målt på basis af sidste folketingsvalg.

Men en af de sædvanlige udfordringer vi kommer ud for er, at mange taler om stemmespild såfremt der vil være en risiko for at et parti ikke kommer ind.
Men skal vi starte med denne præmis - og som godt nok er baseret med udgangspunkt i folketingsvalget i 2015. Vi ved godt at lokalvalg som regel er anderledes i sit udfald. Her kan man opleve at folk stemmer mere på personer man kan lide end deres politiske tilhørsforhold. Kender vælgerne vores kandidater til kommunalvalget?

Så der er en vis risiko. Men omvendt skal vi ikke glemme at mange undlod netop at stemme på Alternativet til folketingsvalget da de troede, at vi ikke ville komme ind - men næste gang stemmer de på os… siger de i dag…

Læs flere af Torbens argumenter …

[details=Summary]

Holder vi os til talgymnastikken så vil et 10% fald være voldsomt og derfor tror jeg heller ikke at det er sandsynligt. Om end meningsmålingerne d.d. giver et mindre fald i forhold til sidste folketingsvalg.

Så er der den politiske vinkel på emnet. Alternativet melder ud at vi ikke tilhører hverken den blå eller den røde blok.
Hvordan vil vælgerne reagere hvis de i den lokale presse hørte at vi var gået sammen med f.eks. LA - godt nok i et teknisk valgforbund - men ordet teknisk hører folk ikke eller forstår det simpelthen ikke (gør vi selv det ?).

For mig at se sker der dette, at vælgerne vil tænke på om de kan regne med hvad Alternativet vil da de nu lige pludselig vil være venner med LA som har en partiformand der “lige er kravlet ned fra træet og er blevet en utroværdig minister”. Det er ham de vil tale om for de kender ikke Marianne m.fl. som vil stille op lokalt.
Hvad vil vælgerne sige til at det blev B (Det Radikale Venstre) - nå ja der kommer de jo fra - men lokalt så er der et eller andet med B - B burde være et større parti i Odsherred med den grundtvigianske ballast kommunen har. Eller med EL - jamen så er de jo røde de der fra Alternativet. Hvad sagde jeg?

Undlader vi et teknisk eller ikke-teknisk valgforbund - ja så står vi frit - og det er kun hvad der kommer “ud af vores mund” de skal forholde sig til.
Alene det at vi kan melde ud, at vi ikke ønsker at deltage i den ene eller den anden blok, vil kunne danne grundlag for spørgsmål og debat. Vi vil ikke tale om hvem der skal være borgmester - vi vil tale om indholdet for den politik vi står for og så se på hvem der vil føre en politik som matcher os mest.

Men jeg erkender at der er en risiko, hvis ikke vi bliver synlige - enten fordi pressen ikke vil skrive om os eller andre omstændigheder gør at der vil være en manglende interesse så kan de få betydning for udfaldet.

Derfor - for at kunne undgå en usynlighed så skal der en kraftig informationskampagne igang der på mange måder markerer vores linie for en grøn blok - og lokalt skal vores mærkesager formidles så såvel usikre konservative og socialdemokratiske vælgere kan se sig selv i det vi siger. Men det samme gør sig også gældende hos de røde nuancer af partier som har vælgere der tænker grønt men stemmer rødt.
Befolkningen skal kunne forstå vores eksistensberettigelse på lokalt plan.

Derfor - forudsætningen vil være at såvel kommunalkandidater som medlemmer bør fortælle i øst og vest om vores holdninger til de emner som vi lægger os fast på i et valggrundlag. Gør vi det - så kan vi også gå hele vejen på egne ben.
Men glem ikke: Det er ikke nok at vi har en “rigtig” politik - befolkningen skal også kende til den. Uden en kraftig informationskampagne så vil der være tavshed.[/details]

Opstilling til bestyrelsen

Vi skal vælge ny bestyrelse og her er de 4 personer, der stiller op til bestyrelsen og de 2, der stiller op til suppleanter.

Peter Arklint stiller op til bestyrelsen.

Jeg ønsker at fortsætte i bestyrelsen, fordi jeg ønsker at fuldføre det arbejde, jeg har været involveret i omkring vision, politikudvikling og organiseringen af Alternativet Odsherred. Jeg håber på, at også næste periode bliver sjov, fordi vi bliver ved med at udvikle os sammen.

Jørgen Sørensen stiller op til bestyrelsen.

Jeg vil gerne fortsætte i bestyrelsen bl.a. fordi jeg på den måde kan være bindeled mellem Os kandidater/byrådsmedlemmer og bestyrelsen, men også fordi jeg synes, at det er spændende at være med i motorrummet.

Ivan Normann Andersen stiller op til bestyrelsen.

Jeg ønsker at arbejde med organisering, facilitering og politikudvikling i Alternativet Odsherred. Jeg har (lige om lidt!) en master i landdistriktsudvikling og mit fokus er på grøn omstilling samt udvikling af lokaldemokratiet i Odsherred, bl.a. med metoderne kendt som “Community Organizing”. Jeg vil arbejde konstruktivt sammen med med- og modspillere, ud fra Alternativets værdigrundlag og debatdogmer, samt ud fra principperne om transformativ læring.

Vivi Arklint stiller op til bestyrelsen.

 1. Jeg er i forvejen aktiv og hjælper med arrangementer og visionsspil,
 2. desuden er jeg blevet gladere og gladere for Alternativet Odsherred
 3. og så mangler der kvinder i bestyrelsen

Bine Feldbæk Siefert og Torben Mariager stiller op til suppleanter. Bine er suppleant i den nuværende bestyrelse og vores repræsentant i storkredsens kandidatudvalg. Torben var suppleant og er næstforperson i den nuværende bestyrelse.


Vi håber at se dig til årsmødet 15/3 i Aksen!
:green_heart:

Her er et andet vigtigt møde, som vi også opfordrer dig til at deltage i:

Lørdag d. 25/3 kl. 16-22 er der opstillingsmøde for Storkreds Sjælland i Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde. Vi skal vælge folketingskandidater, Regionsrådskandidater samt kandidater til Ombudsråd og Konfliktråd.

Der vil være sammenskuds-fællesspisning og festligt samvær. Dagsordenen er lige på trapperne.

:green_heart: Bestyrelsen